Říj 13 2018

Farní ohlášky 14. října 2018 – 28. neděle v mezidobí

Publikoval v Hlavní

 • V následujícím týdnu budou bohoslužby podle pravidelného pořádku
 • Výuka náboženství začala v úterý 2.10. Podrobný přehled je na nástěnce, nebo se můžete informovat u katechetky Marie Novákové
 • V úterý 16.10.2018 bude mše sv. obětována za dílo Likvidace Lepry, za všechny, kdo přispívají na toto dílo. Mši sv. bude celebrovat P. Stanislaw, bývalý prezident LL. Od 19:00 bude ve farním centru Betlém následovat přednáška na téma Likvidace lepry
 • Z důvodu přednášky LL se v úterý výjimečně nebude konat setkání mládeže v Čakovicích
 • Příští neděli 21.10.2018 bude rytmická mše sv. se zaměřením k mladším farníkům – dětem
 • Zájemce o přijetí svátosti křtu, případně dalších svátostí zveme na druhé setkání tento čtvrtek 18.10.2018 od 19:00 na faru v Čakovicích. Tentokrát na téma: Co to znamená být křesťanem
 • Připravuje se farní sbírka na opravu vinořských varhan
 • Přejeme všem požehnaný týden

    Svátky v týdnu:

 • Pondělí 15.10. – sv. Terezie od Ježíše
 • Úterý 16.10. – sv. Hedviky, sv. Markéty Marie Alacoque
 • Středa 17.10.- sv. Ignáce Antiochijského
 • Čtvrtek 18.10. – sv. Lukáše ,evangelisty
 • Neděle 21.10. – 29. neděle v mezidobí

No responses yet

Říj 13 2018

Pozvánka

Publikoval v Hlavní

Gobel2018

No responses yet

Říj 06 2018

Farní ohlášky 7. října 2018 – 27. neděle v mezidobí

Publikoval v Hlavní

 • V následujícím týdnu budou bohoslužby podle pravidelného pořádku
 • Výuka náboženství začala v úterý 2.10. Podrobný přehled je na nástěnce, nebo se můžete informovat u katechetky Marie Novákové.
 • Dne 9. 10. od 16:00 srdečně zveme na setkání rodičů dětí, které budou chodit na náboženství, s katechetkou Marií Novákovou a P.Stanislawem ve farním centru Betlém
 • Srdečně zveme na společné setkání Pastorační a Ekonomické rady farnosti dne 10.10.2018 od 19:00
 • V neděli 21.10.2018 bude rytmická mše sv. se zaměřením k mladším farníkům – dětem
 • Zájemce o přijetí svátosti křtu, případně dalších svátostí zveme na první setkání tento čtvrtek 11.10.2018 od 19:00 v kostele sv. Remigia v Čakovicích. Dne 4.10. se plánované setkání neuskutečnilo z důvodu nemoci P. Stanislawa
 • Přejeme všem požehnaný týden

 Svátky v týdnu:

 • Pátek 12.10. – sv. Radima
 • Neděle 14.10. – 28. neděle v mezidobí

 

 

No responses yet

Zář 29 2018

Farní ohlášky 30.září 2018 – 26. neděle v mezidobí

Publikoval v Hlavní

 •  V následujícím týdnu budou bohoslužby podle pravidelného pořádku.
 • Výuka náboženství začíná v úterý 2. 10. Podrobný přehled je na nástěnce, nebo se můžete informovat u katechetky Marie Novákové.
 •  9. 10 od 16:00 srdečně zveme na setkání rodičů dětí, které budou chodit na náboženství, s katechetkou Marií Novákovou a P.Stanislawem v Betlému
 • Setkání mládeže se uskuteční 2. 10. od 19:00 na faře v Čakovicích. Toto setkání bude společné pro mladé z obou farností. Místo se dohodne na tomto setkání. Přihlášení i nepřihlášení zájemci jsou zváni, aby počkali před farou ve Vinoři. Odvoz i přívoz zajištěn.
 • Každý čtvrtek od 19:00 se bude na faře v Čakovicích konat příprava dospělých na svátost křtu a další iniciační svátosti. Prosíme zájemce, aby kontaktovali P. Stanislawa.

 Svátky v týdnu:

 • Pondělí 1.10.-sv. Terezie od Dítěte Ježíše
 • Úterý 2.10. – sv. andělů strážných
 • Čtvrtek 4.10. – sv. Františka s Assisi
 • Neděle 7.10. – 27. neděle v mezidobí

No responses yet

Zář 22 2018

Farní ohlášky 23. září 2018 – 25. neděle v mezidobí

Publikoval v Hlavní

 • V tomto týdnu se výjimečně neuskuteční bohoslužba ve Vinoři 26. a 27. 9. Srdečně zveme 26. 9. v Satalicích v 18:00 a 27. 9. na mši sv. do Čakovic v 18:00.
 • V pátek 28. 9. vás srdečně zveme na mši sv. ke cti sv. Václava v 18:00. Tento den nebude adorace, ale příležitost ke svátosti smíření bude od 17:30 do 18:00.
 • Naše sousední farnost v Čakovicích prožívá 29. 9. posvícení kostela sv. Remigia od 10:00. Podrobnosti najdete na www. stránkách čakovické farnosti.
 • Mše svaté s nedělní platností jsou v Satalicích každou sobotu v 19:00.
 • Výuka náboženství začne v naší farnosti stejně jako v minulých letech od začátku října. Informace ohledně výuky naleznete na nástěnce nebo se můžete informovat přímo u paní katechetky Marie Novákové
 • Prosíme mládež ve věku 12–25 let, která by měla zájem o pravidelné setkávání, ať se přihlásí u otce Stanislawa. Mládež naší farnosti od 12 let do 25 let zveme na první setkání, které se bude konat 2. 10. od 19:00 na faře v Čakovicích. Toto setkání bude společné pro mládež z obou farností, místo se dohodne na tomto prvním setkání. Přihlášení i nepřihlášení zájemci jsou zváni, aby počkali v 18:45 před farou ve Vinoři. Odvoz i přívoz zajištěn.
 • Každý čtvrtek od 19:00 se bude na faře v Čakovicích konat příprava dospělých na svátost křtu a další iniciační svátosti. Prosíme zájemce, aby kontaktovali P. Stanislawa.

    Svátky v týdnu:

 • Středa 9. – sv.Kosmy a Damiána
 • Pátek 28.9. – Slavnost sv.Václava
 • Sobota 29.9. – Svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela, Rafaela
 • Neděle 30.9. – neděle v mezidobí

No responses yet

Zář 16 2018

Farní ohlášky 16. září 2018 – 24. neděle v mezidobí

Publikoval v Hlavní

 • V následujícím týdnu budou bohoslužby dle pravidelného pořádku- út-pá v 18:00 hod. Mši sv. bude ve vinořském kostele celebrovat František Slavíček nebo Jiří Kratochvíl, v pátek P. Stanislaw Góra. Slavnostní nedělní mši sv. v 9:00 bude celebrovat P. Stanislaw Góra .V Satalicích bude ve středu mši sv. celebrovat P. Stanislaw Góra
 • POZOR ZMĚNAod září, tedy již tento týden nebude v Satalicích mše sv. v neděli. Mše sv. bude pravidelně v sobotu v 19:00 hod. s nedělní platností.
 • Všechny pravidelné a pastorační aktivity naší farnosti najdete na nástěnce a webových stránkách naší farnosti
 • Výuka náboženství začne v naší farnosti stejně jako v minulých letech od začátku října. Informace ohledně výuky naleznete na nástěnce nebo se můžete informovat přímo u paní katechetky Marie Novákové
 • Farní kancelář je otevřena každý čtvrtek od 10:30 do 12:00 hodin
 • Prosíme mládež ve věku 12– 25 let, která by měla zájem o pravidelné setkávání, ať se přihlásí u otce Stanislawa. Mládež zveme na první setkání, které se bude konat 2. 10. od 19:00 na faře v Čakovicích. Toto setkání bude společné pro mládež z obou farností, místo se dohodne na tomto prvním setkání. Přihlášení i nepřihlášení zájemci jsou zváni, aby počkali v 18:45 před farou ve Vinoři. Pravidelně každý pátek od 17:00 hod. probíhá v kostele příležitost k adoraci Nejsvětější svátosti, s možností přijetí svátosti smíření
 • Dne 19.09.2018 od 19:00 hod zveme do Centra Mariapoli na přednášku Marka Orko Váchy na téma: Chuť žít. Vstupné je dobrovolné. Bližší informace najdete na nástěnkách.
 • Od 4.10.2018 každý čtvrtek od 19:00 hodin se bude konat příprava dospělých na svátost křtu a dalších iniciačních svátostí. Prosíme zájemce, aby kontaktovali P. Stanislawa po mši sv., případně na tel. čísle 737 280 624, 731 626 033 nebo na e-mail : gora@knez.cz
 • Připomínáme, že v naší farnosti je možnost odebírat katolický týdeník.
 • Všem, kteří se podíleli na oslavách 930 let naší obce svým přímým nasazením, přípravou pohoštění a zpřístupnění kostela pro veřejnost ze srdce děkujeme.

     Svátky v týdnu:

 • Čtvrtek 20.9. – Sv. Ondřeje a jeho druhů
 • Pátek 21.9. – Sv. Matouše
 • Neděle 25. neděle v mezidobí

No responses yet

Zář 12 2018

Přednáška Marka Orko Váchy

Publikoval v Hlavní

Prosím, hlaste se prostřednictvím SMS 775 204 208 – Ing. Mgr. Marie Nováková

Na výslovné přání přednášejícího Marka Orko Váchy nebude na tento seminář vybíráno vstupné.

Případný dobrovolný příspěvek bude použit na pronájem sálu, techniky a příspěvek pro přednášejícího, který hradí jeho náklady a cestovné.

 Za tým organizátorů

Marie a Pavel Novákovi

No responses yet

Zář 08 2018

Farní ohlášky 9. září 2018 – 23. neděle v mezidobí

Publikoval v Hlavní

 • V tomto týdnu budou bohoslužby dle pravidelného pořádku – út-pá v 18:00 hod. Mši sv. bude ve vinořském kostele celebrovat František Slavíček nebo Jiří Kratochvíl, v pátek P. Stanislaw Góra. Slavnostní nedělní mši sv. v 9:00 bude celebrovat P. Stanislaw Góra .V Satalicích bude ve středu mši sv. celebrovat P. Stanislaw Góra
 • POZOR ZMĚNAod září, tedy již tento týden nebude v Satalicích mše sv. v neděli. Mše sv. bude pravidelně v sobotu v 19:00 hod. s nedělní platností.
 • Všechny pravidelné a pastorační aktivity naší farnosti najdete na nástěnce a webových stránkách naší farnosti
 • Výuka náboženství začne v naší farnosti stejně jako v minulých letech od začátku října. Informace ohledně výuky naleznete na nástěnce nebo se můžete informovat přímo u paní katechetky Marie Novákové
 • Farní kancelář bude otevřena každý čtvrtek od 10:30 do 12:00 hodin
 • Prosíme mládež ve věku 12 – 25 let, která by měla zájem o pravidelné setkávání, ať se přihlásí u otce Stanislawa
 • Pravidelně každý pátek, od 7. 9. 2018, bude od 17:00 hod. příležitost k adoraci Nejsvětější svátosti, s možností přijetí svátosti smíření
 • Dne 19.09.2018 od 19:00 hod zveme do Centra Mariapoli na přednášku Marka Orko Váchy na téma: Chuť žít. Vstupné je 100,-Kč..Bližši informace najdete na nástěnkách.
 • Od 4.10.2018 každý čtvrtek od 19:00 hodin se bude konat příprava dospělých na svátost křtu a dalších iniciačních svátostí. Prosíme zájemce, aby kontaktovali P. Stanislawa po mši sv., případně na tel. čísle 737 280 624, 731 626 033 nebo na e-mail : gora@knez.cz
 • Ve středu zveme dříve narozené farníky na setkání seniorů od 9:00 hod ve farním sále
 • V pátek 14.9. je svátek Povýšení sv Kříže – zveme na slavnostní mši sv.
 • Příští neděli bude Poutní mše sv. s připomínkou první písemní zmínky – 930 let o Vinoři. Pěvecky mši sv. doprovodí vršovický pěvecký sbor. POZOR: NĚDĚLNÍ MŠE SV. BUDE MIMOŘÁDNĚ V 9:00 HODIN
 • Po mši sv. bychom poutníky pohostili ve farním Centru Betlém
 • Prosíme farníky, zda by mohli na tuto slavnostní neděli přinést něco dobrého – sladkého či slaného – nejlépe do Betléma před ranní mši sv.(koordinuje slečna Halíková)
 • Ještě jednou děkujeme všem, kteří se zúčastnili pastorační a ekonomické rady farnosti

 

    Svátky v týdnu:

 • Středa 12.9. – Jména Panny Marie
 • Čtvrtek 13.9. – Sv. Jana Zlatoústého
 • Pátek 14.9. – Povýšení svatého Kříže
 • Sobota 15.9. – Panny Marie Bolestné
 • Neděle 23. neděle v mezidobí

 

No responses yet

Next »

loading