Led 15 2017

2.NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Publikoval v Hlavní

Dnes slavíme 2. neděli v mezidobí. V 10:45 je mše sv. v kapli sv. Anny v Satalicích.

Liturgické památky tohoto týdne:

 • Úterý 17. ledna  Památka sv. Antonína, opata
 • Středa 18. ledna  Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
 • Od 18. do 25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů.
 • Sobota 21. ledna  Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice
 • Neděle 22. ledna  3. neděle v mezidobí, lze také slavit mši sv. „Za jednotu křesťanů“.

Poznámky:

 • Pořad bohoslužeb je v tomto týdnu obvyklý. Ve čtvrtek bude bohoslužba slova.
 • V pátek 20. 1. v 19:15 se na faře koná setkání mladší mládeže.
 • Setkání ERF bude na faře v úterý 17. ledna a PRF ve středu 18. ledna, a to vždy od 18:45. Členové obou rad jsou srdečně zváni.
 • Tříkrálová sbírka proběhla 3. 1. až 8. 1. Účastnilo se 10 skupinek, tj. 52 dětí a 15 dospělých. Chodilo se úterý, středa, čtvrtek a neděle. Letos poprvé koledníci navštívili MŠ a čtyři 2. tř. ZŠ Vinoř, tj. v budově u kostela. Pokladničky byly odvezeny hned v pondělí 9. 1. na Charitu. Děkujeme všem, kdo se na letošní TS obětavě podíleli a tím umožnili navštíveným lidem přispět na potřebné podle projektů Charity.
 • Neděle 22. ledna mše svaté: 09:00 Vinoř      10:45 Satalice

 

No responses yet

Led 08 2017

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ

Publikoval v Hlavní

Dnes slavíme Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ. V 10:45 je mše sv. v kapli sv. Anny v Satalicích.

Liturgické památky tohoto týdne:

• Pondělí až pátek – 1. týden v mezidobí
• Neděle 15. ledna – 2. neděle v mezidobí

Poznámky:

• Pořad bohoslužeb v tomto týdnu: úterý 18:00, středa —-, čtvrtek —-, pátek 18:00, sobota 18:00, neděle 9:00. Ve středu a ve čtvrtek tedy mše sv. není.
• V pátek 13. 1. v 19:15 na faře se koná setkání mladší mládeže.
• Vstupujeme do první části liturgického mezidobí, která končí 28. února.
• Tříkrálová sbírka – děkujeme všem, kdo se na ní podílejí, tj. koledujícím i přispívajícím.
• Dnes v 17:00 zde v kostele zazní Česká mše vánoční od J. J. Ryby. Všichni jste srdečně zváni.
• Předem ohlašujeme, že setkání PRF bude na faře ve středu 18. ledna a ERF v úterý 17. ledna, a to vždy od 18:45. Členové obou rad jsou srdečně zváni.
• Objednané a nevyzvednuté kalendáře jsou v sakristii.
• Neděle 15. ledna mše svaté: 09:00 Vinoř 10:45 Satalice

No responses yet

Led 01 2017

SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE

Publikoval v Hlavní

Dnes slavíme Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE.

V 10:45 je mše sv. v kapli sv. Anny v Satalicích.

Liturgické památky tohoto týdne:

 • Pondělí 2. ledna Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve
 • Pátek 6. ledna Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ
 • Neděle 8. ledna Slavnost KŘTU PÁNĚ (končí doba vánoční)

Poznámky:

 • Pořad bohoslužeb je obvyklý.
 • Příští neděli končí doba vánoční. Od pondělí 9. 1. do úterý 8. týdne, tj. 28. 2. budeme prožívat první část liturgického mezidobí.
 • Intence se přijímají v sakristii kostela před nebo po mši sv..
 • Tříkrálová sbírka bude probíhat od úterý 3. ledna do 8. ledna 2017. Žehnání koledníkům bude na faře 3. 1., a to vždy před odchodem tříkrálových skupin a v neděli 8. 1. v kostele při nedělní mši. Stále je nedostatek vedoucích tříkrálových skupin.
 • Ve středu 4.ledna je pravidelné setkání seniorů na faře již od 9h.
 • Příští neděli, 8. 1., v 17:00 zde v kostele zazní Česká mše vánoční od J. J. Ryby. Všichni jste srdečně zváni.
 • Objednané kalendáře jsou k dostání v sakristii.
 • Neděle 8. ledna končí doba vánoční; mše svaté:
 • 09:00 Vinoř     10:45 Satalice

No responses yet

Pro 26 2016

Narození Páně

Publikoval v Hlavní

Dnes slavíme Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ

Liturgické památky tohoto týdne:

 • Pondělí 26.prosince svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
 • Pátek 30.prosince  svátek svaté Rodiny
 • Sobota 31. prosince památka sv. Silvestra

Poznámky:

 • Pořad bohoslužeb v tomto týdnu: úterý až pátek obvyklý.
 • Při páteční mši sv. bude obnova manželských slibů.
 • V sobotu bude mše sv. již v 17h. Poté jste zváni na faru, na sýpku, kde bude připraven program s půlnočním přípitkem. Každý může přispět malým občerstvením a není nutné setrvat až do půlnoci.
 • 20min. po půlnoci bude v kostele krátká adorace.
 • V neděli na Nový rok bude mše sv. jako obvykle v 9h ve Vinoři a v 10.45 v kapli v Satalicích.
 • Kalendáře – objednané kalendáře jsou  k dostání v sakristii.
 • Děkujeme všem, kteří se zapsali k hlídání kostela při prohlídce betléma. Na sv. Štěpána přišlo během odpoledne 45 návštěvníků!
 • Dále prosíme o zapsání k možnost pomoci s Tříkrálovou sbírkou 2017.

 

No responses yet

Pro 17 2016

4.NEDĚLE ADVENTNÍ

Publikoval v Hlavní

Dnes slavíme 4. neděli adventní. V 10:45 je mše sv. v kapli sv. Anny v Satalicích.

Liturgické památky tohoto týdne:

 • Sobota 24. prosince  Štědrý den, vigilie Slavnosti NAROZENÍ PÁNĚ
 • Neděle 25. prosince  Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ

Poznámky:

 • V tomto týdnu jsou naposledy ranní rorátní mše, a to ve Vinoři v pondělí a v Satalicích ve čtvrtek od 6:00.
 • Pořad ostatních bohoslužeb: úterý až pátek obvyklý. Ve Vinoři v sobotu v 16:00 bude „dětská půlnoční“ a půlnoční v 0:00 bude celebrovat kardinál Miloslav Vlk. Před ní bude od 23:30 zpívání koled. Prosíme především zpěváky, aby přišli pomoci na kůr, aby náš zpěv byl darem pro příchozí. V Satalicích bude „půlnoční“ ve 22:00. Příští víkend si lze z kostela do svých domovů odnést Betlémské světlo: 24.12. 13:00 až 16:00 a 25.12. 13:00 až 16:00. Zároveň si bude možné prohlédnout kostelní betlém.
 • Děkujeme všem, kdo včera přišli na brigádu a pomohli se stavěním betléma a s vánočními stromky.
 • Kromě obvyklých časů zpovídání přede mší sv. se bude před Vánoci ještě navíc zpovídat takto: středa 21.12. 17:00 – 18.00 především pro děti a jejich rodiče, a pak po mši do 20:00. Zpovídat budou P. Jiří Kratochvíl a P. Vít Horák. Čtvrtek 22.12. 17:00 – 18:00 a po mši do 20:00 – P. Horák
 • V rámci Vinořského adventu v neděli 18. 12. v 19:00 v našem kostele vystoupí pěvecké sbory Kamarádi a Camerata.
 • Po mši v neděli 18. 12. si budete moci za dobrovolný příspěvek pořídit andělíčky a tím podpořit provoz jídelny pro děti z chudých rodin v ekvádorském městě Ventanas.
 • Pokračuje prodej vystavených knih.
 • Kalendáře – lze si odnést a do připravené kasičky zaplatit kalendáře „Svědkové víry“, ostatní objednané kalendáře nedorazily. Budou k dostání tento týden.
 • Dále prosíme o zapsání se do rozpisů: služba hlídání vinořského kostela během vánočních svátků a možnost pomoci s Tříkrálovou sbírkou 2017.
 • Sobota 24. 12. – mše svaté: 16:00 a 0:00 Vinoř     22:00 Satalice

No responses yet

Pro 11 2016

3. NEDĚLE ADVENTNÍ

Publikoval v Hlavní

Dnes slavíme 3. neděli adventní. V 10:45 je mše sv. v kapli sv. Anny v Satalicích.

Liturgické památky tohoto týdne:

 • Úterý 13. prosince  Památka sv. Lucie, panny a mučednice
 • Středa 14. prosince  Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
 • Neděle 18. prosince  4. neděle adventní

Poznámky:

 • Během adventu kromě obvyklého pořadu bohoslužeb jsou ranní rorátní mše, a to ve Vinoři v pondělí a v Satalicích ve čtvrtek od 6:00.
 • Sbírka na bohoslovce vynesla celkem 5963,- Kč (Vinoř 5226,-, Satalice 737,-).
 • V rámci Vinořského adventu v neděli 11. 12. v 18:00 se v kostele v 18:00 koná koncert s klasickým repertoárem (soprán, varhany a trubka). V neděli 18. 12. v kostele v 19:00 (!) vystoupí pěvecké sbory Kamarádi a Camerata.
 • Zajímavý koncert bude v kapli ve Cvrčovicích, a to dnes v 17:00.
 • S doprovodem varhan máme sobotní a nedělní mše sv. V pátek tento doprovod může zajistit pan varhaník Sklenář, ale je třeba si ho přivézt od kostela v Čakovicích. Bylo by dobře, aby se několik farníků v tomto dovozu varhaníka střídalo. Prosím ty, kdo chtějí s dovozem varhaníka pomoci, aby se přihlásili v sakristii. Děkuji.
 • V neděli 11. 12. je ve vinořském farním centru Betlém adventní duchovní obnova, na kterou jste srdečně zváni. Pokud jste se nepřihlásili, ale chcete přijít, budeme rádi. Děti jsou zvány na vánoční tvoření.
 • Po mši v neděli 18. 12. si budete moci za dobrovolný příspěvek pořídit andělíčka a tím podpořit provoz jídelny pro děti z chudých rodin v ekvádorském městě Ventanas.
 • Dále prosíme o zapsání se do rozpisu služby otevření a hlídání vinořského kostela během vánočních dní.
 • Ve středu 14. 12. od 17:45 bude na náměstí akce „Česko zpívá koledy“.
 • V sobotu 17. 12. bude od 9:00 brigáda na stavění betléma a vánoční výzdobu.
 • Neděle 18. 12. – mše svaté:  09:00 Vinoř        10:45 Satalice

No responses yet

Pro 04 2016

2. NEDĚLE ADVENTNÍ

Publikoval v Hlavní

Dnes slavíme 2. neděli adventní.

V 10:45 je mše sv. v kapli sv. Anny v Satalicích.

 Liturgické památky tohoto týdne:

 • Středa 7. prosince  Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
 • Čtvrtek 8. prosince SLAVNOST PANNY MARIE POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU
 • Neděle 11. prosince  3. neděle adventní

Poznámky:

 • Během adventu kromě obvyklého pořadu bohoslužeb budou ranní rorátní mše, a to ve Vinoři v pondělí a v Satalicích ve čtvrtek od 6:00.
 • Dnešní sbírka je určena na bohoslovce.
 • Na Adopci na dálku se minulou neděli vybralo celkem 7 876,- Kč (Vinoř 6546,- Kč, Satalice 721,- Kč, VinoHra 609,- Kč).
 • V rámci Vinořského adventu v neděli 4. 12. v 18:00 v kostele vystoupí manželé Radovi. Příští neděli (11. 12.) v 18:00 se koná koncert s klasickým repertoárem. Uslyšíme kvalitní soprán doprovázený varhanami a trubkou.
 • Srdečně všechny zveme na Mikulášskou besídku, která se koná v neděli 4. 12. od 15:00 v Centru Mariapoli.
 • S doprovodem varhan máme sobotní a nedělní mše sv. V pátek tento doprovod může zajistit pan varhaník Sklenář, ale je třeba si ho přivézt od kostela v Čakovicích. Bylo by dobře, aby se několik farníků v tomto dovozu varhaníka střídalo. Prosím ty, kdo chtějí s dovozem varhaníka pomoci, aby se přihlásili v sakristii. Děkuji.
 • Ve středu je na faře setkání seniorů od 10h.
 • V pátek 9. 12. v 19:15 bude na faře setkání mladší mládeže.
 • V neděli 11. 12. bude ve Vinoři adventní duchovní obnova, na kterou jste srdečně zváni. Pro účastníky bude připraven jednoduchý oběd. Mohou přijít i ti, kteří se nastačili včas přihlásit.  V případě zájmu bude zajištěno pro malé děti hlídání a pro samostatné děti (školáky i předškoláky) vánoční tvoření.
 • Dále prosíme o zapsání se do rozpisu služby otevření kostela během vánočních dní, a to z důvodu rozdávání Betlémského světla a prohlídky betléma.
 • Neděle 11. 12. – mše svaté:  09:00 Vinoř        10:45 Satalice

No responses yet

Lis 26 2016

1.NEDĚLE ADVENTNÍ

Publikoval v Hlavní

Dnes slavíme 1. neděli adventní.

V 10:45 je mše sv. v kapli sv. Anny v Satalicích.

 

Liturgické památky tohoto týdne:

 

 • Středa 30. listopadu Svátek sv. Ondřeje, apoštola
 • Sobota 3. prosince Památka sv. Františka Xaverského, kněze
 • Neděle 4. prosince 2. neděle adventní

 

Poznámky:

 

 • Kromě obvyklého pořadu bohoslužeb budou v adventu ranní rorátní mše, a to ve Vinoři v pondělí a v Satalicích ve čtvrtek od 6:00.
 • Děkuji všem, kdo se v sobotu 26. 11. účastnili brigády a uklidili kostel a jeho okolí.
 • Dnešní sbírka je určena na Adopci na dálku. Sbírka příští neděle, tj. 4. 12. je určena na bohoslovce.
 • V neděli 27. 11. začíná Vinořský advent: v 17:30 je slavnostní rozsvícení vánočního stromu a v 18:00 koncert dětí z místní ZŠ. V neděli 4. 12. v 18:00 vystoupí manželé Radovi. Více informací je na vyvěšeném plakátu. Tuto neděli proběhne prodej „andělíčků“ na projekt podpory chudých v Ekvádoru.
 • Srdečně všechny zveme na Mikulášskou besídku, která se koná v neděli 4. 12. od 15:00 v Centru Mariapoli. Mikuláš rád všechny děti obdaruje, jen o nich musí vědět. Proto je třeba poslat sms zprávu na tel. číslo 724 520 237, které je uvedeno na plakátu u vchodu do kostela.
 • V neděli 11. 12. bude ve Vinoři adventní duchovní obnova, na kterou jste srdečně zváni. Z praktických důvodů prosíme zájemce, aby se zapsali na připravený arch papíru (počet účastníků, zájem o oběd a o hlídání dětí) vzadu na bočním oltáři do neděle 4. 12.
 • Dále prosíme o zapsání se do rozpisu služby otevření kostela během vánočních dní, a to z důvodu rozdávání Betlémského světla a prohlídky betléma.
 • Neděle 4. 12. – mše svaté:

09:00 Vinoř       10:45 Satalice

No responses yet

Next »