Archiv kategorie 'Hlavní'

Říj 27 2018

Farní ohlášky 28. října 2018 – 30. neděle v mezidobí

Publikoval v Hlavní

 • Mládež naší farnosti zveme na setkání 30.10. na faře v Čakovicích. P. Stanislaw nabízí možnost odvozu ve 18:45 z před fary. Po setkání každého z účastníků odveze domů.
 • Ve čtvrtek 1.11. bude slavnost všech svatých a všechny srdečně zveme na slavnostní mši sv. v 18:00 ve Vinoři.
 • V pátek 2.11. bude památka zesnulých, mše sv. obětovaná za všechny kněze, kteří sloužili ve Vinoři, za zesnulé farníky a členy našich rodin se bude konat v 18:00 ve Vinoři.
 • Srdečně zveme též na mši svatou, která se bude konat 3. 11. v 11:00 v sobotu v kostela Stětí sv. Jana Křtitele ve Cvrčovicích za všechny zemřelé a padlé z této obce a za naše příbuzné a přátele. Budeme moc rádi, když my vinořští podpoříme naše sestry a bratry ve Cvrčovicích na této mši svaté.
 • Bohoslužba slova se vzpomínkou na zemřelé se bude konat na vinořském hřbitově 4.11. v 16:00. Bohoslužbu povede jáhen Alois Koláček.
 • Mnohým z nás začíná chybět agapé po nedělní mši svaté. Z důvodu přesunutí mše sv. na pozdější hodinu to teď už není možné. Rádi bychom se scházeli vždy na první neděli v měsíci přede mší svatou od 9 hodin na společnou snídani. Vezměte s sebou to, co byste snídali doma, a přineste na faru ke společnému stolu. Čaj a káva, příp. kakao budou k dispozici. P. Stanislaw přijde také mezi nás-hned po mši sv. v Čakovicích. První farní snídaně bude v neděli 4. listopadu od 9 hodin v Betlémě. Už teď přejeme dobrou chuť všem.
 • Přejeme všem požehnaný týden!

      Svátky v týdnu:

 • Čtvrtek 11. – Slavnost všech Svatých
 • Pátek 2.11. – Památka všech věrných zemřelých
 • Neděle 4.11. – 31. neděle v mezidobí

No responses yet

Říj 20 2018

Farní ohlášky 21. října 2018 – 29. neděle v mezidobí

Publikoval v Hlavní

 • Z důvodu dovolené, kterou má P. Stanislaw od 22.- 30. 10. ve středu 24. 10. v Satalicích bude sloužit mši sv. Jiří Kratochvíl. V pátek 26. 10. se výjimečně ruší mše sv. ve Vinoři, rovněž se výjimečně ruší 27.10. sobotní mše sv. v Satalicích. V neděli 28. 10. bude mši sv. sloužit P. Alan Křišťan, salesián. Ve čtvrtek 25. 10. se ruší i farní úřední hodiny.
 • Ve čtvrtek 1.11. bude slavnost všech svatých a všechny srdečně zveme na slavnostní mši sv. v 18:00 ve Vinoři.
 • V pátek 2.11. bude památka zesnulých, mše sv. obětovaná za všechny kněze, kteří sloužili ve Vinoři, za zesnulé farníky a členy našich rodin se bude konat v 18:00 ve Vinoři.
 • Srdečně zveme též na mši svatou, která se bude konat v sobotu 3. 11. v 11:00  v kostele Stětí sv. Jana Křtitele ve Cvrčovicích za všechny zemřelé a padlé z této obce a za naše příbuzné a přátele. Budeme moc rádi, když my vinořští podpoříme naše sestry a bratry ve Cvrčovicích na této mši svaté.
 • Bohoslužba slova se vzpomínkou na zemřelé se bude konat na vinořském hřbitově 4.11. v 16:00. Bohoslužbu povede jáhen Alois Koláček.
 • Dnešní sbírka byla určena na misie. Moc děkujeme za každý Váš příspěvek.
 • V souvislosti se změnou času, která se bude konat ze soboty na neděli- 28. 10. se mění dnem 3. 10. hodina začátku mše sv. v Satalicích. Místo v 19:00 mše začne v 17:00, jak již bylo avizováno. Tento čas bude platit až do změny času na letní.
 • Mnohým z nás začíná chybět agapé po nedělní mši svaté. Z důvodu přesunutí mše sv. na pozdější hodinu to teď už není možné. Rádi bychom se scházeli vždy na první neděli v měsíci přede mší svatou od 9 hodin na společnou snídani. Vezměte s sebou to, co byste snídali doma, a přineste na faru ke společnému stolu. Čaj a kafe, příp. kakao budou k dispozici. P. Stanislaw přijde také mezi nás-hned po mši sv. v Čakovicích. První farní snídaně bude v neděli 4. listopadu od 9 hodin v Betlémě. Už teď přejeme dobrou chuť všem.

          Svátky v týdnu:

 • Středa 24.10.- sv. Antonína Maria Klereta
 • Neděle 28.10. – 30. neděle v mezidobí (sv.Šimona a Judy)

No responses yet

Říj 13 2018

Farní ohlášky 14. října 2018 – 28. neděle v mezidobí

Publikoval v Hlavní

 • V následujícím týdnu budou bohoslužby podle pravidelného pořádku
 • Výuka náboženství začala v úterý 2.10. Podrobný přehled je na nástěnce, nebo se můžete informovat u katechetky Marie Novákové
 • V úterý 16.10.2018 bude mše sv. obětována za dílo Likvidace Lepry, za všechny, kdo přispívají na toto dílo. Mši sv. bude celebrovat P. Stanislaw, bývalý prezident LL. Od 19:00 bude ve farním centru Betlém následovat přednáška na téma Likvidace lepry
 • Z důvodu přednášky LL se v úterý výjimečně nebude konat setkání mládeže v Čakovicích
 • Příští neděli 21.10.2018 bude rytmická mše sv. se zaměřením k mladším farníkům – dětem
 • Zájemce o přijetí svátosti křtu, případně dalších svátostí zveme na druhé setkání tento čtvrtek 18.10.2018 od 19:00 na faru v Čakovicích. Tentokrát na téma: Co to znamená být křesťanem
 • Připravuje se farní sbírka na opravu vinořských varhan
 • Přejeme všem požehnaný týden

    Svátky v týdnu:

 • Pondělí 15.10. – sv. Terezie od Ježíše
 • Úterý 16.10. – sv. Hedviky, sv. Markéty Marie Alacoque
 • Středa 17.10.- sv. Ignáce Antiochijského
 • Čtvrtek 18.10. – sv. Lukáše ,evangelisty
 • Neděle 21.10. – 29. neděle v mezidobí

No responses yet

Říj 13 2018

Pozvánka

Publikoval v Hlavní

Gobel2018

No responses yet

Říj 06 2018

Farní ohlášky 7. října 2018 – 27. neděle v mezidobí

Publikoval v Hlavní

 • V následujícím týdnu budou bohoslužby podle pravidelného pořádku
 • Výuka náboženství začala v úterý 2.10. Podrobný přehled je na nástěnce, nebo se můžete informovat u katechetky Marie Novákové.
 • Dne 9. 10. od 16:00 srdečně zveme na setkání rodičů dětí, které budou chodit na náboženství, s katechetkou Marií Novákovou a P.Stanislawem ve farním centru Betlém
 • Srdečně zveme na společné setkání Pastorační a Ekonomické rady farnosti dne 10.10.2018 od 19:00
 • V neděli 21.10.2018 bude rytmická mše sv. se zaměřením k mladším farníkům – dětem
 • Zájemce o přijetí svátosti křtu, případně dalších svátostí zveme na první setkání tento čtvrtek 11.10.2018 od 19:00 v kostele sv. Remigia v Čakovicích. Dne 4.10. se plánované setkání neuskutečnilo z důvodu nemoci P. Stanislawa
 • Přejeme všem požehnaný týden

 Svátky v týdnu:

 • Pátek 12.10. – sv. Radima
 • Neděle 14.10. – 28. neděle v mezidobí

 

 

No responses yet

Zář 29 2018

Farní ohlášky 30.září 2018 – 26. neděle v mezidobí

Publikoval v Hlavní

 •  V následujícím týdnu budou bohoslužby podle pravidelného pořádku.
 • Výuka náboženství začíná v úterý 2. 10. Podrobný přehled je na nástěnce, nebo se můžete informovat u katechetky Marie Novákové.
 •  9. 10 od 16:00 srdečně zveme na setkání rodičů dětí, které budou chodit na náboženství, s katechetkou Marií Novákovou a P.Stanislawem v Betlému
 • Setkání mládeže se uskuteční 2. 10. od 19:00 na faře v Čakovicích. Toto setkání bude společné pro mladé z obou farností. Místo se dohodne na tomto setkání. Přihlášení i nepřihlášení zájemci jsou zváni, aby počkali před farou ve Vinoři. Odvoz i přívoz zajištěn.
 • Každý čtvrtek od 19:00 se bude na faře v Čakovicích konat příprava dospělých na svátost křtu a další iniciační svátosti. Prosíme zájemce, aby kontaktovali P. Stanislawa.

 Svátky v týdnu:

 • Pondělí 1.10.-sv. Terezie od Dítěte Ježíše
 • Úterý 2.10. – sv. andělů strážných
 • Čtvrtek 4.10. – sv. Františka s Assisi
 • Neděle 7.10. – 27. neděle v mezidobí

No responses yet

Zář 22 2018

Farní ohlášky 23. září 2018 – 25. neděle v mezidobí

Publikoval v Hlavní

 • V tomto týdnu se výjimečně neuskuteční bohoslužba ve Vinoři 26. a 27. 9. Srdečně zveme 26. 9. v Satalicích v 18:00 a 27. 9. na mši sv. do Čakovic v 18:00.
 • V pátek 28. 9. vás srdečně zveme na mši sv. ke cti sv. Václava v 18:00. Tento den nebude adorace, ale příležitost ke svátosti smíření bude od 17:30 do 18:00.
 • Naše sousední farnost v Čakovicích prožívá 29. 9. posvícení kostela sv. Remigia od 10:00. Podrobnosti najdete na www. stránkách čakovické farnosti.
 • Mše svaté s nedělní platností jsou v Satalicích každou sobotu v 19:00.
 • Výuka náboženství začne v naší farnosti stejně jako v minulých letech od začátku října. Informace ohledně výuky naleznete na nástěnce nebo se můžete informovat přímo u paní katechetky Marie Novákové
 • Prosíme mládež ve věku 12–25 let, která by měla zájem o pravidelné setkávání, ať se přihlásí u otce Stanislawa. Mládež naší farnosti od 12 let do 25 let zveme na první setkání, které se bude konat 2. 10. od 19:00 na faře v Čakovicích. Toto setkání bude společné pro mládež z obou farností, místo se dohodne na tomto prvním setkání. Přihlášení i nepřihlášení zájemci jsou zváni, aby počkali v 18:45 před farou ve Vinoři. Odvoz i přívoz zajištěn.
 • Každý čtvrtek od 19:00 se bude na faře v Čakovicích konat příprava dospělých na svátost křtu a další iniciační svátosti. Prosíme zájemce, aby kontaktovali P. Stanislawa.

    Svátky v týdnu:

 • Středa 9. – sv.Kosmy a Damiána
 • Pátek 28.9. – Slavnost sv.Václava
 • Sobota 29.9. – Svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela, Rafaela
 • Neděle 30.9. – neděle v mezidobí

No responses yet

Zář 16 2018

Farní ohlášky 16. září 2018 – 24. neděle v mezidobí

Publikoval v Hlavní

 • V následujícím týdnu budou bohoslužby dle pravidelného pořádku- út-pá v 18:00 hod. Mši sv. bude ve vinořském kostele celebrovat František Slavíček nebo Jiří Kratochvíl, v pátek P. Stanislaw Góra. Slavnostní nedělní mši sv. v 9:00 bude celebrovat P. Stanislaw Góra .V Satalicích bude ve středu mši sv. celebrovat P. Stanislaw Góra
 • POZOR ZMĚNAod září, tedy již tento týden nebude v Satalicích mše sv. v neděli. Mše sv. bude pravidelně v sobotu v 19:00 hod. s nedělní platností.
 • Všechny pravidelné a pastorační aktivity naší farnosti najdete na nástěnce a webových stránkách naší farnosti
 • Výuka náboženství začne v naší farnosti stejně jako v minulých letech od začátku října. Informace ohledně výuky naleznete na nástěnce nebo se můžete informovat přímo u paní katechetky Marie Novákové
 • Farní kancelář je otevřena každý čtvrtek od 10:30 do 12:00 hodin
 • Prosíme mládež ve věku 12– 25 let, která by měla zájem o pravidelné setkávání, ať se přihlásí u otce Stanislawa. Mládež zveme na první setkání, které se bude konat 2. 10. od 19:00 na faře v Čakovicích. Toto setkání bude společné pro mládež z obou farností, místo se dohodne na tomto prvním setkání. Přihlášení i nepřihlášení zájemci jsou zváni, aby počkali v 18:45 před farou ve Vinoři. Pravidelně každý pátek od 17:00 hod. probíhá v kostele příležitost k adoraci Nejsvětější svátosti, s možností přijetí svátosti smíření
 • Dne 19.09.2018 od 19:00 hod zveme do Centra Mariapoli na přednášku Marka Orko Váchy na téma: Chuť žít. Vstupné je dobrovolné. Bližší informace najdete na nástěnkách.
 • Od 4.10.2018 každý čtvrtek od 19:00 hodin se bude konat příprava dospělých na svátost křtu a dalších iniciačních svátostí. Prosíme zájemce, aby kontaktovali P. Stanislawa po mši sv., případně na tel. čísle 737 280 624, 731 626 033 nebo na e-mail : gora@knez.cz
 • Připomínáme, že v naší farnosti je možnost odebírat katolický týdeník.
 • Všem, kteří se podíleli na oslavách 930 let naší obce svým přímým nasazením, přípravou pohoštění a zpřístupnění kostela pro veřejnost ze srdce děkujeme.

     Svátky v týdnu:

 • Čtvrtek 20.9. – Sv. Ondřeje a jeho druhů
 • Pátek 21.9. – Sv. Matouše
 • Neděle 25. neděle v mezidobí

No responses yet

« Prev - Next »

loading