Čer 30 2008

Kontakty

Publikoval

Římskokatolická farnost u kostela Povýšení sv. Kříže Praha – Vinoř
Vinořské náměstí 16
190 17 Praha Vinoř
email: Stanislaw.Gora@knez.cz
tel.: 286 850 415 a  737 280 624

Administrátor farnosti:  P. Stanislaw Góra tel.: 737 280 624

Jáhen: Alois Koláček tel.: 606 664 398

V případě zájmu o udílení svátostí/případně pohřbu/ je třeba se obracet na administrátora P.Stanislawa Góru, který sídlí na faře v Čakovicích.

Číslo účtu farnosti Praha Vinoř: 113 495 329 / 0800

Komentáře nejsou povoleny

Komentáře jsou momentálně nedostupné.

loading