Archiv kategorie 'Hlavní'

Pro 08 2018

Farní ohlášky 9. prosince 2018 – 2. neděle adventní

Publikoval v Hlavní

 • Dnešní Duchovní obnova bude po mši sv. pokračovat ve farním sále, všechny srdečně zveme
 • Dnes se v našem kostele koná druhý adventní koncert v 18:00 hodin, všichni jste zváni
 • V zimním období se mše svaté ve všední den út-čt konají na faře v 18:00 hodin
 • Pátky v období adventu budou rorátní mše v 6:00 ve vyhřívaném kostele, večerní adorace a možnost přijmout svátost smíření v čase 17:00-18:00 zůstává (páteční večerní mše sv. v adventní době není)
 • Ve středu 12.12. od 9:00 se koná na faře setkání seniorů
 • Ve středu 12.12. od 19:00 se sejde pastorační a ekonomická rada farnosti
 • Ve čtvrtek 13.12. od 19:00 zveme zájemce o přijetí svátosti křtu, případně dalších svátostí na faru v Čakovicích. Tentokrát na téma – Společenství svatých
 • Přejeme všem požehnaný týden!

 Svátky v týdnu:

 • Středa 12.12. – Panny Marie Guadalupské
 • Čtvrtek 13.12. – sv. Lucie
 • Pátek 14.12. – sv. Jana od Kříže
 • Neděle 16.12. – 3. neděle adventní

No responses yet

Pro 01 2018

Farní ohlášky 2. prosince 2018 – 1. neděle adventní

Publikoval v Hlavní

 • Dnes se koná rozsvěcení adventního stromu ve Vinoři v 18:00 hodin. Srdečně všechny zveme.
 • Dnes se v našem kostele koná adventní koncert v 18:30 hodin, také Vás všechny srdečně zveme.
 • V zimním období se mše svaté ve všední den konají na faře v 18:00. Jen v pátky v období adventu budou rorátní mše v 6:00 ve vyhřívaném kostele.
 • V úterý 4.12. se od 18:30 koná na faře v Čakovicích schůzka všech kmotrů těch, kteří se připravují na křest a biřmování.
 • V neděli 9.12. se uskuteční duchovní obnova farnosti. Program je na webu, na nástěnkách a u vstupu každý obdrží osobní pozvánku. Moc Vás všechny zveme.
 • Přejeme všem požehnaný týden!

       

   Svátky v týdnu:

 • Pondělí 3.12.- sv. Františka Xaverského
 • Úterý 4.12. – sv. Barbory
 • Čtvrtek 12. – sv. Mikuláše
 • Pátek 7.12. – sv. Ambrože, první pátek v měsíci
 • Sobota 8.12. – Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu
 • Neděle 9.12. – 2. neděle adventní

No responses yet

Lis 24 2018

Farní ohlášky 25. listopadu 2018 – Slavnost Ježíše Krista Krále

Publikoval v Hlavní

 • Mládež srdečně zveme v úterý 27. 11. na setkání na faře v Čakovicích. Zájemci ať čekají v 18:45 u fary ve Vinoři na odvoz
 • V sobotu1.12. se výjimečně nebude konat mše sv. v Satalicích. Místo toho srdečně zveme na adventní bohoslužbu slova v 17:00 do komunitního centra v Satalicích. Bohoslužba je součástí adventního programu pro občany
 • Příští neděli 2.12. začíná adventní doba. Moc vás zveme, abyste si pořídili a přinesli k požehnání adventní věnec, který požehnám jako znamení přicházejícího Pána a bude zároveň výzvou k častější rodinné modlitbě
 • V adventní době ranní rorátní mše sv. bude vždy v pátek v 6:00. Večerní mše sv. v době adventní nebude
 • Od 4.12. – prvního adventního týdne budou ve všední den mše sv. na faře kromě páteční rorátní, která bude v kostele
 • V neděli 2.12. se bude v 15:00 v centru Mariapoli konat slavnost uvítání svatého Mikuláše.
 • V neděli 9. 12. Vás zveme na duchovní obnovu, která se bude konat v naší farnosti. Začneme mší svatou v 10:30 a následovat bude duchovní obnova v betlémě, kde budou mít přednášku Stanislaw („Eucharistie- pozvání na hostinu?“) jáhen Jan Rückl- sekretář biskupa Václava Malého („O postojích a gestech při liturgii“) a katechetka Marie Nedbalová, autorka knihy Misálek nejen pro děti. („Jak prožít a přežít mši svatou s dětmi“). Součástí obnovy bude i oběd. Předpokládaný konec je v 15:00. Prosím zapisujte se do seznamu na bočním oltáři, abychom znali předběžný počet farníků
 • V sobotu 1.12. ve 14:00 bude ve zdejším kostele mše sv. za zesnulou paní Annu Černou
 • Zájemce o přijetí svátosti křtu, případně dalších svátostí zveme na setkání tento čtvrtek 29.11. od 19:00 na čakovickou faru. Téma setkání – Křesťané a křesťanské církve
 • Přejeme všem požehnaný týden!

        Svátky v týdnu:

 • Pátek 30.11. – sv. Ondřeje, apoštola
 • Neděle 2.12. – 1. neděle adventní

 

No responses yet

Lis 18 2018

Farní ohlášky 18. listopadu 2018 – 33. neděle v mezidobí

Publikoval v Hlavní

 • Pořad bohoslužeb v tomto týdnu je stejný jako obvykle
 • Ve středu 21. 11. v 19:00  bude setkání týmu pro pastoraci dětí na faře.
 • Ve čtvrtek 22. 11. z důvodu jiných pastoračních povinností se ruší hodiny farní kanceláře ve Vinoři. Děkuji za pochopení
 • V sobotu 24. 11. v 10:30 se bude konat mše sv. s poděkováním a prosbou o Boží požehnání na další léta pro naši sestru Marii Jelínkovou. Všichni, kdo jí znáte, jste srdečně zváni na tuto bohoslužbu.
 • V neděli  25. 11. bude mše sv. se zaměřením k mladším farníkům – dětem. 
 • V pátek 30. listopadu 2018 se uskuteční Arcidiecézní ples mládeže. Ples bude jako v minulých letech od 19.00 v Kulturním centru Novodvorská. Mládež naší farnosti je srdečně zvána.
 • Žádáme Vás, aby jste si do diáře napsali termín duchovní obnovy, která se bude konat v naší farnosti 9. 12. Začneme mší svatou v 10:30 a následovat bude v betlému duchovní obnova, kterou povede P.Stanislaw, jáhen Jan Rückl- sekretář biskupa Václava Malého a katechetka Marie Nedbalová, autorka knihy „Misálek nejen pro děti“. Předpokládaný konec je v 15:00.
 • Přejeme všem požehnaný týden!

        Svátky v týdnu:

 • Středa 21.11. – Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
 • Čtvrtek 22.11.- sv. Cecílie
 • Neděle 25.11.- Slavnost Ježíše Krista Krále

No responses yet

Lis 14 2018

Oznámení

Publikoval v Hlavní

Z důvodu konání kněžského dne nebudou ve farní kanceláři dne 15.11.2018 úřední hodiny.

 

Omlouváme se.

No responses yet

Lis 10 2018

Farní ohlášky 11. listopadu 2018 – 32. neděle v mezidobí

Publikoval v Hlavní

 • V následujícím týdnu budou bohoslužby ve Vinoři dle obvyklého pořádku Út – Pá mše sv. v 18:00
 • Dnešní nedělní sbírka je určena na potřeby Pražské arcidiecézní charity
 • V úterý 13. 11. srdečně zveme mládež na setkání mladých, které se koná na faře v Čakovicích. Zájemci od 12ti let, nechť čekají v 18:45 před farou, odkud bude zajištěn odvoz.
 • Ve středu 14.11. od 9:00 se koná na faře setkání seniorů
 • Zájemce o přijetí svátosti křtu, případně dalších svátostí, zveme na setkání ve čtvrtek 15.11. od 19:00 na faru v Čakovicích. Tentokrát na téma – Modlitba ve společenství
 • Komu se blíží datumově konec pověření donášení sv. přijímání, nechť se přihlásí u jáhna Aloise Koláčka
 • Vzadu v kostele je možné zdarma rozebrat starší čísla výtisku Katolického týdeníku
 • Přejeme všem požehnaný týden!

         Svátky v týdnu:

 • Pondělí 12.11. – Sv. Josafata
 • Úterý 13.11.- Sv. Anežky České
 • Pátek 16.11. – Sv. Markéty Skotské
 • Sobota 17.11. – Sv. Alžběty Uherské
 • Neděle 11.11. – 33. neděle v mezidobí (Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla)

No responses yet

Lis 03 2018

Farní ohlášky 4. listopadu 2018 – 31. neděle v mezidobí

Publikoval v Hlavní

 • V následujícím týdnu budou bohoslužby ve Vinoři dle obvyklého pořádku Út – Pá  mše sv. v 18:00
 • K získání plnomocných odpustků je potřebné přijmout svátost smíření. Proto vás k této svátosti zveme. Ve Vinoři se bude zpovídat ve středu od 17:30 do 18:00 a v pátek od 17:00 do 17:50 V neděli se ve Vinoři kvůli předchozí mši sv. v Čakovicích zpovídat nebude
 • Zveme všechny mladé dne 10.11. 2018 od 16:00 na odpolední ekumenický program – Večer Důvěry a večerní modlitbu Taizé. Setkání se uskuteční v kostele sv. Terezie, Kobyliské náměstí 1 Praha 8, stanice metra C
 • Modlitba za zemřelé se bude konat dnes odpoledne 4.11. 2018 od 16:00 hodin na vinořském hřbitově
 • Přejeme všem požehnaný týden!

       Svátky v týdnu:

 • Pondělí 5.11. – Svatých Zachariáše a Alžběty
 • Pátek 9.11. – Svátek Posvěcení lateránské baziliky
 • Neděle 11.11. – 32. neděle v mezidobí

No responses yet

Lis 02 2018

Informace k modlitbám za zemřelé

Publikoval v Hlavní

Jak získat odpustky? 

Proč se modlit za zemřelé? 

Co jsou to odpustky?

No responses yet

Next »

loading