Archiv kategorie 'Hlavní'

Úno 17 2019

Výsledky Tříkrálové sbírky

Publikoval v Hlavní

S opožděním zveřejňujeme výsledky Tříkrálové sbírky.

Celkem se v naší farnosti vybralo 49 272 Kč, z toho v Satalicích 2 760 Kč.

Děkujeme všem dárcům, koledníkům, vedoucím skupinek a organizátorům.

No responses yet

Úno 16 2019

Farní ohlášky 17. února – 6. neděle v mezidobí

Publikoval v Hlavní

 • Od 1.5. do 5.5. 2019 uskutečníme spolu s čakovickou farností pouť do Polska, cena 5 100,- Kč, zápis se zálohou 1000,-Kč u paní Krajlové
 • V pátek 22.2. se výjimečně ruší od 17:00 příležitost ke svátosti smíření, mše sv. v tento den bude sloužena
 • Příští neděli 24.2. bude při mši sv. křest Emy Humplíkové
 • Na neděli 3.3. připravujeme Duchovní obnovu na téma Boží Milosrdenství (9:00 přednáška, 10:30 mše sv.)
 • Mše sv. v příštím týdnu dle pravidelného pořádku

No responses yet

Úno 10 2019

Farní ohlášky 10. února – 5. neděle v mezidobí

Publikoval v Hlavní

 • Od 1.5. do 5.5. 2019 uskutečníme spolu s čakovickou farností pouť do Polska, cena 5 100,- Kč, zápis se zálohou 1000,-Kč u paní Krajlové
 • Mládež naší farnosti zveme na setkání 12.2. 2019 na faru do Čakovic, P. Stanislaw nabízí možnost odvozu v 18:45 od vinořské fary. Po setkání každého z účastníků odveze domů
 • Ve středu 13.2. 2019 se od 9:00 uskuteční na faře setkání seniorů
 • Ve středu 13.2. 2019 od 19:00 se uskuteční v restauraci U Černínů večer k Mezinárodnímu týdnu manželství
 • Děkujeme těm, kteří se podíleli na úklidu Jesliček a Vánoční výzdoby v kostele

No responses yet

Úno 02 2019

Farní ohlášky 3. února – 4. neděle v mezidobí

Publikoval v Hlavní

 • Dnes budou předány dekrety novým členům Pastorační rady
 • První setkání nově zvolené Pastorační rady bude 27. 2. 2019 od 19:00 na faře
 • V úterý 5. 2. 2019 bude ve 12:00 na Proseku pohřeb proseckého faráře   Stanislava Prokopa
 • Ve středu 13. 2. 2019 od 19:00 se uskuteční v restauraci U Černínů večer k Mezinárodnímu týdnu manželství
 • V pátek 8. 2. 2019 bude na faře od 17:00 do 17:50 příležitost ke svátosti smíření
 • Příští neděli 10. 2. 2019 bude mše sv. obětována za všechny farníky, kteří se dobrovolně podílejí na chodu farnosti

No responses yet

Led 26 2019

Farní ohlášky 27.ledna – 3. neděle v mezidobí

Publikoval v Hlavní

 • Děkujeme všem farníkům, kteří se zúčastnili voleb do nové Pastorační rady
 • Do Pastorační rady byli zvoleni : Kristýna Špaňhelová, Magdalena Rytinová, Zdeňka Vítamvásová, Jana Toulcová, Jindřich Synek, Josef Řebíček. Za církevní společenství jmenováni : Petr Ettler (fokoláre) a Jan Obruča (salesiánští spolupracovníci). Administrátorem farnosti jmenováni: Pavel Karička, Marie Nováková, Antonín Škoch, Alois Koláček
 • Předání dekretů členům nově zvolené Pastorační rady se uskuteční 3.února při mši sv.
 • První setkání nově zvolené Pastorační rady bude 27.2. od 19:00 na faře
 • Poslední setkání stávající Pastorační rady se uskuteční ve středu 30.1. od 19:00 na faře
 • Mládež naší farnosti zveme na setkání 29.1. na faru do Čakovic. P. Stanislaw nabízí možnost odvozu v 18:45 od vinořské fary. Po setkání každého z účastníků odveze domů
 • V sobotu 2.2.svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnic. Hromniční svíčky se budou žehnat v neděli
 • Příští neděli zveme všechny na farní snídani od 9:00. Během snídaně od 9:00 do 10:00 si mohou děti ozdobit hromniční svíčky

Příští neděle je 4. v mezidobí a po mši sv. se bude udílet svatoblažejské požehnání

No responses yet

Led 20 2019

Výsledky voleb do Pastorační rady

Publikoval v Hlavní

Výsledky voleb do Pastorační rady zde.

No responses yet

Led 19 2019

Farní ohlášky 20.ledna – 2. neděle v mezidobí

Publikoval v Hlavní

V zimních měsících se mše sv. ve všedních dnech slouží na faře.

 Dnes se konají volby do nové Pastorační rady. Děkujeme všem za účast a přejeme správné rozhodnutí
 Předání dekretů členům nově zvolené Pastorační rady se uskuteční 3.února při mši sv.
 Setkání členů Ekonomické rady se uskuteční tuto středu 23.ledna od 19:00
 V sobotu 26.ledna se bude konat v místní sokolovně ples Zlaté Prahy. Začátek v 19:30 hod.
 Poslední setkání stávající Pastorační rady se uskuteční ve středu 30.ledna
 Zájemce o přijetí svátosti křtu, případně dalších svátostí zveme na setkání tento čtvrtek 24.ledna od 19:00 na faru v Čakovicích. Téma – křesťanská morálka
 Přejeme všem požehnaný týden

No responses yet

Led 12 2019

Farní ohlášky 13. ledna 2019 – Svátek Křtu Páně

Publikoval v Hlavní

 • Dnešním svátkem končí vánoční doba a začíná liturgické mezidobí
 • Mládež naší farnosti zveme na setkání 15.1. na faru do Čakovic. P. Stanislaw nabízí možnost odvozu v 18:45 od vinořské fary. Po setkání účastníky odveze domů
 • Příští neděli 20.1. se budou konat volby do nové Pastorační rady farnosti
 • V Satalicích se od 2.1. 2019 zrušila středeční večerní mše sv., sobotní mše sv. (s nedělní platností) je od 19:00
 • V sobotu 26.1. se koná ve vinořské sokolovně společenský večer Zlaté Prahy
 • Dne 23.1. se sejde Ekonomická rada farnosti

Všem koledníkům a jejich rodičům patří velké poděkování za letošní Tříkrálové koledování

No responses yet

Next »

loading