Bře 31 2018

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

Publikoval 22.16 v Hlavní

Dnes slavíme Slavnost Zmrtvýchvstání Páně. V 10:45 je mše sv. v Satalicích.

Liturgické památky tohoto týdne

Pondělí až sobota Dny velikonočního oktávu

Neděle 8. dubna 2. neděle velikonoční (Božího milosrdenství)

Poznámky

  • Pořad bohoslužeb je obvyklý. Mše sv. jsou i ve všední dny v kostele.
  • Děkujeme všem za přípravu a účast na obřadech velikonočního tridua.
  • Děkujeme všem, kdo přispěli nebo ještě přispějí na pomoc křesťanům ve Svaté zemi.
  • Ve středu po večerní mši sv. se koná biblická hodina na faře.
  • ŘKF Praha-Kyje nás zve na Den milosrdenství v neděli 8. 4. 2018 od 15:00 hod. na „KOPEČEK MILOSRDENSTVÍ“, Irvingova ulice, Praha 9 – Černý Most. V 17:00 hod. bude slavnostní mše svatá, hlavní celebrant: P. Vojtěch Kodet ThD. O.Carm. – více informací na plakátu.
  • Vzadu v kostele máte možnost do příští neděle, tj. 8. dubna 2018, podepsat petici „Otevřený dopis předsedům obou komor Parlamentu ČR ve věci azylu čínských křesťanů“, který je u petice k dispozici. Petici můžete také podepsat na internetové stránce: https://e-petice.cz .
  • Repatriace kardinála Josefa Berana vyvrcholí v sobotu 21. dubna v 11:00 hod. v pražské katedrále slavnou mší svatou ke cti sv. Vojtěcha. Rakev s ostatky pana kardinála Berana bude vystavena veřejné úctě do pondělí 23. dubna 2018 – více informací na plakátu.

Neděle 8. dubna   mše svaté: 09:00 Vinoř    10:45 Satalice

No responses yet

Trackback URI | Komentáře RSS

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

loading