Říj 23 2016

30.NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Publikoval v Hlavní

Dnes slavíme 30. neděli v mezidobí. V kapli sv. Anny v Satalicích bude bohoslužba v 10:45.

 

Liturgické památky tohoto týdne:

 

 • Pátek 28. října Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
 • Neděle 30. října 31. neděle v mezidobí

 

Poznámky:

 

 • Pořad bohoslužeb je obvyklý. Dnešní sbírka je určena na podporu misií prostřednictvím Papežských misijních děl. Všem dárcům děkujeme.
 • V sobotu 29. října v 15:30 ve Cvrčovicích bude mše svatá s pobožností za zemřelé. Tato pobožnost bude na vinořském hřbitově v neděli 30. října v 17:00.
 • Srdečně zveme do farního centra Betlém na přednášku P. Pavla Budského o Ekvádoru, která se koná dnes v 18:00.
 • Dnes v 16:00 v Centru Mariapoli se koná divadelní představení pro děti i dospělé s názvem Fialky a mejdlíčka.
 • Objednávka kalendářů – lze si je do 23. října objednat vzadu v kostele.
 • Hnutí fokoláre srdečně zve všechny zájemce na aktuální zprávy ze světa obyčejných lidí a jejich neobyčejných příběhů, které ovlivňují společnost a vyjadřují křesťanskou naději. První promítání těchto zpráv se uskuteční poprvé v sobotu 5. listopadu v 19:00 na sýpce vedle fary.
 • Kdo by se chtěl zapojit do příprav Mikulášské besídky, která bude v neděli 4. prosince v 15:00 v Centru Mariapoli, ať se přihlásí u Marie Badaničové. V příštích dnech se bude konat přípravná schůzka.
 • Příští neděle – mše svaté:

09:00 Vinoř

10:45 Satalice

No responses yet

Říj 15 2016

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Publikoval v Hlavní

OHLÁŠKY

 

Dnes slavíme 29. neděli v mezidobí. V kapli sv. Anny v Satalicích bude bohoslužba dnes v 10:45.

 Liturgické památky tohoto týdne:

 • Pondělí 17. října Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
 • Úterý 18. října Svátek sv. Lukáše, evangelisty
 • Neděle 23. října 30. neděle v mezidobí

 Poznámky:

 • Pořad bohoslužeb je obvyklý. Ve čtvrtek bude bohoslužba slova.
 • Setkání ministrantů je pravidelně v neděli nejpozději v 8:45 v sakristii kostela.
 • Srdečně zveme na neděli 23. října v 18:00 do farního centra Betlém na přednášku P. Pavla Budského o Ekvádoru /s promítáním/.
 • V neděli 23. října v 16:00 v Centru Mariapoli bude divadelní představení pro děti i dospělé s názvem: Fialky a mejdlíčka.
 • Objednávka kalendářů – lze si je do 23. října objednat vzadu v kostele.
 • Sbírka v neděli 23. října je určena na podporu misií prostřednictvím Papežských misijních děl.
 • Příští neděle – mše svaté:

09:00 Vinoř

10:45 Satalice

No responses yet

Říj 08 2016

28.NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Publikoval v Hlavní

Dnes slavíme 28. neděli v mezidobí. V kapli sv. Anny v Satalicích bude bohoslužba dnes v 10:45.

 

Liturgické památky tohoto týdne:

 

 • Sobota 15. října Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
 • Neděle 16. října 29. neděle v mezidobí

 

Poznámky:

 

 • Pořad bohoslužeb je obvyklý: úterý až sobota v 18:00.
 • Setkání ministrantů bude pravidelně v neděli v 8:45 v sakristii kostela.
 • Příští neděli, 16. října v 9:00, bude mše sv. s rytmickým doprovodem.   
 • V sobotu 15. října v 11:00 bude křest Anastázie Synkové.
 • V neděli 16. října bude mše sv. Na poděkování za uzdravení Marečka Halíka a za všechny, kdo se za něho modlili.
 • Ve středu 12. října v 19:00 v Centru Mariapoli bude přednáška P. Marka Orko Váchy na téma „Na cestě osobní zodpovědnosti.“
 • V neděli 23. října v 18:00 bude ve farním centru Betlém přednáška P. Pavla Budského o Ekvádoru.
 • Po pátečních mších jste zváni na půlhodinovou adoraci na úmysly papeže Františka.
 • Výuka náboženství začala. Upřesňující informace podají vyučující katechetky.

Vinoř, fara: Marie Nováková, tel. 775 204 208

Satalice, ZŠ: Monika Gattnarová, tel. 732 659 999.

 • Prodej kalendářů – lze si do 23. října objednat vzadu v kostele.
 • Příští neděle – mše svaté:

09:00 Vinoř

10:45 Satalice

No responses yet

Říj 03 2016

Putovali jsme do Staré Boleslavi

Publikoval v Hlavní

Z Vinoře jsme vyšli v 6:35.  Za hezkého počasí nás šlo  nejvíce co pamatuji – putovalo 35 poutníků a pes. Poprvé s námi šel i kněz – pater Vít. Měl premiéru a my s ním. Protože nás dobíhal /vařil spolubratrům snídani/, nasadili jsme rychlé tempo a někteří  z nás se zúčastnili i setkání s arcibiskupy na nádvoří brandýského zámku.

Po přivítání jsme všichni poutníci společně za zpěvu P. Vítka došli do Staré Boleslavi.

Martin Halík

No responses yet

Říj 02 2016

27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Publikoval v Hlavní

OHLÁŠKY

Dnes 2.října slavíme 27. neděli v mezidobí. V kapli sv. Anny v Satalicích bude bohoslužba dnes v 10:45.

 

Liturgické památky tohoto týdne:

 

 • Úterý 4. října Památka sv. Františka z Assisi
 • Pátek 7. října Památka Panny Marie Růžencové
 • Neděle 9. října 28. neděle v mezidobí

Poznámky:

 • Pořad bohoslužeb je obvyklý (úterý až sobota v 18:00). Připomínáme, že pravidelně slavíme nedělní mše sv. ve Vinoři v 9:00 a v Satalicích v 10:45.
 • V sobotu v 11:00 bude rozloučení s panem PhDr. Stanislavem Vobořilem.
 • Sbírka na církevní školství vynesla částku (Vinoř + Satalice): 4 642,- Kč.
 • Ve středu 4.10. od 10h je na faře pravidelné setkávání seniorů. Vedou Stáňa a Petr Ettlerovi.
 • Po pátečních mších jste srdečně zváni na půlhodinovou adoraci na úmysly papeže Františka.
 • Výuka náboženství

Vinoř: první hodina v úterý 4. října 2016. Čas výuky: úterý 16:00 nejmladší, 17:00 starší, 18:00 nejstarší. Vyučující: Marie Nováková, tel. 775 204 208. Místo vyučování fara. V případě nutnosti a zájmu bude výuka i ve čtvrtek, čas výuky dohodou. Přihlášky jsou k dostání ve škole, na internetové stránce farnosti nebo vzadu v kostele.

Satalice: Čas výuky: pondělí 14:30. Vyučující: Monika Gattnarová, tel. 732 659 999.

 • Farnost Čakovice pořádá ve spolupráci s naší farností jednodenní farní pouť. Termín: sobota 8. října 2016, odjezd v 8:00 z Čakovic, v 8:15 z Vinoře od pošty. Navštíví se: Budeč, Slaný a Panenský Týnec. Cena: 200,- Kč za jednu dospělou osobu. Zájemci se mohou zapisovat vzadu v kostele.
 • Prodej kalendářů – lze si do 23. října objednat vzadu v kostele.
 • Příští neděle 9.října je 28.neděle v mezidobí – mše svaté:

09:00 Vinoř

10:45 Satalice

 

No responses yet

Zář 25 2016

Svátek Povýšení svatého kříže

Publikoval v Hlavní

Promluva Otce Vojtěcha Kodeta

Promluva Otce Vojtěcha Kodeta ke stažení

No responses yet

Zář 24 2016

26.NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Publikoval v Hlavní

OHLÁŠKY

Dnes slavíme 26. neděli v mezidobí. V Satalicích v kapli sv. Anny bude dnes nedělní bohoslužba v 17:00.

 

Liturgické památky tohoto týdne:

 • Úterý 27. září   Památka sv. Vincence z Paula, kněze
 • Středa 28. září   Slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního patrona českého národa
 • Čtvrtek 29. září   Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
 • Pátek 30. září   Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
 • Sobota 1. října   Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
 • Neděle 2. října   27. neděle v mezidobí.

 

Poznámky:

 • Pořad bohoslužeb je do pátku obvyklý, tj. i ve středu bude mše sv. v 18:00. V sobotu bude poprvé mše sv. v 18:00, tj. nedělní. Od neděle 2. října budeme pravidelně slavit nedělní mše sv. v 9:00 a v Satalicích v 10:45. V sobotu 1. října v 11:00 si v našem kostele při mši svaté udělí svátost manželství Anežka Ettlerová a Vít Lonský. Oddávat je bude P. Jan Houkal.
 • Po pátečních mších jste srdečně zváni na půlhodinovou adoraci na úmysly papeže Františka.
 • Výuka náboženství

Vinoř: první hodina v úterý 4. října 2016. Čas výuky: úterý 16:00 nejmladší, 17:00 starší, 18:00 nejstarší. Vyučující: Marie Nováková, tel. 775 204 208. Místo vyučování (fara nebo místní ZŠ) si zvolí rodiče. V případě nutnosti a zájmu bude výuka i ve čtvrtek, čas výuky dohodou. Přihlášky jsou k dostání ve škole, na internetové stránce farnosti nebo vzadu v kostele.

Satalice: první hodina v pondělí 26. září 2016. Čas výuky: pondělí 14:30. Vyučující: Monika Gattnarová, tel. 732 659 999.

 • Tradiční pěší pouť ke sv. Václavu do Staré Boleslavi 28. září – vychází se v 6:30 z hráze mezi rybníky Malá a Velká Obůrka. Půjde se po turisticky značených cestách. Poutní mši svatou bude od 10.00 hodin na Mariánském náměstí celebrovat brněnský biskup Vojtěch Cikrle, kazatelem bude pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP.
 • Farnost Čakovice pořádá ve spolupráci s naší farností jednodenní farní pouť. Termín: sobota 8. října 2016, odjezd v 8:00 z Čakovic, v 8:15 z Vinoře od kostela. Navštíví se: Budeč, Slaný a Panenský Týnec. Cena: 200,- Kč za jednu dospělou osobu. Zájemci se mohou zapisovat vzadu v kostele.
 • Dnes je Svatováclavská sbírka na církevní školství.
 • Příští neděle – mše svaté:

                                           09:00 Vinoř       10:45 Satalice

No responses yet

Zář 17 2016

25.NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Publikoval v Hlavní

OHLÁŠKY

Dnes slavíme 25. neděli v mezidobí. V Satalicích v kapli sv. Anny bude dnes nedělní bohoslužba v 17:00.

 

Liturgické památky tohoto týdne:

 • Úterý 20. září – památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků
 • Středa 21. září – svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
 • Pátek 23. září – památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
 • Neděle 25. září je 26. neděle v mezidobí.

Poznámky:

 • Pořad bohoslužeb v týdnu je beze změn.
 • Od října mše sv. – Vinoř: úterý až sobota v 18:00, neděle: 9:00 Vinoř a 10:45 Satalice.
 • Jak už jsme ohlašovali, po pátečních mších vždy bude 30 min. adorace na úmysly papeže Františka, zvláště za lidi na okraji společnosti, uprchlíky a za mír ve světě.
 • Dnes vychází nové číslo Farního zpravodaje.
 • Mešní úmysly se přijímají v sakristii.
 • Staří a nemocní lidé – pokud víte o někom, kdo má zájem o duchovní doprovázení, nahlaste ho v sakristii jáhnovi nebo knězi.
 • Výuka náboženství

Vinoř: první hodina v úterý 4. října 2016. Čas výuky: úterý 16:00 nejmladší, 17:00 starší, 18:00 nejstarší. Vyučující: Marie Nováková, tel. 775 204 208. Místo vyučování (fara nebo místní ZŠ) si zvolí rodiče. V případě nutnosti a zájmu bude výuka i ve čtvrtek, čas výuky dohodou. Přihlášky jsou k dostání ve škole, na internetové stránce farnosti nebo vzadu v kostele.

Satalice: první hodina v pondělí 26. září 2016. Čas výuky: pondělí 14:30. Vyučující: Monika Gattnarová, tel. 732 659 999.

 • Tradiční pěší pouť ke sv. Václavu do Staré Boleslavi 28. září – vychází se v 6:30 z hráze mezi rybníky Malá a Velká Obůrka. Půjde se po turisticky značených cestách. Poutní mši svatou bude od 10.00 hodin na Mariánském náměstí celebrovat brněnský biskup Vojtěch Cikrle, kazatelem bude pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP. Srdečně vás zveme.
 • Farnost Čakovice pořádá ve spolupráci s naší farností jednodenní farní pouť. Termín: sobota 8. října 2016, odjezd v 8:00 z Čakovic, v 8:15 z Vinoře od kostela. Navštíví se: Budeč, Slaný a Panenský Týnec. Cena: 200,- Kč za jednu dospělou osobu. Zájemci se mohou zapisovat vzadu v kostele.
 • Svatováclavská sbírka na církevní školství se koná 25. září 2016.
 • Příští neděle – mše svaté:

08:30 Vinoř

17:00 Satalice

No responses yet

Next »