Bře 12 2018

FARNÍ ZPRAVODAJ JARO 2018

No responses yet

Bře 11 2018

EKUMENICKÉ SETKÁNÍ 2018

Publikoval v Galerie,Hlavní

No responses yet

Bře 11 2018

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA

Publikoval v Hlavní

No responses yet

Bře 11 2018

4. NEDĚLE POSTNÍ

Publikoval v Hlavní

Dnes slavíme 4. neděli postní. V 10:45 je mše sv. v Satalicích.

Liturgické památky tohoto týdne

Neděle 18. března  5. neděle postní

Poznámky

 • Pořad bohoslužeb je obvyklý.
 • V pátek je od 17:30 v kostele křížová cesta, na kterou navazuje mše sv.
 • Dnes se koná sbírka na charitní činnost v arcidiecézi. Děkujeme všem, kdo do této sbírky přispějí.
 • V úterý je VÝROČNÍ DEN ZVOLENÍ PAPEŽE FRANTIŠKA.
 • Ve středu po mši sv. se koná biblická hodina, resp. průprava na hlubší porozumění biblickým textům následující neděle.
 • Dnes v 19:30 bude setkání biřmovanců na faře.
 • V neděli 18. března 2018 proběhne postní duchovní obnova, kterou povede P. Miroslav Herold SJ. Prosíme, aby se zájemci napsali na připravený arch papíru z důvodu zjištění počtu účastníků, počtu obědů a počtu dětí pro alternativní tvořivý program.
 • Srdečně jste zváni na společné slavení rekviem za kardinála Miloslava Vlka, které se koná v sobotu 17. 3. 2018 v 18:00 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Hlavním celebrantem bude kardinál Braz de Aviz, prefekt Kongregace pro společnosti zasvěceného života a společnosti apoštolského života.
 • V neděli 18. března od 16.00 hodin v zasedacím sálu úřadu MČ Praha-Smíchov se koná setkání iniciativy Zlatá Praha na téma Chiara Lubichová a 50 let Hnutí fokoláre v ČR – více viz plakát.

Neděle 18. března: mše svaté   09:00 Vinoř    10:45 Satalice

No responses yet

Bře 03 2018

3. NEDĚLE POSTNÍ

Publikoval v Hlavní

Dnes slavíme 3. neděli postní. V 10:45 je mše sv. v Satalicích.

Liturgické památky tohoto týdne

Neděle 11. března  4. neděle postní

Poznámky

 • Pořad bohoslužeb je obvyklý.
 • V pátek je od 17:30 v kostele křížová cesta, na kterou navazuje mše sv.
 • Ve sbírce Svatopetrský haléř se minulou neděli vybralo 6 235,- Kč.
 • Příští neděli, tj. 11. března, se koná sbírka na charitní činnost v arcidiecézi. Děkujeme všem, kdo do této sbírky přispějí.
 • Ve středu po mši sv. se koná biblická hodina, resp. průprava na hlubší porozumění biblickým textům následující neděle.
 • Setkání biřmovanců bude na faře dnes v 19:30.
 • V neděli 18. března 2018 proběhne postní duchovní obnova, kterou povede P. Miroslav Herold SJ.

Neděle 11. března: mše svaté   09:00 Vinoř    10:45 Satalice

No responses yet

Úno 24 2018

2. NEDĚLE POSTNÍ

Publikoval v Hlavní

Dnes slavíme 2. neděli postní. V 10:45 je mše sv. v Satalicích.

Liturgické památky tohoto týdne

Neděle 4. března 3. neděle postní

Poznámky

 • Pořad bohoslužeb je obvyklý.
 • V pátek je od 17:30 v kostele křížová cesta, na kterou navazuje mše sv.
 • Dnes je sbírka Svatopetrský haléř na pomoc potřebným lidem.
 • Dnes se v 18:00 ve sboru Církve Bratrské v H. Počernicích (Ve Žlíbku 168/8) koná ekumenické setkání. Jste srdečně zváni.
 • Ve středu po mši sv. se koná biblická hodina, resp. průprava na hlubší porozumění biblickým textům následující neděle.
 • Setkání biřmovanců bude na faře v neděli 4. března v 19:30.
 • V neděli 18. března 2018 proběhne postní duchovní obnova, kterou povede P. Miroslav Herold SJ.

Neděle 4. března: mše svaté   09:00 Vinoř    10:45 Satalice

No responses yet

Úno 22 2018

POSELSTVÍ K POSTNÍ DOBĚ 2018

Publikoval v Hlavní


poselstvi-postni-doba-2018

No responses yet

Úno 22 2018

23. únor jako den modliteb a půstu za mír

Publikoval v Hlavní

Svatý otec ustanovil pátek 23. února jako zvláštní den modliteb a půstu za mír ve světě a vyzval všechny lidi dobré vůle, aby se k němu připojili. Modlitební úmysl se týká všech zemí trpící válečnými konflikty a násilím, obzvláště pak Demokratické republiky Kongo a Jižního Súdánu.

Stojíme tváří v tvář tragickým konfliktům v různých částech světa, proto vyzývám všechny věřící, aby se zúčastnili zvláštního dne modliteb a půstu za mír, který ustanovuji na pátek 23. února po první neděli postní,“ oznámil papež František při nedělní modlitbě Anděl Páně na svatopetrském náměstí.

Ve své promluvě uvedl, že se budeme modlit především za obyvatele DR Kongo a Jižního Súdánu, kteří dlouhodobě trpí násilnými válečnými konflikty v jejich domovských zemích. Dále pak vyzval „všechny lidi bez ohledu na vyznání či náboženskou příslušnost, aby se k této iniciativě připojili způsobem, který považují za nejvhodnější“.

No responses yet

« Prev - Next »