Archiv kategorie 'Hlavní'

Dub 15 2018

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Publikoval v Hlavní

Dnes slavíme 3. neděli velikonoční. V 10:45 je mše sv. v Satalicích.

Liturgické památky tohoto týdne

Neděle 22. dubna 4. neděle velikonoční    Neděle Dobrého pastýře

Poznámky

 • Pořad bohoslužeb je obvyklý.
 • Dnes se na faře ve 20:00 hod. (!) koná setkání biřmovanců.
 • Dnes se koná mimořádná sbírka vyhlášená ČBK na pomoc při obnově domovů obyvatel zemí Středního a Blízkého východu.
 • V úterý 17. dubna v 17:00 hod. se na faře koná jednání ekonomické rady.
 • Ve středu 18. dubna v 18:45 hod. se na faře koná jednání pastorační rady.
 • Ve středu se na faře po skončení večerní mše sv. koná biblická hodina.
 • V neděli 22. dubna se na faře po skončení vinořské mše sv. koná setkání rodičů dětí, které letos přijmou poprvé sv. přijímání s paní katechetkou Marií Novákovou a P. Vítem.
 • Repatriace kardinála Josefa Berana vyvrcholí v sobotu 21. dubna v 11:00 hod. v pražské katedrále slavnou mší svatou ke cti sv. Vojtěcha. Rakev s ostatky pana kardinála Berana bude vystavena veřejné úctě do pondělí 23. dubna 2018. V pátek 20. dubna v 18 hod. (doba příletu s tělesnou schránkou pana kardinála Berana) se rozezní zvony na věžích kostelů arcidiecéze. – více informací na plakátu.
 • Dnes začíná Týden modliteb za povolání k duchovnímu stavu, který vrcholí příští neděli, tzv. Nedělí Dobrého pastýře. U vchodu bude rozdána modlitba za kněze a za kněžská povolání v naší arcidiecézi.
 • Setkání iniciativy Zlatá Praha s názvem „Vliv církevních a řeholních společenství na rozvoj zemědělství“ se koná v neděli 22. dubna formou společné prohlídky Národního zemědělského muzea a následné přednášky. Sraz účastníků v 15 hod. před hlavním vchodem do muzea, Kostelní 1300/44, Praha 7 – Holešovice.

Neděle 22. dubna   mše svaté: 09:00 Vinoř     10:45 Satalice

No responses yet

Dub 08 2018

Pastýřský list k translaci kardinála Berana

Publikoval v Hlavní

No responses yet

Dub 08 2018

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ)

Publikoval v Hlavní

Dnes slavíme 2. neděli velikonoční (Božího milosrdenství). V 10:45 je mše sv. v Satalicích.

Liturgické památky tohoto týdne

Pondělí 9. dubna Slavnost Zvěstování Páně

Středa 11. dubna Památka sv. Stanislava, biskupa a mučedníka

Neděle 15. dubna 3. neděle velikonoční

Poznámky

 • Pořad bohoslužeb je obvyklý s tím, že v pondělí 9. dubna v 18:00 hod. bude mše sv., protože budeme slavit Slavnost Zvěstování Páně.
 • Děkujeme všem, kdo přispěli na pomoc křesťanům ve Svaté zemi. Ve sbírce se vybralo 6 416,- Kč.
 • Dnes v 19:30 hod. se na faře koná setkání biřmovanců.
 • Mimořádná sbírka vyhlášená ČBK na pomoc při obnově domovů obyvatel zemí Středního a Blízkého východu se koná příští neděli, tj. 15. dubna.
 • Ve středu 11. dubna v 9:00 hod. se na faře koná setkání seniorů.
 • Ve středu se po skončení večerní mši sv. na faře koná biblická hodina.
 • ŘKF Praha-Kyje nás zve na Den milosrdenství, a to dnes od 15:00 hod. na „KOPEČEK MILOSRDENSTVÍ“, Irvingova ulice, Praha 9 – Černý Most. V 17:00 hod. bude slavnostní mše svatá, hlavní celebrant: P. Vojtěch Kodet ThD. O.Carm. – více informací na plakátu.
 • Ještě dnes po mši sv. máte vzadu v kostele možnost podepsat petici „Otevřený dopis předsedům obou komor Parlamentu ČR ve věci azylu čínských křesťanů“, který je u petice k dispozici. Petici lze také podepsat na internetové stránce: https://e-petice.cz .
 • Repatriace kardinála Josefa Berana vyvrcholí v sobotu 21. dubna v 11:00 hod. v pražské katedrále slavnou mší svatou ke cti sv. Vojtěcha. Rakev s ostatky pana kardinála Berana bude vystavena veřejné úctě do pondělí 23. dubna 2018 – více informací na plakátu.

Neděle 15. dubna   mše svaté:       09:00 Vinoř    10:45 Satalice

No responses yet

Bře 31 2018

Národní pochod pro život a rodinu

Publikoval v Hlavní

Národní pochod pro život a rodinu

Praha / sobota / 7. dubna 2018

Záleží Vám na podpoře rodin, manželství a respektu k životům těch nejmenších z nás? Rodiny založené na manželství jsou tím nejlepším prostředím pro děti narozené i nenarozené.*)

Kde jsou děti, tam je život. Přijďte to ukázat.

*) Podle posledních statistik bylo v roce 2017 provedeno 19 389 umělých potratů. Zdroj: ČSÚ

Program

10:30 Pražský hrad, katedrála

mše svatá s českými a moravskými biskupy

hlavní celebrant Dominik kardinál Duka OP

vzhledem k bezpečnostním kontrolám doporučujeme přihlášení:

http://pochodprozivot.cz

12:00 Klárov – park před stanicí metra Malostranská
oběd pro přihlášené
Bohemian Pipe Band – skotští dudáci a bubeníci
kejklíř Vojta Vrtek – pro děti
mini-přednášky pro mladé
fotografická výstava Svoji – o manželství a rodině

14:00 Pochod pro život a rodinu centrem Prahy
na trase Klárov – Národní třída – Václavské náměstí se závěrečným
programem na Václavském náměstí

16:00 Požehnání přítomným rodinám a zakončení u sochy sv. Václava

————————————-

Více informací:

http://pochodprozivot.cz

 

No responses yet

Bře 31 2018

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

Publikoval v Hlavní

Dnes slavíme Slavnost Zmrtvýchvstání Páně. V 10:45 je mše sv. v Satalicích.

Liturgické památky tohoto týdne

Pondělí až sobota Dny velikonočního oktávu

Neděle 8. dubna 2. neděle velikonoční (Božího milosrdenství)

Poznámky

 • Pořad bohoslužeb je obvyklý. Mše sv. jsou i ve všední dny v kostele.
 • Děkujeme všem za přípravu a účast na obřadech velikonočního tridua.
 • Děkujeme všem, kdo přispěli nebo ještě přispějí na pomoc křesťanům ve Svaté zemi.
 • Ve středu po večerní mši sv. se koná biblická hodina na faře.
 • ŘKF Praha-Kyje nás zve na Den milosrdenství v neděli 8. 4. 2018 od 15:00 hod. na „KOPEČEK MILOSRDENSTVÍ“, Irvingova ulice, Praha 9 – Černý Most. V 17:00 hod. bude slavnostní mše svatá, hlavní celebrant: P. Vojtěch Kodet ThD. O.Carm. – více informací na plakátu.
 • Vzadu v kostele máte možnost do příští neděle, tj. 8. dubna 2018, podepsat petici „Otevřený dopis předsedům obou komor Parlamentu ČR ve věci azylu čínských křesťanů“, který je u petice k dispozici. Petici můžete také podepsat na internetové stránce: https://e-petice.cz .
 • Repatriace kardinála Josefa Berana vyvrcholí v sobotu 21. dubna v 11:00 hod. v pražské katedrále slavnou mší svatou ke cti sv. Vojtěcha. Rakev s ostatky pana kardinála Berana bude vystavena veřejné úctě do pondělí 23. dubna 2018 – více informací na plakátu.

Neděle 8. dubna   mše svaté: 09:00 Vinoř    10:45 Satalice

No responses yet

Bře 29 2018

Křížová cesta lesem 2018

Publikoval v Hlavní

No responses yet

Bře 25 2018

KVĚTNÁ NEDĚLE

Publikoval v Hlavní

Dnes slavíme Květnou (pašijovou) neděli. V 10:45 je mše sv. v Satalicích.

Liturgické památky tohoto týdne

Úterý 27. března Úterý Svatého týdne 18:00 mše sv. - fara

Středa 28. března Středa Svatého týdne 18:00 mše sv. - fara

Čtvrtek 29. března Zelený čtvrtek 18:00 mše sv. a agapé, 21:30 adorace

Pátek 30. března Velký pátek 15:00 křížová cesta, 18:00 velkopáteční obřady

Sobota 31. března Bílá sobota 9:00 až 18:00 adorace u Božího hrobu

Neděle 1. dubna     Zmrtvýchvstání Páně 5:00 vigilie a snídaně, 9:00 mše sv.                                        s žehnáním pokrmů, 10:45 mše sv. Satalice

Pondělí 2. dubna  Pondělí v oktávu velikonočním 9:00 mše sv.

Poznámky

 • Pořad bohoslužeb je podle velikonočního rozpisu.
 • Zpovídání před Velikonocemi bude dnes od 14:30 do 17:00 na faře a v úterý od 17:00 hod. v rámci kající bohoslužby pro děti.
 • Dnes se v 19:30 hod. koná setkání biřmovanců.
 • V pondělí 26. března se zde v 19:00 hod. koná koncert. Bude provedeno STABAT MATER od Pergolesiho v provedení dvou zpěvaček z Národního divadla v doprovodu varhan.
 • Kající bohoslužba pro děti bude v úterý 27. března v 17:00 hod. Zároveň od 17:00 bude možnost přijmout svátost smíření – nejprve v kostele a cca od 18:00 na faře.
 • Ve středu výjimečně nebude biblická hodina.
 • Velký pátek je dnem přísného postu. O velikonočním Triduu bude sbírka na Svatou zemi.
 • Na Bílou sobotu bude od 9:00 do 18:00 adorace u Božího hrobu. Děkujeme všem, kdo se vzadu v kostele na bočním oltáři zapíší na půlhodinové služby do připravené tabulky.
 • Děkuji paní katechetce a těm, kdo ji pomáhali, za křížovou cestu lesem. Děkuji vám také za hojnou účast.
 • Děkuji všem, kdo jste přišli na sobotní brigádu na předvelikonoční úklid kostela.
 • Na Zelený čtvrtek po mši sv. bude agapé a v neděli po obřadech vigilie bude společná snídaně. Obojí se koná ve farním centru Betlém. Žádáme o upečení a přinesení drobného občerstvení v obou variantách (sladké a slané).
 • Dnes bude farní káva výjimečně v centru Betlém z důvodu narozenin Heleny Halíkové, která vás všechny zve.

Neděle 1. dubna   mše svaté: 09:00 Vinoř        10:45 Satalice

No responses yet

Bře 18 2018

5. NEDĚLE POSTNÍ

Publikoval v Hlavní

Dnes slavíme 5. neděli postní. V 10:45 je mše sv. v Satalicích.

Liturgické památky tohoto týdne

Pondělí 19. března Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie

Neděle 25. března  Květná (pašijová) neděle

Poznámky

 • Pořad bohoslužeb je obvyklý s tím, že bude mše sv. také v pondělí na Slavnost sv. Josefa od 18:00 hod. v kostele.
 • Příští neděli vám budou požehnány tzv. kočičky. Prosíme, abyste si je přinesli s sebou.
 • V pátek je od 17:30 hod. v kostele křížová cesta, na kterou navazuje mše sv.
 • Ve sbírce na charitní činnost v arcidiecézi se vybralo 6.616,- Kč (Vinoř 5.705,- Kč a Satalice 911,- Kč).
 • Zpovídání před Velikonocemi: v neděli 25. března od 14:30 do 17:00 hod. na faře a v úterý 27. března od 17:00 do 19:30 hod. (od 18:00 hod. na faře). Zpovídá se také před každou mší sv. V satalické kapli se bude zpovídat v neděli 25. března hned po mši sv.
 • Křížová cesta lesem (nejen) pro děti se bude konat v úterý 20. března, sraz v 17:00 hod. na hrázi rybníků Malá a Velká Obůrka.
 • Ve středu 21. března se po mši sv. koná biblická hodina, resp. průprava na hlubší porozumění biblickým textům následující neděle.
 • Setkání biřmovanců bude příští neděli, tj. 25. března v 19:30 hod., dnes nebude.
 • Předvelikonoční úklid kostela bude v sobotu 24. března od 9:00 hod. Prosíme o hojnou účast.
 • Kající bohoslužba pro děti se uskuteční v úterý 27. března od 17:00 hod. v kostele. Bude příležitost přijmout svátost smíření pro děti i dospělé do 19:30 hod. – viz výše.
 • Dnes jste zváni na postní duchovní obnovu, kterou povede P. Miroslav Herold SJ. Duchovní obnova proběhne ve farním centru Betlém. Pro děti je zajištěn alternativní tvořivý program na faře.
 • Na Bílou sobotu, tj. 31. března, od 9:00 do 18:00 hod. bude adorace u Božího hrobu. Prosíme farníky, aby se zapisovali na půlhodinové služby v kostele do připravené tabulky na postranním oltáři vzadu v kostele.
 • Zveme mládež v sobotu 24. 3. na oslavu Světového dne mládeže v pražské arcidiecézi. Program začíná v 9:00 v aule Arcibiskupského gymnázia.
 • Letní čas v roce 2018 začne platit v noci 25. března. Hodiny se posunou o hodinu vpřed z 2:00 na 3:00 hod. Noc se zkracuje o hodinu.

Neděle 25. března: mše svaté   09:00 Vinoř    10:45 Satalice

No responses yet

Next »