Úno 22 2018

POSELSTVÍ K POSTNÍ DOBĚ 2018

Publikoval v Hlavní


poselstvi-postni-doba-2018

No responses yet

Úno 22 2018

23. únor jako den modliteb a půstu za mír

Publikoval v Hlavní

Svatý otec ustanovil pátek 23. února jako zvláštní den modliteb a půstu za mír ve světě a vyzval všechny lidi dobré vůle, aby se k němu připojili. Modlitební úmysl se týká všech zemí trpící válečnými konflikty a násilím, obzvláště pak Demokratické republiky Kongo a Jižního Súdánu.

Stojíme tváří v tvář tragickým konfliktům v různých částech světa, proto vyzývám všechny věřící, aby se zúčastnili zvláštního dne modliteb a půstu za mír, který ustanovuji na pátek 23. února po první neděli postní,“ oznámil papež František při nedělní modlitbě Anděl Páně na svatopetrském náměstí.

Ve své promluvě uvedl, že se budeme modlit především za obyvatele DR Kongo a Jižního Súdánu, kteří dlouhodobě trpí násilnými válečnými konflikty v jejich domovských zemích. Dále pak vyzval „všechny lidi bez ohledu na vyznání či náboženskou příslušnost, aby se k této iniciativě připojili způsobem, který považují za nejvhodnější“.

No responses yet

Úno 22 2018

EKUMENICKÉ SETKÁNÍ 2018

Publikoval v Hlavní

Srdečně Vás zveme na ekumenické setkání

v neděli 25. února 2018 v 18 hodin

Modlitebna Sboru Církve bratrské v Praze – Horních Počernicích, Ve Žlíbku 168/8

Hlavní Téma:

„Není koruny bez kříže“    Filipským 2, 1 – 18

kázáním poslouží Vít Horák

Program: bohoslužba v modlitebně, rozhovor o životě ve farnostech, možnost setkání a rozhovorů při společném občerstvení

Těšíme se na setkání s Vámi!

VÍT HORÁK, ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV

DANIEL SMETANA, CÍRKEV BRATRSKÁ

No responses yet

Úno 18 2018

1. NEDĚLE POSTNÍ

Publikoval v Hlavní

Dnes slavíme 1. neděli postní. V 10:45 je mše sv. v Satalicích.

Liturgické památky tohoto týdne

Čtvrtek 22. února Svátek Stolce sv. apoštola Petra

Neděle 25. února 2. neděle postní

Poznámky

 • Pořad bohoslužeb je obvyklý.
 • V postní době budou v pátek křížové cesty od 17:30 v kostele, kde bude i následná mše sv.
 • Příští neděli bude sbírka Svatopetrský haléř na pomoc potřebným lidem.
 • Dnes po mši sv. v horním farním sále, po obnově parket, bude opět setkání u kávy.
 • Dnes bude setkání biřmovanců v 19:30 na faře.
 • Setkání Zlaté Prahy na téma „Moudrost je plodem lásky“ se koná dnes v 16:00 v zasedacím sále Úřadu městské části Praha 5 – Smíchov, Štefánikova 15. Hosté: historik Jaroslav Šebek a dětský psycholog Jaroslav Šturma. Jste srdečně zváni.
 • Jak bylo již ohlášeno, budou se na faře vždy ve středu po mši sv. konat biblické hodiny. Na první z nich jste srdečně zváni tuto středu, tj. 21. února 2018. Zároveň to bude průprava na hlubší porozumění biblickým textům následující neděle.
 • Připomínáme, že ekumenická bohoslužba proběhne v neděli 25. února 2018 v 18:00 ve sboru Církve Bratrské v H. Počernicích (Ve Žlíbku 168/8). Jste srdečně zváni.
 • V neděli 18. března 2018 proběhne postní duchovní obnova, kterou povede P. Miroslav Herold SJ.

Neděle 25. února: mše svaté   09:00 Vinoř    10:45 Satalice

No responses yet

Úno 11 2018

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Publikoval v Hlavní

Dnes slavíme 6. neděli v mezidobí. V 10:45 je mše sv. v Satalicích.

Liturgické památky tohoto týdne

Středa 14. února Popeleční středa                                                  den přísného postu

Neděle 18. února 1. neděle postní

Poznámky

 • Pořad bohoslužeb je obvyklý s tím, že ve středu bude mše sv. v kostele. Bude se na ni udělovat popelec. Ve středu také budu od  17:00 h. k dispozici v kostele ve zpovědní místnosti. V postní době budou v pátek křížové cesty od 17:30 v kostele, kde bude i následná mše sv. a adorace.
 • Vychází nové číslo Farního zpravodaje.
 • Ve středu 14. února v 9:00 hod. na faře uskuteční setkání seniorů.
 • Dnes po mši sv. prosíme několik silných mužů, aby vyklidili horní farní místnost. V pondělí se začne obnova parket. Na faře se budou odehrávat všechna setkání dole v přízemí.
 • Dnes bude setkání biřmovanců výjimečně ve 20:00.
 • Náhradní termín pro udělení svátosti nemocných bude ve středu 14. února při mši sv. kostele.
 • Hledáme účetní farnosti a kostelníka.
 • V rámci Národního týdne manželství se v pondělí 12. února 2018 v 19:00 bude konat ve vinořské restauraci U Černínů společný večer manželských párů. Na tuto akci jste srdečně zváni. Z organizačních důvodů se přihlaste u Marie Novákové, tel.: 775 204 208.
 • Výuka náboženství ve Vinoři 13. 2. odpadá z důvodu jarních prázdnin.
 • Pastorační radou bylo odsouhlaseno konání biblických hodin, které budou pravidelně vždy ve středu po mši sv. na faře. Zahájení bude 21. února 2018. Zároveň to bude průprava na hlubší porozumění biblickým textům následující neděle. Doprovázet bude buď P. František Slavíček, nebo P. Vít Horák.
 • Připomínáme, že ekumenická bohoslužba proběhne v neděli 25. února 2018 v 18:00 ve sboru Církve Bratrské v Horních Počernicích.

Neděle 18. února: mše svaté   09:00 Vinoř    10:45 Satalice

No responses yet

Úno 03 2018

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Publikoval v Hlavní

Dnes slavíme 5. neděli v mezidobí. V 10:45 je mše sv. v Satalicích.

Liturgické památky tohoto týdne

Pondělí 5. února Památka sv. Agáty, panny a mučednice

Úterý 6. února Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků

Sobota 10. února Památka sv. Scholastiky, panny

Neděle 11. února 6. neděle v mezidobí                                Světový den nemocných

Poznámky

 • Pořad bohoslužeb je následující: úterý, čtvrtek a pátek v 18:00 na faře.
 • V příštím týdnu se koná v Centru Mariapoli mezinárodní setkání kněží. V rámci tohoto setkání jste ve středu 7. února v 16:30 srdečně zváni na mši sv. do pražské katedrály. Hlavním celebrantem bude pan kardinál Dominik Duka.
 • Výsledek Tříkrálové sbírky celkem: 46 735,- Kč. Všem dárcům a koledníkům děkujeme.
 • Příští neděli 11. února celá církev slaví Světový den nemocných, proto, jak již bylo oznámeno, se při mši sv. bude jak ve Vinoři, tak v Satalicích udělovat svátost pomazání nemocných.
 • Prosíme především muže, aby dnes hned po mši pomohli uklidit kostelní betlém. Děkuji.
 • V sobotu 10. 2. v 16:00 se bude vyklízet horní sál na vinořské faře. Prosíme o pomoc dva dobrovolníky, muže a ženu. Kontaktní telefon: 724 195 204, Marie Krajlová. Děkujeme.
 • V neděli 11. února bude setkání biřmovanců výjimečně ve 20:00.
 • V rámci Národního týdne manželství se v pondělí 12. února 2018 v 19:00 bude konat ve vinořské restauraci U Černínů společný večer manželských párů. Na tuto akci jste srdečně zváni. Z organizačních důvodů se přihlaste u Marie Novákové, tel.: 775 204 208.
 • Výuka náboženství ve Vinoři 13. 2. odpadá z důvodu jarních prázdnin.
 • Pastorační radou bylo odsouhlaseno konání biblických hodin, které budou pravidelně vždy ve středu po mši sv. na faře. Zahájení bude 21. února 2018. Zároveň to bude průprava na hlubší porozumění biblickým textům následující neděle. Doprovázet bude buď P. František Slavíček, nebo P. Vít Horák.
 • Pastorační rada doporučuje vzhledem k letošnímu počasí, abyste si včas opatřili tzv. kočičky na liturgii Květné neděle.
 • Připomínáme, že ekumenická bohoslužba proběhne v neděli 25. února 2018 v 18:00 ve sboru Církve Bratrské v Horních Počernicích.

Neděle 11. února: mše svaté   09:00 Vinoř    10:45 Satalice

No responses yet

Led 28 2018

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Publikoval v Hlavní

Dnes slavíme 4. neděli v mezidobí. V 10:45 je mše sv. v Satalicích.

Liturgické památky tohoto týdne

Středa 31. ledna Památka sv. Jana Boska, kněze

Pátek 2. února Svátek uvedení Páně do chrámu

Neděle 4. února 5. neděle v mezidobí

Poznámky

 • Pořad bohoslužeb je obvyklý.
 • V pátek 2. 2. je svátek Uvedení Páně do chrámu, proto bude mše sv. v kostele. Je to Světový den zasvěceného života. Svíce k požehnání si přineste vlastní.
 • Dnes se v 19:30 koná setkání zájemců o přijetí svátosti biřmování.
 • Ve středu 31. ledna v 18:45 se na faře koná jednání pastorační rady farnosti.
 • V neděli 4. února prosíme především muže, aby hned po mši pomohli uklidit kostelní betlém. Čím více nás bude, tím rychleji bude práce hotova. Děkuji.
 • Prosba o pomoc s ubytováním pro maminku samoživitelku s miminkem. Byt by měl být cenově dostupný a bude-li umístěn v patře, s výtahem. Více informací u Magdaleny Rytinové.

Neděle 4. února: mše svaté   09:00 Vinoř    10:45 Satalice

No responses yet

Led 20 2018

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Publikoval v Hlavní

Dnes slavíme 3. neděli v mezidobí. V 10:45 je mše sv. v Satalicích.

Liturgické památky tohoto týdne

Středa 24. ledna Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve

Čtvrtek 25. ledna Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

Pátek 26. ledna Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

Neděle 28. ledna 4. neděle v mezidobí

Poznámky

 • Pořad bohoslužeb je obvyklý.
 • Ve středu 24. ledna ve 14:00 bude v kostele pohřební mše sv., při níž se naposledy rozloučíme s panem Lubomírem Obručou.
 • Dnes jste po skončení mše sv. srdečně zváni panem Vokálem do farního centra Betlém, abychom s ním oslavili jeho významné životní jubileum.
 • Dnes se v 19:30 koná první setkání zájemců o přijetí svátosti biřmování.
 • Ve středu 31. ledna v 18:45 se na faře koná jednání pastorační rady farnosti.
 • Prosba o pomoc s ubytováním pro maminku samoživitelku s miminkem. Byt by měl být cenově dostupný a bude-li umístěn v patře, s výtahem. Více informací u Magdaleny Rytinové.

Neděle 28. ledna: mše svaté   09:00 Vinoř    10:45 Satalice

No responses yet

Next »