Archiv kategorie 'Náboženství'

Úno 28 2016

Kající bohoslužba pro děti

Kající bohoslužba pro děti se bude konat v úterý 22. března ve farním kostele, od 16:00 pro nejmenší děti, od 17:00 pro ty starší. Svátost smíření mohou přijmout i ostatní farníci, zpovídat bude P. Jiří Kratochvíl.

No responses yet

Úno 28 2016

Křížová cesta lesem nejen pro děti

Křížová cesta lesem nejen pro děti se bude konat 15. března od 17:00, sraz jako obvykle na hrázi rybníků v Obůrkách. Křížovou cestu povedou děti společně s paní katechetkou, po cestě budou plnit různé úkoly, závěr putování bude na pískovcové skále u kříže. Děti prosím vybavte na cestu batůžkem, malým dárkem pro druhé, deseti kamínky, dvěma dřívky a svíčkou v kelímku. Mše sv. bude sloužena jako vždy 0d 18:00 v kostele.

No responses yet

Srp 27 2008

Výuka náboženství

Publikoval v Náboženství

Římskokatolická farnost  Povýšení sv. Kříže Praha–Vinoř

Vinořské nám. 16, 190 17 Praha 9 – Vinoř; tel. 603 171 772

 

 

 PŘIHLÁŠKA DO VYUČOVÁNÍ NÁBOŽENSTVÍ

 

Vážení rodiče,

také ve školním roce 2016/17 Vám nabízíme výuku římskokatolického náboženství. Děti jsou vedeny nejen k poznání víry a kultury křesťanů, ale také k rozvoji duchovních hodnot. Hry a aktivity jsou zaměřeny k rozvoji charakteru, kultivaci mezilidských vztahů, přátelství, spolupráci, úctě k životu a k rodině. Je dán prostor k otázkám o životě, je možné zprostředkovat další péči v oblasti života víry.

 

Výuka se bude konat ve Vinoři na faře nebo v místní škole (podle volby většiny rodičů), v úterý od 16.00 nejmladší, 17.00 starší, 18.00 nejstarší , popř. ve čtvrtek.

 

Výuka začne v úterý 4. října 2016.

Mgr. Vít Horák, administrátor farnosti

Ing. Mgr. Marie Nováková – katechetka

„————————————————————————————————————-

 

Přihláška na výuku náboženství ve školním roce 2016/17

 

Jméno dítěte:    _____________________________________________________

Datum narození:  ___________________________________________________

Třída: _______________________________

Bydliště: __________________________________________________________

Telefon rodičů nebo odpovědného zástupce:    ______________________________

 

Úterý     čtvrtek   (pouze nemůže-li dítě v úterý).

Dítě již náboženství navštěvovalo.     ANO                  NE       Uveďte počet let.

 

V Praze dne: ______________   Podpis zákonného zástupce   ____________

No responses yet

loading