Archiv kategorie 'Hlavní'

Led 05 2019

Farní ohlášky 6. ledna 2019 – Slavnost Zjevení Páně

Publikoval v Hlavní

 • Od dnešní neděle do úterý bude probíhat Tříkrálová sbírka
 • Děkujeme všem, kteří přišli dohlížet na Jesličky v době otevřeného kostela
 • Děkujeme všem, kteří minulou neděli přinesli občerstvení a podíleli se na organizaci návštěvy pana biskupa Malého
 • V Satalicích se od 2.1.2019 ruší pravidelná mše sv., která byla v 18:00. Zároveň od soboty 5.1. bude sobotní mše sv. s nedělní platností pravidelně od 19:00
 • Ve dnech 11.-12.1. připravujeme výlet mladých na Dobříš. Kdo z mladých by měl o něj zájem, je zván, aby se dnes přihlásil u P. Stanislawa. Cena je 100 Kč
 • Zájemce o přijetí svátosti křtu, případně dalších svátostí zveme na setkání tento čtvrtek 10.1.2019 od 19:00 na faru v Čakovicích. Tentokrát na téma: Nový Zákon
 • Na opravu vinořských varhan bylo darováno k 31.12. 2018 – 87 200,-Kč
 • Připravujeme volby do nové pastorační rady, volby proběhnou 19. a 20. ledna 2019 – více na webu naší farnosti
 • Příští neděli je svátek Křtu Páně, tímto svátkem končí vánoční doba

No responses yet

Led 02 2019

Oznámení

Publikoval v Hlavní

Dne 2.1. a 3.1. 2019  nebude ve vinořském kostele večerní mše sv.

No responses yet

Pro 29 2018

Farní ohlášky 30. prosince 2018 – Svátek svaté Rodiny

Publikoval v Hlavní

 • 31.12. zveme na mši svatou v 17:30, ve které budeme chválit a děkovat Pánu za všechny dary, které nám dal v roce 2018. Po mši sv. bude možnost sejít se na Sýpce
 • O půlnoci 31.12. na svátek svatého Silvestra zvu ty, kteří tradičně tráví tento čas doma na mši svatou v kostele v Čakovicích, která se koná na začátek občanského roku. Kostel se výjimečně uzavírá 5 minut před půlnocí. Po eucharistii se sejdeme ještě na agapé na faře
 • 1.1. 2019 bude mše svatá v 10:30. Po mši svaté, kterou bude celebrovat bp.Václav Malý, se přesuneme do Betléma na krátké agapé. Moc prosím o zajištění malého občerstvení
 • V Satalicích se od 2.1.2019 ruší pravidelná mše sv., která byla v 18:00. Zároveň od soboty 5.1. bude sobotní mše sv. s nedělní platností pravidelně od 19:00
 • Na opravu vinořských varhan bylo darováno k dnešnímu dni 29 100,- Kč
 • Připravujeme volby do nové pastorační rady, volby proběhnou v lednu 2019 – více na webu naší farnosti
 • Tříkrálová sbírka se uskuteční 6.1.-8.1. 2019

        Svátky v týdnu:

 • Pondělí 31.12. – Sv. Silvestra
 • Úterý 1.1. – Slavnost Matky Boží Panny Marie
 • Středa 2.1. – Sv.Basila Velikého a Řehoře Naziánského
 • Čtvrtek 3.1. – Nejsvětějšího Jména Ježíš
 • Neděle 6.1. – Slavnost Zjevení Páně

No responses yet

Pro 22 2018

Farní ohlášky 23. prosince 2018 – 4. neděle adventní

Publikoval v Hlavní

 • Zítra 24.12. na Štědrý den v našem kostele budou od 14:00 do 16:00 rozdávat skauti Betlémské světlo
 • 16:00 zveme na Štědrovečerní bohoslužbu pro rodiny s dětmi
 • Ve 22:00 bude Půlnoční mše sv. v Satalicích
 • V 00:00 bude Půlnoční mše svatá ve Vinoři
 • 25.12. slavíme Boží hod vánoční. Slavnostní mše svatá bude jako obvykle ve Vinoři v 10:30, stejně jako i 26.12 na svátek svatého Štěpána.
  V Satalicích budou mše svaté v 10:45, Na Boži hod vánoční a na svátek sv. Štěpána
 • Na 27.12. připadá svátek sv. Jana apoštola. V tento den se tradičně koná svěcení vína – symbolu vánoční radosti. Zveme do Čakovic, aby si přinesli do kostela nechat posvětit víno, které si potom vychutnáte se svými blízkými
 • Po mši sv. na faře v Čakovicích bude následovat ochutnávka moravských vín, kterou provede pan Rosťa Marek, který se už léta věnuje degustaci vín. Příspěvek na tuto akci je dobrovolný
 • V sobotu 29.12 v 17:00 bude obnova manželských slibů i při mši sv. v Satalicích
 • V neděli 30.12. v 10:30 ve Vinoři zveme všechny manželské páry, aby se posadili v kostele spolu. V průběhu bude následovat obnova manželského slibu
 • 31.12. zveme na mši svatou v 17:30, ve které budeme chválit a děkovat Pánu za všechny dary, které nám dal v roce 2018
 • O půlnoci 31.12. na svátek svatého Silvestra zvu ty, kteří tradičně tráví tento čas doma na mši svatou v kostele v Čakovicích, která se koná na začátek občanského roku. Kostel se výjimečně uzavírá 5 minut před půlnocí. Po eucharistii se sejdeme ještě na agapé na faře
 • 1.1.2019 bude mše svatá v 10:30. Po mši svaté, kterou bude celebrovat bp.Václav Malý, se přesuneme do Betléma na agapé
 • V Satalicích se od 2.1.2019 ruší pravidelná mše sv., která byla v 18:00. Zároveň od soboty 5.1. bude sobotní mše sv. s nedělní platností pravidelně od 19:00
 • Dne 27.12. – v době mezi svátky odpadají v kanceláři úřední hodiny
 • Děkujeme všem, kteří přišli na předvánoční pracovní brigádu
 • Připravujeme náročnou a nákladnou opravu vinořských varhan – více na webu naší farnosti
 • Připravujeme volby do nové pastorační rady, volby proběhnou v lednu 2019- více na webu naší farnosti
 • Moc prosíme farníky o zápis do seznamu na bočním oltáři ohledně rozdávání Betlémského světla a dohledu u Jesliček v období 24.12.-26.12. a 1.1. Děkujeme
 • O tříkrálové sbírce pohovoří manželé Novákovi

        Svátky v týdnu:

 • Pondělí 24.12. – Štědrý den
 • Úterý 25.12. – Slavnost narození Páně
 • Středa 26.12. – Sv.Štěpána
 • Čtvrtek 27.12. – Sv.Jana, evangelisty
 • Pátek 28.12. – Sv.Betlémských dětí
 • Sobota 29.12. – Sv.Tomáše Becketa
 • Neděle 30.12. – Svátek Svaté Rodiny

No responses yet

Pro 14 2018

Farní ohlášky 16. prosince 2018 – 3. neděle adventní

Publikoval v Hlavní

 • Dnes se v našem kostele koná třetí adventní koncert v 18:00 hodin, všichni jste zváni
 • V úterý 18.12. bude v kostele od 16:30 do 17:50 kající bohoslužba především pro děti. Zpovídat budou 3 kněží, nabídka svátosti smíření je tedy i pro rodiče a ostatní dospělé farníky
 • Z důvodu přednášky pro školy P. Stanislawa se ruší úřední hodiny ve vinořské farní kanceláři dne 20.12., rovněž i 27.12. v době mezi svátky odpadají v kanceláři úřední hodiny
 • I v nastávajícím adventním pátku bude rorátní mše sv. v 6:00 ve vyhřívaném kostele, večerní adorace a možnost přijmout svátost smíření v čase 17:00-18:00 zůstává (páteční večerní mše sv. v adventní době není)
 • Ve čtvrtek 20.12. od 18:30 zveme zájemce o přijetí svátosti křtu, případně dalších svátostí na faru v Čakovicích. Tentokrát na téma – Svátosti
 • Ve čtvrtek 20.12. zveme farní muže na neformální farní setkání ve vinořské restauraci u Černínů. Začátek – 19:00 hodin
 • Pořad vánočních bohoslužeb ve Vinoři a v Satalicích najdete na webu farnosti, na nástěnkách, případně na letácích
 • V sobotu 22.12. od 9:00 bude v kostele předvánoční brigáda. Prosíme o hojnou účast farníků
 • Připravujeme náročnou a nákladnou opravu vinořských varhan – více na webu naší farnosti
 • Připravujeme volby do nové pastorační rady, volby proběhnou v lednu 2019- více na webu naší farnosti
 • Na svátek Matky Boží Panna Marie čekáme vzácnou návštěvu – pana biskupa Václava Malého. V 10:30 mše sv., poté setkání ve farním centru Betlém
 • Moc prosíme farníky o zápis do seznamu na bočním oltáři ohledně rozdávání Betlémského světla a bdění u Jesliček v období 24.12.-26.12. a 1.1. Děkujeme
 • Přejeme všem požehnaný týden!

        Svátky v týdnu:

 • Pátek 21.12. – sv. Petra Kanisia
 • Neděle 23.12. – 4. neděle adventní

No responses yet

Pro 08 2018

Farní ohlášky 9. prosince 2018 – 2. neděle adventní

Publikoval v Hlavní

 • Dnešní Duchovní obnova bude po mši sv. pokračovat ve farním sále, všechny srdečně zveme
 • Dnes se v našem kostele koná druhý adventní koncert v 18:00 hodin, všichni jste zváni
 • V zimním období se mše svaté ve všední den út-čt konají na faře v 18:00 hodin
 • Pátky v období adventu budou rorátní mše v 6:00 ve vyhřívaném kostele, večerní adorace a možnost přijmout svátost smíření v čase 17:00-18:00 zůstává (páteční večerní mše sv. v adventní době není)
 • Ve středu 12.12. od 9:00 se koná na faře setkání seniorů
 • Ve středu 12.12. od 19:00 se sejde pastorační a ekonomická rada farnosti
 • Ve čtvrtek 13.12. od 19:00 zveme zájemce o přijetí svátosti křtu, případně dalších svátostí na faru v Čakovicích. Tentokrát na téma – Společenství svatých
 • Přejeme všem požehnaný týden!

 Svátky v týdnu:

 • Středa 12.12. – Panny Marie Guadalupské
 • Čtvrtek 13.12. – sv. Lucie
 • Pátek 14.12. – sv. Jana od Kříže
 • Neděle 16.12. – 3. neděle adventní

No responses yet

Pro 01 2018

Farní ohlášky 2. prosince 2018 – 1. neděle adventní

Publikoval v Hlavní

 • Dnes se koná rozsvěcení adventního stromu ve Vinoři v 18:00 hodin. Srdečně všechny zveme.
 • Dnes se v našem kostele koná adventní koncert v 18:30 hodin, také Vás všechny srdečně zveme.
 • V zimním období se mše svaté ve všední den konají na faře v 18:00. Jen v pátky v období adventu budou rorátní mše v 6:00 ve vyhřívaném kostele.
 • V úterý 4.12. se od 18:30 koná na faře v Čakovicích schůzka všech kmotrů těch, kteří se připravují na křest a biřmování.
 • V neděli 9.12. se uskuteční duchovní obnova farnosti. Program je na webu, na nástěnkách a u vstupu každý obdrží osobní pozvánku. Moc Vás všechny zveme.
 • Přejeme všem požehnaný týden!

       

   Svátky v týdnu:

 • Pondělí 3.12.- sv. Františka Xaverského
 • Úterý 4.12. – sv. Barbory
 • Čtvrtek 12. – sv. Mikuláše
 • Pátek 7.12. – sv. Ambrože, první pátek v měsíci
 • Sobota 8.12. – Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu
 • Neděle 9.12. – 2. neděle adventní

No responses yet

Lis 24 2018

Farní ohlášky 25. listopadu 2018 – Slavnost Ježíše Krista Krále

Publikoval v Hlavní

 • Mládež srdečně zveme v úterý 27. 11. na setkání na faře v Čakovicích. Zájemci ať čekají v 18:45 u fary ve Vinoři na odvoz
 • V sobotu1.12. se výjimečně nebude konat mše sv. v Satalicích. Místo toho srdečně zveme na adventní bohoslužbu slova v 17:00 do komunitního centra v Satalicích. Bohoslužba je součástí adventního programu pro občany
 • Příští neděli 2.12. začíná adventní doba. Moc vás zveme, abyste si pořídili a přinesli k požehnání adventní věnec, který požehnám jako znamení přicházejícího Pána a bude zároveň výzvou k častější rodinné modlitbě
 • V adventní době ranní rorátní mše sv. bude vždy v pátek v 6:00. Večerní mše sv. v době adventní nebude
 • Od 4.12. – prvního adventního týdne budou ve všední den mše sv. na faře kromě páteční rorátní, která bude v kostele
 • V neděli 2.12. se bude v 15:00 v centru Mariapoli konat slavnost uvítání svatého Mikuláše.
 • V neděli 9. 12. Vás zveme na duchovní obnovu, která se bude konat v naší farnosti. Začneme mší svatou v 10:30 a následovat bude duchovní obnova v betlémě, kde budou mít přednášku Stanislaw („Eucharistie- pozvání na hostinu?“) jáhen Jan Rückl- sekretář biskupa Václava Malého („O postojích a gestech při liturgii“) a katechetka Marie Nedbalová, autorka knihy Misálek nejen pro děti. („Jak prožít a přežít mši svatou s dětmi“). Součástí obnovy bude i oběd. Předpokládaný konec je v 15:00. Prosím zapisujte se do seznamu na bočním oltáři, abychom znali předběžný počet farníků
 • V sobotu 1.12. ve 14:00 bude ve zdejším kostele mše sv. za zesnulou paní Annu Černou
 • Zájemce o přijetí svátosti křtu, případně dalších svátostí zveme na setkání tento čtvrtek 29.11. od 19:00 na čakovickou faru. Téma setkání – Křesťané a křesťanské církve
 • Přejeme všem požehnaný týden!

        Svátky v týdnu:

 • Pátek 30.11. – sv. Ondřeje, apoštola
 • Neděle 2.12. – 1. neděle adventní

 

No responses yet

« Prev - Next »

loading