Čec 10 2016

OZNÁMENÍ NA ČERVENEC A SRPEN

Publikoval v Hlavní

Červenec a srpen 2016

Z liturgického kalendáře:

10.července – pondělí – svátek sv. Benedikta, opata.

23.čevvence – sobota – svátek sv. Brigity,řeholnice.

25.července  – pondělí – svátek sv. Jakuba Staršího, apoštola.

6.srpna – sobota – svátek proměnění Páně.

9.srpna – pondělí – svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže.

10.srpna – úterý – svátek sv. Vavřince, mučedníka.

15.srpna – pondělí – slavnost Nanabevzetí Panny Marie.

24.srpna – středa – svátek sv.Bartoloměje, apoštola.

 

Bohoslužby během prázdnin:

 • Během letních prázdnin zůstává program bohoslužeb nezměněn.
 • V úterý ve středu,ve čtvrtek a v pátek  bude mše svatá jako obvykle v 18h.
 • Neděle: Mše sv. zde v kostele v 8,30h a v Satalicích, v kapli sv.Anny v 17h.
 • Další:
 • Pouť ke sv. Anně v Satalicích bude v neděli 24.července v 17h.
 • Od 1. srpna bude mít farnost nového duchovního správce. Je jím jmenován P.Mgr.Vít Horák. První nedělní mši sv. zde bude sloužit 21. srpna.
 • Oficielní rozloučení s P. Budským bude při mši sv. v neděli 4.září, kdy bude také žehnání školákům.
 • Poutní mše svatá /Povýšení sv. Kříže/ zde v kostele bude v neděli 11.září a bude při ní sbírka na Ekvádor.
 • Zapisujte se do lektorské služby.
 • I v letních měsících se ke čtení doporučuje Katolický týdeník. Každý týden jej najdete na lavici vpravo vzadu v kostele.

No responses yet

Čec 03 2016

14.NEDÉLE V MEZIDOBÍ

Publikoval v Hlavní

Dnes  je  14.NEDĚLE V MEZIDOBÍ .

3.července 2016

Z liturgického kalendáře:

4.července – pondělí – památka sv.Prokopa, opata

5.července  – úterý  – slavnost sv.Cyrila, mnicha a Metoděje,biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy.

6.července – středa –památka sv. Marie Goretti,panny.Připomínka upálení mistra Jana Husa.

Dnes od 17h bude mše svatá v kapli sv. Anny v Satalicích.

 

Bohoslužby tohoto týdne:

 • V úterý zde v kostele nebude večerní mše svatá. Zveme na poutní slavnost do karlínského kostele sv. Cyrila a Metoděje a to buď na ranní mši v 9.30 nebo v 18.30 s uctěním ostatků sv. Cyrila.
 • Ve středu,ve čtvrtek a v pátek  bude mše svatá jako obvykle v 18h.
 • Příští neděle 10.července je 15. neděle v mezidobí.  Mše sv. bude zde v kostele v 8,30h a v Satalicích, v kapli sv.Anny v 17h.
 • Další:
 • Dnes místo farního kafe jsme zváni do Centra Mariapoli na besedu.
 • Během letních prázdnin zůstává program bohoslužeb nezměněn.
 • Od 1.8.převezme naši farnost P. Vít Horák.
 • Oficielní rozloučení s P. Budským bude v neděli 4.září a bude také žehnání školákům.
 • Pouť ke sv. Anně v Satalicích bude v neděli 24.července.
 • Poutní mše svatá zde v kostele bude v neděli 11.září a bude při ní sbírka na Ekvádor.
 • Zapisujte se do lektorské služby.
 • I v letních měsících se ke čtení doporučuje Katolický týdeník. Každý týden jej najdete na lavici vpravo vzadu v kostele.

No responses yet

Čer 25 2016

13.NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Publikoval v Hlavní

Dnes  je  13.NEDĚLE V MEZIDOBÍ .

26.června 2016

Dnešní sbírka je určena na bohoslovce.

Z liturgického kalendáře:

27.června – pondělí – Den památky obětí komunistického režimu. /1950 popravena Milada Horáková/

28.června  – úterý  – památka sv.Ireneje.

29.června – středa – slavnost sv. Petra a Pavla.

Dnes od 17h bude mše svatá v kapli sv. Anny v Satalicích.

 

Bohoslužby tohoto týdne:

 • V úterý ,ve středu,ve čtvrtek a v pátek  bude mše svatá jako obvykle v 18h.
 • V úterý již není náboženství. Začátek náboženství po prázdninách bude včas oznámen.
 • Ve středu od 19h bude na faře schůzka pastorační rady farnosti.
 • V pátek v 15h bude zde v kostele svatba.
 • Příští neděle 3.července je 14. neděle v mezidobí.  Mše sv. bude zde v kostele v 8,30h a v Satalicích, v kapli sv.Anny v 17h.
 • Další:
 • Po každé nedělní mši sv.zveme na „farní  kafe“ – neformální setkání na faře. Za hezkého počasí se scházíme pod pergolou na farním dvoře.
 • Zapisujte se do lektorské služby.
 • Nezapomeňte si odnést z kostela Katolický týdeník, ať tam nezůstává.

No responses yet

Čer 21 2016

Pozvánka na bleší trh

Publikoval v Hlavní

blesak-2016 (1)

No responses yet

Čer 18 2016

12.NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Publikoval v Hlavní

Dnes  je  12.NEDĚLE V MEZIDOBÍ .

19.června 2016

Z liturgického kalendáře:

21.června  – úterý  – památka sv.Aloisie.

24.června – pátek – slavnost Narození sv. Jana Křtitele.

Dnes od 17h bude mše svatá v kapli sv. Anny v Satalicích.

 

Bohoslužby tohoto týdne:

 • V úterý ,ve středu,ve čtvrtek a v pátek  bude mše svatá jako obvykle v 18h.
 • V úterý bude na farní zahradě na závěr školního roku táborák s blešákem. Začátek je v 17.30. Více na plakátech. Po skončení – po 20h – bude večer pokračovat besedou s P. Janem Koczym o jeho působení na misiích.
 • V sobotu v 11h bude zde v kostele zádušní mše sv. a poté bude uložení urny do hrobu na místním hřbitově.
 • Příští neděle 26.června je 13. neděle v mezidobí.  Mše sv. bude zde v kostele v 8,30h a v Satalicích, v kapli sv.Anny v 17h. Při mši bude sbírka na bohoslovce.
 • Ve dnech 6-24.června zde nebude administrátor P.Pavel Budský. Zastupuje P.Jan Koczy http://www.fundacion-fushenfu-ecu.org/cs/otec-jan-koczy– tel. 605 422 392. Pořad bohoslužeb /včetně všedních dnů/ zůstává zachován.
 • Další:
 • Po každé nedělní mši sv.zveme na „farní  kafe“ – neformální setkání na faře. Za hezkého počasí se scházíme pod pergolou na farním dvoře.
 • Zapisujte se do lektorské služby.

No responses yet

Čer 15 2016

Restaurování oltářního obrazu

Publikoval v Hlavní

DSC_0164 DSC_0163 DSC_0160

No responses yet

Čer 11 2016

11.NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Publikoval v Hlavní

Dnes  je  11.NEDĚLE V MEZIDOBÍ .

12.června 2016

Z liturgického kalendáře:

13.června  – pondělí – památka sv.Antonína z Padovy.

Dnes od 17h bude mše svatá v kapli sv. Anny v Satalicích.

 

Bohoslužby tohoto týdne:

 • V úterý ,ve středu,ve čtvrtek a v pátek  bude mše svatá jako obvykle v 18h.
 • V úterý bude na faře poslední náboženství před prázdninami. Na příští úterý 21.6. je plánován na závěr školního roku táborák s blešákem na farní zahradě.
 • Příští neděle 19.června je 12. neděle v mezidobí.  Mše sv. bude zde v kostele v 8,30h a v Satalicích, v kapli sv.Anny v 17h.
 • Ve dnech 6-24.června zde nebude administrátor P.Pavel Budský. Zastupuje P.Jan Koczy – tel. 605 422 392. Pořad bohoslužeb /včetně všedních dnů/ zůstává zachován.
 • Další:
 • Po každé nedělní mši sv.zveme na „farní  kafe“ – neformální setkání na faře. Za hezkého počasí se scházíme pod pergolou na farním dvoře.
 • Zapisujte se do lektorské služby.
 • Děkujeme všem, kteří se zapojili do programu Noci kostelů. Během večera navštívilo postupně náš kostel 130návštěvníků. Poslední návštěvníci odešli ve 22.45h.

No responses yet

Čer 04 2016

10.NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Publikoval v Hlavní

Dnes  je  10.NEDĚLE V MEZIDOBÍ .

5.června 2016

Z liturgického kalendáře:

6.června  – pondělí – památka sv.Norberta, biskupa.

9.června – čtvrtek – památka sv. Efréma, jáhna a učitele církve.

11.června – sobota – památka sv.Barnabáše, apoštola.

Při mši svaté přijalo první svaté přijímání pět dětí z naší farnosti. V motlitbě pamatujme na ně a na jejich rodiny.

Dnes od 17h bude mše svatá v kapli sv. Anny v Satalicích.

 

Bohoslužby tohoto týdne:

 • V úterý ,ve středu,ve čtvrtek a v pátek  bude mše svatá jako obvykle v 18h.
 • V pátek 10. června pak proběhne Noc kostelů, ke které se připojí jž tradičně i naše farnost. Program na plakátu.
 • Příští neděle 12.června je 11. neděle v mezidobí.  Mše sv. bude zde v kostele v 8,30h a v Satalicích, v kapli sv.Anny v 17h.
 • Ve dnech 6-24.června zde nebude administrátor P.pavel Budský. Zastupuje P.Jan Koczy – tel. 605 422 392. Pořad bohoslužeb /včetně všedních dnů/ zůstává zachován.
 • Další:
 • Po každé nedělní mši sv.zveme na „farní  kafe“ – neformální setkání na faře. Za hezkého počasí se scházíme pod pergolou na farním dvoře.Dnes nás zvou rodiny dětí, které přijali první sv. přijímání.
 • Zapisujte se do lektorské služby.
 • Na úterý 21.6. je plánován na závěr školního roku táborák s blešákem na farní zahradě.

No responses yet

Next »