Bře 25 2018

KVĚTNÁ NEDĚLE

Publikoval 6.12 v Hlavní

Dnes slavíme Květnou (pašijovou) neděli. V 10:45 je mše sv. v Satalicích.

Liturgické památky tohoto týdne

Úterý 27. března Úterý Svatého týdne 18:00 mše sv. - fara

Středa 28. března Středa Svatého týdne 18:00 mše sv. - fara

Čtvrtek 29. března Zelený čtvrtek 18:00 mše sv. a agapé, 21:30 adorace

Pátek 30. března Velký pátek 15:00 křížová cesta, 18:00 velkopáteční obřady

Sobota 31. března Bílá sobota 9:00 až 18:00 adorace u Božího hrobu

Neděle 1. dubna     Zmrtvýchvstání Páně 5:00 vigilie a snídaně, 9:00 mše sv.                                        s žehnáním pokrmů, 10:45 mše sv. Satalice

Pondělí 2. dubna  Pondělí v oktávu velikonočním 9:00 mše sv.

Poznámky

 • Pořad bohoslužeb je podle velikonočního rozpisu.
 • Zpovídání před Velikonocemi bude dnes od 14:30 do 17:00 na faře a v úterý od 17:00 hod. v rámci kající bohoslužby pro děti.
 • Dnes se v 19:30 hod. koná setkání biřmovanců.
 • V pondělí 26. března se zde v 19:00 hod. koná koncert. Bude provedeno STABAT MATER od Pergolesiho v provedení dvou zpěvaček z Národního divadla v doprovodu varhan.
 • Kající bohoslužba pro děti bude v úterý 27. března v 17:00 hod. Zároveň od 17:00 bude možnost přijmout svátost smíření – nejprve v kostele a cca od 18:00 na faře.
 • Ve středu výjimečně nebude biblická hodina.
 • Velký pátek je dnem přísného postu. O velikonočním Triduu bude sbírka na Svatou zemi.
 • Na Bílou sobotu bude od 9:00 do 18:00 adorace u Božího hrobu. Děkujeme všem, kdo se vzadu v kostele na bočním oltáři zapíší na půlhodinové služby do připravené tabulky.
 • Děkuji paní katechetce a těm, kdo ji pomáhali, za křížovou cestu lesem. Děkuji vám také za hojnou účast.
 • Děkuji všem, kdo jste přišli na sobotní brigádu na předvelikonoční úklid kostela.
 • Na Zelený čtvrtek po mši sv. bude agapé a v neděli po obřadech vigilie bude společná snídaně. Obojí se koná ve farním centru Betlém. Žádáme o upečení a přinesení drobného občerstvení v obou variantách (sladké a slané).
 • Dnes bude farní káva výjimečně v centru Betlém z důvodu narozenin Heleny Halíkové, která vás všechny zve.

Neděle 1. dubna   mše svaté: 09:00 Vinoř        10:45 Satalice

No responses yet

Trackback URI | Komentáře RSS

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

loading