Archiv kategorie 'Ohlášky'

Čer 03 2017

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

Dnes slavíme slavnost Seslání Ducha Svatého. V 10:45 je mše sv. v Satalicích. 

Liturgické památky tohoto týdne

Pondělí 5. června Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

Čtvrtek 8. června Svátek Ježíše Krista, nevyššího a věčného kněze

Neděle 11. června Slavnost Nejsvětější Trojice

Poznámky

 • Pořad bohoslužeb je v tomto týdnu obvyklý.
 • V neděli 4. června od 14:00 do 18:00 jsou zváni nejen děti a jejich rodiče na Dětský den, který za pěkného počasí proběhne na farní zahradě, v opačném případě v místní sokolovně. Jsou připraveny pro děti hry a soutěže. Tuto akci pořádá vinořský Sokol, farnost a mladí z Hnutí fokoláre.
 • Na faře ve středu 7. června v 9:00 bude setkání seniorů.
 • Ve čtvrtek ve 14:00 bude pohřební mše sv. za zemřelého Jana Habáska z Podolanky.
 • V pátek 9. června od 18:00 do 22:00 bude v rámci Noci kostelů pro širokou veřejnost otevřen vinořský kostel. Program je připraven jak pro děti, tak pro dospělé.
 • Speciální číslo Nového Města o panu kardinálu Miloslavu Vlkovi je vzadu mezi tiskovinami. Doporučená cena je 75,- Kč.

 Neděle 11. června jsou mše svaté: 09:00 Vinoř   10:45 Satalice

No responses yet

Led 27 2013

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Publikoval v Hlavní,Ohlášky

Ohlášky z neděle 27. ledna:

Dnes 3. neděle v mezidobí. Dnešní nedělní bohoslužba byla obětována za celou naši farnost.

Svátky v týdnu:

V pondělí je památka sv. Tomáše Akvinského.

Ve čtvrtek je památka sv. Jana Boska.

V sobotu je svátek Uvedení Páně do chrámu /Hromnice/.

Program v týdnu:

 •  Tento týden budou zde v kostele bohoslužby v pondělí, ve středu, ve čtvrtek a v pátek jako obvykle v 18h.
 • V Satalicích v kapli sv. Anny  bude v sobotu 2.února mše  sv.  v 16h /zimní čas/s nedělní platností.
 • Příští neděle 3.února je 4. neděle v mezidobí a v našem kostele bude mše sv. v 9h, obětována za farnost.

Další:

Pravidelné aktivity ve farnosti včetně náboženství budou v tomto týdnu pokračovat obvyklém čase .

V sobotu 2. února bude ve Vinoři v sokolovně ples Zlaté Prahy. Vstupenky je možné ještě zakoupit u manželů Novákových.

 

 

No responses yet

Zář 08 2012

23.Neděle v mezidobí

Publikoval v Ohlášky

Ohlášky z neděle 9.září:

Dnes je 23.neděle v mezidobí a dnešní nedělní bohoslužba byla obětována za celou naši farnost, zvláště za děti a mládež, které nastoupily po prázdninách do škol.

Dnes odpoledne ve 14h bude u kapličky v Přezleticích poutní bohoslužba.

Svátky v týdnu:

Ve čtvrtek je památka sv. Jana Zlatoústého.

V pátek je svátek Povýšení svatého Kříže.

V sobotu je památka Panny Marie Bolestné.

Program v týdnu:

 • Tento týden ve všední dny zde v kostele budou bohoslužby v pondělí, ve středu, ve čtvrtek a v pátek v 18h.
 • V sobotu od 9h bude před poutí brigáda na úklid kostela a okolí. Přijďte v hojném počtu.
 • V sobotu 15. září v 15h bude zde v kostele svatba Michala Kořínka, oddávat bude P.Krzysztof  Lach z Úval.
 • V Satalicích v kapli sv. Anny  bude  mše svatá jako obvykle v sobotu 15.září v 17h s nedělní platností.
 • V sobotu 15. září od 19h bude zde v kostele v 19 h adorace před poutí.
 • Příští neděle 16.září je 24.neděle v mezidobí  a v našem kostele bude poutní  mše sv. v 9h obětována za farnost.

Další:

Pravidelné vyučování náboženství začne od 1.října a bude dle zájmu v úterý i ve čtvrtek na faře.

V pátek 28.září na svátek sv. Václava půjdeme jako již pravidelně pěšky na pouť do Staré Boleslavi. Sraz mezi rybníky Malá a Velká Obůrka v 6.45h.

V neděli 30.září bude od 15h farní odpoledne na farním dvoře a v Betlémě. Bude to příležitost, abychom se vzájemně lépe seznámili. Zveme zvláště nové farníky. Také pro děti bude připraven  program.

 

No responses yet

Čec 28 2012

17.NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Publikoval v Ohlášky

Ohlášky z neděle 29.července:

Dnes je 17.neděle v mezidobí a dnešní nedělní bohoslužba byla obětována za celou naši farnost.

Svátky v týdnu:

V úterý je památka  sv. Ignáce z Loyoly.

Ve středu je památka  sv. Alfonsa z Liguori.

V sobotu je památka sv. Jana Vianneye.

Program v týdnu:

 • V pondělí,ve středu, ve čtvrtek a v pátek budou zde v kostele mše sv. jako obvykle v 18h.
 • V Satalicích v kapli sv. Anny  bude  mše svatá jako obvykle v sobotu 4.srpna v 17h s nedělní platností.
 • Příští neděle 5.srpna je 18.neděle v mezidobí  a mše sv. bude jako obvykle v 9h obětována za farnost.

Další:

Pravidelné aktivity ve farnosti budou probíhat až po prázdninách.

 

No responses yet

Čec 14 2012

15. neděle v mezidobí

Publikoval v Ohlášky

Ohlášky z neděle 15.července:

Dnes je 15.neděle v mezidobí a dnešní nedělní bohoslužba byla obětována za celou naši farnost a za zemřelého našeho bývalého duchovního správce Jana Kutače, který zemřel v sobotu 14.července v 19h.

Dnes odpoledne od 16h je na farní zahradě Piknik Zlaté Prahy.

Svátky v týdnu:

V pátek je  sv. Apolináře.

Program v týdnu:

 • V pondělí,ve středu, ve čtvrtek a v pátek budou zde v kostele mše sv. jako obvykle v 18h.
 • V Satalicích v kapli sv. Anny  bude  mše svatá jako obvykle v sobotu 21.července v 17h s nedělní platností.
 • Příští neděle 22.7. je 16.neděle v mezidobí  a mše sv. bude jako obvykle v 9h obětována za farnost.

Další:

Pravidelné aktivity ve farnosti budou probíhat až po prázdninách.

Poslední rozloučení s P. Janem Kutačem bude v sobotu 21.července v 10h ve Vizovicích a pohřeb do rodinného hrobu ve Větřkovicích – Lubině u Kopřivnice bude tentýž den ve 14.30. Na pohřeb bude vypraven z Vinoře autobus, kdo máte zájem se zúčastnit pohřbu, přihlaste se u Martina Halíka.

 

No responses yet

Čer 23 2012

Slavnost Narození sv.Jana Křtitele

Publikoval v Ohlášky

Ohlášky z neděle 24.června:

Dnes je Slavnost Narození sv.Jana Křtitele a dnešní nedělní bohoslužba byla obětována za celou naši farnost.

Při mši byla  Svatopetrská sbírka na bohoslovce.Všem dárcům děkujeme.

Svátky v týdnu:

Ve čtvrtek je památka sv. Ireneje.

V pátek je slavnost  sv. Petra a Pavla.

Program v týdnu:

 • V pondělí,ve středu, ve čtvrtek a v pátek budou zde v kostele mše sv. jako obvykle v 18h.
 • V týdnu budou ve farnosti probíhat aktivity dle obvyklého pořádku.
 • V úterý  26.června bude na farní zahradě táborák na ukončení školního roku, spojený s bleším trhem. V 17.30 se sejdou děti, od 18.30 jsou zváni všichni , kteří se chtějí této akce zůčastnit. V 19h bude zapálen táborák.
 • V Satalicích v kapli sv. Anny  bude  mše svatá jako obvykle v sobotu 30.6. v 17h s nedělní platností.
 • Příští neděle 1.7. je 12.neděle v mezidobí  a mše sv. bude jako obvykle v 9h obětována za farnost.

Další:

Od nového školního roku 2012/13 bude náboženství probíhat i nadále na faře, ale bude ve čtvrtek, případně i v úterý.

No responses yet

Dub 21 2012

3.neděle velikonoční

Publikoval v Ohlášky

Ohlášky z neděle 22. dubna:

Dnes je neděle 3. neděle velikonoční a dnešní nedělní bohoslužba byla obětována za celou naši farnost.

Dnes od 18h je ekumenické setkání v Horních Počernicích v bratrské modlitebně v ul. Ve Žlíbku.

Program v týdnu:

 • V pondělí,ve středu , ve čtvrtek a v pátek bude zde v kostele mše sv. v 18h.
 • V týdnu budou ve farnosti probíhat aktivity dle obvyklého pořádku.
 • V úterý bude na faře od 15.15h příprava dětí na svátosti a poté jako obvykle náboženství.
 • V sobotu 21.4. budou zde v kostele od 14h křtiny Dominika Brunovského se mší sv.
 • V Satalicích v kapli sv. Anny  bude  mše svatá jako obvykle v sobotu 28.4. v 17h s nedělní platností.

Další

 • Ve čtvrtek 3.května bude zde v kostele od 19 h koncert viz plakátek.
 • Na Den zvoníků 30. dubna 2012 požehná při mši svaté od 18.00 hodin pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP tři nové zvony, které byly nedávno odlity pro katedrálu sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Odpoledne téhož dne proběhne na Arcibiskupství pražském oslava Dne zvoníků.

No responses yet

Dub 15 2012

Neděle Božího milosrdensví.

Publikoval v Ohlášky

Ohlášky z neděle 15. dubna:

Dnes je neděle Božího milosrdenství a dnešní nedělní bohoslužba byla obětována za celou naši farnost.

Program v týdnu:

 • V pondělí,ve středu , ve čtvrtek a v pátek bude zde v kostele mše sv. v 18h.
 • V týdnu budou ve farnosti probíhat aktivity dle obvyklého pořádku.
 • V úterý bude na faře od 15.15h příprava dětí na svátosti a poté jako obvykle náboženství.
 • V Satalicích v kapli sv. Anny  bude  mše svatá jako obvykle v sobotu 21.4. v 17h s nedělní platností.

Další

 • Příští neděli 22.4. od 18h je ekumenické setkání v Horních Počernicích v evengelické modlitebně v ul. Ve Žlíbku.

No responses yet

Next »

loading