Kvě 20 2017

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Publikoval v Hlavní

Dnes slavíme 6. neděli velikonoční. V 10:45 je mše sv. v Satalicích.

Liturgické památky tohoto týdne

Úterý 23. května Památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka

Pátek 26. května Památka sv. Filipa Neriho, kněze

Neděle 28. května Slavnost Nanebevstoupení Páně

Poznámky

 • Pořad bohoslužeb je v tomto týdnu obvyklý s tím, že z pastoračních důvodů se slavnost Nanebevstoupení Páně překládá ze čtvrtka na neděli.
 • Májové pobožnosti jsou pravidelně v pátek po mši sv.
 • Dnes vychází nové číslo farního zpravodaje.
 • Výtěžek Svatojánské sbírky na arcidiecézi celkem: 5 410,- Kč
  (Vinoř 4 805,- Kč a Satalice 605,- Kč).
 • Dnes v 16:00 v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Praze-Karlíně Nadační fond časopisu Nové město a iniciativa Zlatá Praha pořádají 3. ročník literárně-hudebního podvečera, který je věnovaný kardinálu Miloslavu Vlkovi. Jste srdečně zváni.
 • V rámci oslav 95. výročí založení Sokola ve Vinoři bude dnes v 19:00 v místní Sokolovně divadelní představení Její pastorkyňa. Jste srdečně zváni.
 • Brigáda na úklid kostela a areálu fary před 1. sv. přijímáním bude v sobotu 27. května od 9:00. Prosíme o hojnou účast.
 • První svátost smíření pro děti, které v neděli poprvé přijmou sv. přijímání, se koná v sobotu 27. května od 17:00.
 • První sv. přijímání devíti dětí se uskuteční příští neděli (28. května) při mši sv. v 9:00 ve vinořském kostele, po mši sv. bude agapé v areálu fary. V předsíni kostela je na nástěnce tablo se jmény a fotografiemi dětí. Pamatujme na tyto děti v našich modlitbách.

 Neděle 28. května jsou mše svaté: 09:00 Vinoř      10:45 Satalice

No responses yet

Kvě 20 2017

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Publikoval v Hlavní

Dnes slavíme 5. neděli velikonoční. V 10:45 je mše sv. v Satalicích.

Liturgické památky tohoto týdne

Úterý 16. května Svátek sv. Jana Nepomuckého

Sobota 20. května Památka sv. Klementa Marie Hoffbauera

Neděle 21. května 6. neděle velikonoční

Poznámky

 • Pořad bohoslužeb je v tomto týdnu obvyklý.
 • Májové pobožnosti jsou pravidelně v pátek po mši sv.
 • Dnes je tzv. Svatojánská sbírka na arcidiecézi.
 • Setkání s rodiči dětí, které půjdou k prvnímu svatému přijímání, proběhne na faře v úterý 16. května v 18:45. Tato schůzka je velmi důležitá. Na setkání s vámi se těší katechetka Marie Nováková a o. Vít.
 • V neděli 21. května v 16:00 v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Praze-Karlíně Nadační fond časopisu Nové město a iniciativa Zlatá Praha pořádají 3. ročník literárně-hudebního podvečera, který je věnovaný kardinálu Miloslavu Vlkovi. Jste srdečně zváni.
 • Květinová výzdoba a úklid kostela jsou dvě velmi naléhavé a velmi aktuální potřeby naší farnosti. Prosím, aby ti, kdo budou ochotni pomoci, se hlásili u o. Víta.

 Neděle 21. května jsou mše svaté:   09:00 Vinoř   10:45 Satalice

No responses yet

Kvě 06 2017

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Publikoval v Hlavní

Dnes slavíme 4. neděli velikonoční, která je dnem modliteb za duchovní povolání. V 10:45 je mše sv. v Satalicích.

Liturgické památky tohoto týdne

Pondělí 8. května Panny Marie, Prostřednice všech milostí

Pátek 12. května Svátek Výročí posvěcení katedrály

Sobota 13. května Panny Marie Fatimské

Neděle 14. května 5. neděle velikonoční

Poznámky

 • Pořad bohoslužeb bude v tomto týdnu obvyklý. Při příští nedělní mši svaté bude pokřtěn Timotej Matula.
 • Májové pobožnosti jsou pravidelně v pátek po mši sv. místo adorace.
 • V neděli 14. května je Svatojánská sbírka na arcidiecézi.
 • V úterý 6.května od 18.45 bude na faře schůzka všech, kteří se chtějí zapojit jakýmkoliv způsobem do organizace dětského dne, který bude v neděli 4. června.
 • Ve čtvrtek 11. května v 19:00 se v Centru Mariapoli koná interaktivní seminář PhDr. Jiřiny Prekopové a PhDr. Jaroslava Šturmy na téma: Láska a vztahy v rodině. Více informací – viz plakát.
 • Setkání s rodiči dětí, které půjdou k prvnímu svatému přijímání, proběhne na faře v úterý 16. května v 18:45. Tato schůzka je velmi důležitá. Na setkání s vámi se těší katechetka Marie Nováková a o. Vít.
 • Květinová výzdoba a úklid kostela jsou dvě velmi naléhavé a velmi aktuální potřeby naší farnosti. Prosím, aby ti, kdo budou ochotni pomoci, se hlásili u o. Víta.

Neděle 14. května jsou mše svaté:       09:00 Vinoř   10:45 Satalice

No responses yet

Dub 30 2017

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Publikoval v Hlavní

Dnes slavíme 3. neděli velikonoční. V 10:45 je mše sv. v Satalicích.

Liturgické památky tohoto týdne

Úterý 2. května Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve

Středa 3. května Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

Sobota 6. května Památka sv. Jana Sarkandera, kněze a mučedníka

Neděle 7. května 4. neděle velikonoční

Poznámky

 • Pořad bohoslužeb: V pondělí 1. května bude v 18:00 mše sv. a po ní bude následovat první májová pobožnost. Ve čtvrtek bude bohoslužba slova. V sobotu bude mše sv. ve 12:00. Ostatní mše sv. jsou jako obvykle.
 • Májové pobožnosti budou pravidelně v pátek po mši sv. místo adorace.
 • Ve středu 3. května v 9:00 se na faře koná setkání seniorů.
 • Dnes po mši sv. na faře bude krátké setkání těch, kdo vytvoří tým na přípravu dětského dne, který bude 4. června t.r.
 • Květinová výzdoba a úklid kostela – dvě naléhavé potřeby, které je třeba vyřešit. Prosím, aby ti, kdo budou ochotni pomoci, aby se hlásili u mě.
 • V Centru Mariapoli se ve čtvrtek 11. 5. koná interaktivní seminář PhDr. Jiřiny Prekopové a PhDr. Jaroslava Šturmy na téma: Láska a vztahy v rodině. Pořadateli jste srdečně zváni. Více informací – viz plakát.

Neděle 7. května mše svaté:        09:00 Vinoř      10:45 Satalice

No responses yet

Dub 26 2017

Fotografie z Velikonoční vigilie

Publikoval v Hlavní

Prohlédněte si galerii. Klikněte na obrázek.

2017-04-16 Boží hod velikonoční Vinoř 040

 

No responses yet

Dub 16 2017

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

Publikoval v Hlavní

Dnes slavíme Slavnost Zmrtvýchvstání Páně. V 10:45 je mše sv. v Satalicích.

 

Liturgické památky tohoto týdne

Pondělí až sobota Dny velikonočního oktávu

Neděle 23. dubna 2. neděle velikonoční (Božího milosrdenství)

 

Poznámky

 • Pořad bohoslužeb je obvyklý.
 • Děkujeme všem za přípravu a účast na obřadech velikonočního tridua.
 • Děkujeme všem, kdo přispěli na pomoc křesťanům ve Svaté zemi.

 

Neděle 23. dubna   mše svaté:      09:00 Vinoř   10:45 Satalice

No responses yet

Dub 12 2017

Nové galerie

Publikoval v Hlavní

Podívejte se na fotky z ekumenického setkání a ze mše s otcem biskupem Radkovským.

No responses yet

Dub 08 2017

KVĚTNÁ /PAŠIJOVÁ/ NEDĚLE

Publikoval v Hlavní

Dnes slavíme Květnou (pašijovou) neděli. V 10:45 je mše sv. v Satalicích.

 

Liturgické památky tohoto týdne

Úterý 11. dubna Úterý Svatého týdne 18:00 mše sv.

Středa 12. dubna Středa Svatého týdne 18:00 mše sv.

Čtvrtek 13. dubna Zelený čtvrtek 18:00 mše sv. a agapé, 21:30 adorace

Pátek 14. dubna Velký pátek 15:00 křížová cesta, 18:00 velkopáteční obřady

Sobota 15. dubna Bílá sobota 9:00 až 18:00 adorace u Božího hrobu

Neděle 16. dubna Zmrtvýchvstání Páně 5:00 vigilie a snídaně, 9:00 mše sv. s žehnáním pokrmů

Pondělí 17. dubna Pondělí v oktávu velikonočním 9:00 mše sv.

 

Poznámky

 • Pořad bohoslužeb je podle velikonočního rozpisu.
 • Velký pátek je dnem přísného postu. Na Bílou sobotu bude adorace u Božího hrobu. Děkujeme všem, kdo se zapíší do připravené tabulky.
 • Zpovídání před Velikonocemi bude dnes od 14:30 do 17:00.
 • Kající bohoslužba pro děti bude v úterý 11. dubna v 17:00 hod. Zároveň od 17:00 bude možnost přijmout svátost smíření.
 • Děkuji paní katechetce a těm, kdo ji pomáhali, za křížovou cestu lesem, které se letos zúčastnilo 80 lidí, z toho 55 dětí.
 • Děkuji všem, kdo přišli na sobotní brigádu na úklid kostela a části fary po malování.
 • Na Zelený čtvrtek po mši sv. bude agapé a v neděli po obřadech vigilie bude společná snídaně. Obojí se koná ve farním centru Betlém. Žádáme o upečení a přinesení dobrého drobného občerstvení.

 

Neděle 16. dubna   mše svaté:         09:00 Vinoř    10:45 Satalice

No responses yet

Next »