Led 20 2019

Výsledky voleb do Pastorační rady

Publikoval v Hlavní

Výsledky voleb do Pastorační rady zde.

No responses yet

Led 19 2019

Farní ohlášky 20.ledna – 2. neděle v mezidobí

Publikoval v Hlavní

V zimních měsících se mše sv. ve všedních dnech slouží na faře.

 Dnes se konají volby do nové Pastorační rady. Děkujeme všem za účast a přejeme správné rozhodnutí
 Předání dekretů členům nově zvolené Pastorační rady se uskuteční 3.února při mši sv.
 Setkání členů Ekonomické rady se uskuteční tuto středu 23.ledna od 19:00
 V sobotu 26.ledna se bude konat v místní sokolovně ples Zlaté Prahy. Začátek v 19:30 hod.
 Poslední setkání stávající Pastorační rady se uskuteční ve středu 30.ledna
 Zájemce o přijetí svátosti křtu, případně dalších svátostí zveme na setkání tento čtvrtek 24.ledna od 19:00 na faru v Čakovicích. Téma – křesťanská morálka
 Přejeme všem požehnaný týden

No responses yet

Led 12 2019

Farní ohlášky 13. ledna 2019 – Svátek Křtu Páně

Publikoval v Hlavní

 • Dnešním svátkem končí vánoční doba a začíná liturgické mezidobí
 • Mládež naší farnosti zveme na setkání 15.1. na faru do Čakovic. P. Stanislaw nabízí možnost odvozu v 18:45 od vinořské fary. Po setkání účastníky odveze domů
 • Příští neděli 20.1. se budou konat volby do nové Pastorační rady farnosti
 • V Satalicích se od 2.1. 2019 zrušila středeční večerní mše sv., sobotní mše sv. (s nedělní platností) je od 19:00
 • V sobotu 26.1. se koná ve vinořské sokolovně společenský večer Zlaté Prahy
 • Dne 23.1. se sejde Ekonomická rada farnosti

Všem koledníkům a jejich rodičům patří velké poděkování za letošní Tříkrálové koledování

No responses yet

Led 05 2019

Farní ohlášky 6. ledna 2019 – Slavnost Zjevení Páně

Publikoval v Hlavní

 • Od dnešní neděle do úterý bude probíhat Tříkrálová sbírka
 • Děkujeme všem, kteří přišli dohlížet na Jesličky v době otevřeného kostela
 • Děkujeme všem, kteří minulou neděli přinesli občerstvení a podíleli se na organizaci návštěvy pana biskupa Malého
 • V Satalicích se od 2.1.2019 ruší pravidelná mše sv., která byla v 18:00. Zároveň od soboty 5.1. bude sobotní mše sv. s nedělní platností pravidelně od 19:00
 • Ve dnech 11.-12.1. připravujeme výlet mladých na Dobříš. Kdo z mladých by měl o něj zájem, je zván, aby se dnes přihlásil u P. Stanislawa. Cena je 100 Kč
 • Zájemce o přijetí svátosti křtu, případně dalších svátostí zveme na setkání tento čtvrtek 10.1.2019 od 19:00 na faru v Čakovicích. Tentokrát na téma: Nový Zákon
 • Na opravu vinořských varhan bylo darováno k 31.12. 2018 – 87 200,-Kč
 • Připravujeme volby do nové pastorační rady, volby proběhnou 19. a 20. ledna 2019 – více na webu naší farnosti
 • Příští neděli je svátek Křtu Páně, tímto svátkem končí vánoční doba

No responses yet

Led 02 2019

Oznámení

Publikoval v Hlavní

Dne 2.1. a 3.1. 2019  nebude ve vinořském kostele večerní mše sv.

No responses yet

Pro 29 2018

Farní ohlášky 30. prosince 2018 – Svátek svaté Rodiny

Publikoval v Hlavní

 • 31.12. zveme na mši svatou v 17:30, ve které budeme chválit a děkovat Pánu za všechny dary, které nám dal v roce 2018. Po mši sv. bude možnost sejít se na Sýpce
 • O půlnoci 31.12. na svátek svatého Silvestra zvu ty, kteří tradičně tráví tento čas doma na mši svatou v kostele v Čakovicích, která se koná na začátek občanského roku. Kostel se výjimečně uzavírá 5 minut před půlnocí. Po eucharistii se sejdeme ještě na agapé na faře
 • 1.1. 2019 bude mše svatá v 10:30. Po mši svaté, kterou bude celebrovat bp.Václav Malý, se přesuneme do Betléma na krátké agapé. Moc prosím o zajištění malého občerstvení
 • V Satalicích se od 2.1.2019 ruší pravidelná mše sv., která byla v 18:00. Zároveň od soboty 5.1. bude sobotní mše sv. s nedělní platností pravidelně od 19:00
 • Na opravu vinořských varhan bylo darováno k dnešnímu dni 29 100,- Kč
 • Připravujeme volby do nové pastorační rady, volby proběhnou v lednu 2019 – více na webu naší farnosti
 • Tříkrálová sbírka se uskuteční 6.1.-8.1. 2019

        Svátky v týdnu:

 • Pondělí 31.12. – Sv. Silvestra
 • Úterý 1.1. – Slavnost Matky Boží Panny Marie
 • Středa 2.1. – Sv.Basila Velikého a Řehoře Naziánského
 • Čtvrtek 3.1. – Nejsvětějšího Jména Ježíš
 • Neděle 6.1. – Slavnost Zjevení Páně

No responses yet

Pro 28 2018

Farní zpravodaj podzim a zima 2018

Publikoval v Farní zpravodaj

No responses yet

Pro 22 2018

Farní ohlášky 23. prosince 2018 – 4. neděle adventní

Publikoval v Hlavní

 • Zítra 24.12. na Štědrý den v našem kostele budou od 14:00 do 16:00 rozdávat skauti Betlémské světlo
 • 16:00 zveme na Štědrovečerní bohoslužbu pro rodiny s dětmi
 • Ve 22:00 bude Půlnoční mše sv. v Satalicích
 • V 00:00 bude Půlnoční mše svatá ve Vinoři
 • 25.12. slavíme Boží hod vánoční. Slavnostní mše svatá bude jako obvykle ve Vinoři v 10:30, stejně jako i 26.12 na svátek svatého Štěpána.
  V Satalicích budou mše svaté v 10:45, Na Boži hod vánoční a na svátek sv. Štěpána
 • Na 27.12. připadá svátek sv. Jana apoštola. V tento den se tradičně koná svěcení vína – symbolu vánoční radosti. Zveme do Čakovic, aby si přinesli do kostela nechat posvětit víno, které si potom vychutnáte se svými blízkými
 • Po mši sv. na faře v Čakovicích bude následovat ochutnávka moravských vín, kterou provede pan Rosťa Marek, který se už léta věnuje degustaci vín. Příspěvek na tuto akci je dobrovolný
 • V sobotu 29.12 v 17:00 bude obnova manželských slibů i při mši sv. v Satalicích
 • V neděli 30.12. v 10:30 ve Vinoři zveme všechny manželské páry, aby se posadili v kostele spolu. V průběhu bude následovat obnova manželského slibu
 • 31.12. zveme na mši svatou v 17:30, ve které budeme chválit a děkovat Pánu za všechny dary, které nám dal v roce 2018
 • O půlnoci 31.12. na svátek svatého Silvestra zvu ty, kteří tradičně tráví tento čas doma na mši svatou v kostele v Čakovicích, která se koná na začátek občanského roku. Kostel se výjimečně uzavírá 5 minut před půlnocí. Po eucharistii se sejdeme ještě na agapé na faře
 • 1.1.2019 bude mše svatá v 10:30. Po mši svaté, kterou bude celebrovat bp.Václav Malý, se přesuneme do Betléma na agapé
 • V Satalicích se od 2.1.2019 ruší pravidelná mše sv., která byla v 18:00. Zároveň od soboty 5.1. bude sobotní mše sv. s nedělní platností pravidelně od 19:00
 • Dne 27.12. – v době mezi svátky odpadají v kanceláři úřední hodiny
 • Děkujeme všem, kteří přišli na předvánoční pracovní brigádu
 • Připravujeme náročnou a nákladnou opravu vinořských varhan – více na webu naší farnosti
 • Připravujeme volby do nové pastorační rady, volby proběhnou v lednu 2019- více na webu naší farnosti
 • Moc prosíme farníky o zápis do seznamu na bočním oltáři ohledně rozdávání Betlémského světla a dohledu u Jesliček v období 24.12.-26.12. a 1.1. Děkujeme
 • O tříkrálové sbírce pohovoří manželé Novákovi

        Svátky v týdnu:

 • Pondělí 24.12. – Štědrý den
 • Úterý 25.12. – Slavnost narození Páně
 • Středa 26.12. – Sv.Štěpána
 • Čtvrtek 27.12. – Sv.Jana, evangelisty
 • Pátek 28.12. – Sv.Betlémských dětí
 • Sobota 29.12. – Sv.Tomáše Becketa
 • Neděle 30.12. – Svátek Svaté Rodiny

No responses yet

Next »

loading