Pro 09 2017

2. NEDĚLE ADVENTNÍ

Publikoval v Hlavní

Dnes slavíme 2. neděli adventní. V 10:45 je mše sv. v Satalicích. 

Liturgické památky tohoto týdne

středa 13. prosince Památka sv. Lucie, panny a mučednice

čtvrtek 14. prosince Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

neděle 17. prosince 3. neděle adventní

Poznámky

 • Pořad bohoslužeb je v tomto týdnu obvyklý, kromě úterý. V adventu místo úterní večerní mše sv. bude mše sv. s rorátními zpěvy ráno v 6.00 hod. V adventu tedy nebude mše sv. v úterý v 18.00 hod, ale v 6.00 hod. ráno. Večerní mše jsou na faře.
 • Rorátní mše sv. v 6.00 hod. ráno bude také ve čtvrtek v kapli sv. Anny v Satalicích.
 • Dnes je sbírka naší farnosti na dítě v projektu Adopce na dálku. Předem děkujeme těm, kdo do ní přispějí.
 • Sbírka na bohoslovce minulou neděli vynesla částku 7 001,- Kč. Děkujeme.
 • Dnes v 18.00 hod. se v rámci Vinořského adventu koná druhý koncert ve vinořském kostele. Vystoupí Štěpánka Pučálková, Miroslav Sekera, Petr Maceček a David Tóth.
 • Dnes se koná adventní duchovní obnova, kterou povede P. Jan Paseka z Hradce Králové. Tvůrčí program pro děti je připraven v přízemí fary. Paní Lída Obručová se na děti, které přijdou, těší.
 • Ve středu 13. prosince v 9.00 hod. je na faře setkání seiorů.
 • Od ledna 2018 se bude konat příprava na přijetí svátosti biřmování. Prosíme, aby se zájemci zapsali na připravený arch papíru.
 • V sobotu 16. 12. v 9.00 prosíme o pomoc při brigádě v kostele (betlém, stromky, úklid).
 • V neděli 17. 12. se po mši sv. ve farním centru Betlém koná beseda s promítáním o třináctiletém působení P. Františka Slavíčka v africkém Kamerunu.
 • Prosíme o zapsání se na hlídání kostela o svátcích, abychom umožnili lidem prohlídku kostela a kostelního betlému. Zapište se na připravený arch papíru.
 • V pátek 29. 12. a v sobotu 13. 1. se uskuteční farní výlet auty do Ústí nad Orlicí. Odjezd od kostela ráno v 7.30 a předpokládaný návrat v 17.00. Na programu bude prohlídka unikátních malovaných betlémů v kostele i v domácnostech. Zájemci, ať se do 17. 12. zapíší na připravený arch papíru.

Neděle 17. prosince: mše svaté   09:00 Vinoř    10:45 Satalice

No responses yet

Pro 02 2017

1. NEDĚLE ADVENTNÍ

Publikoval v Hlavní

Dnes slavíme 1. neděli adventní. V 10:45 je mše sv. v Satalicích.

Liturgické památky tohoto týdne

středa 6. prosince Památka sv. Mikuláše, biskupa

čtvrtek 7. prosince Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

pátek 8. prosince Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu

neděle 10. prosince 2. neděle adventní

Poznámky

 • Pořad bohoslužeb je v tomto týdnu obvyklý, kromě úterý. V adventu místo úterní večerní mše sv. bude mše sv. s rorátními zpěvy ráno v 6.00 hod. V adventu tedy nebude mše sv. v úterý v 18.00 hod, ale v 6.00 hod. ráno. Večerní mše sv. budou na faře.
 • Rorátní mše sv. v 6.00 hod. ráno bude také v  adventní době každý čtvrtek v kapli sv. Anny v Satalicích.
 • Dnes je tzv. Mikulášská sbírka na bohoslovce. Děkujeme všem dárcům.
 • Dnes od 15 hod. se v Centru Mariapoli koná Mikulášská nadílka.
 • Dnes od 18.30 hod. se v rámci Vinořského adventu koná první koncert ve vinořském kostele. Vystoupí děti z místní ZŠ a hosté.
 • V neděli 10. 12. se koná adventní duchovní obnova, kterou povede P. Jan Paseka z Hradce Králové. Zájemci o hlídání dětí a o oběd, ať se zapíší. Děkujeme.
 • Příští neděli, tj. 10. prosince, je sbírka naší farnosti na dítě v projektu Adopce na dálku. Předem děkujeme těm, kdo do ní přispějí.
 • Od ledna 2018 se bude konat příprava na přijetí svátosti biřmování. Prosíme, aby se zájemci zapsali na připravený arch papíru.
 • V neděli 17. 12. se po mši sv. ve farním centru Betlém koná beseda s promítáním o třináctiletém působení P. Františka Slavíčka v africkém Kamerunu.
 • V pátek 29. 12. a v sobotu 13. 1. se uskuteční farní výlet auty do Ústí nad Orlicí. Odjezd od kostela ráno v 7.30 a předpokládaný návrat v 17.00. Na programu bude prohlídka unikátních malovaných betlémů v kostele i v domácnostech. Zájemci, ať se do 17. 12. zapíší na připravený arch papíru.

Neděle 10. prosince: mše svaté   09:00 Vinoř    10:45 Satalice

No responses yet

Lis 26 2017

Adventní duchovní obnova

Publikoval v Hlavní

No responses yet

Lis 25 2017

Farní zpravodaj advent 2017

No responses yet

Lis 25 2017

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

Publikoval v Hlavní

Dnes slavíme slavnost Ježíše Krista Krále. V 10:45 je mše sv. v Satalicích. 

Liturgické památky tohoto týdne

čtvrtek 30. listopadu svátek sv. Ondřeje, apoštola

neděle 3. prosince 1. neděle adventní

Poznámky

 • Pořad bohoslužeb je v tomto týdnu obvyklý.
 • Dnes vychází další číslo farního zpravodaje s důležitými informacemi o adventu a Vánocích.
 • Sbírka na charitní činnost vynesla celkem 5 381,- Kč a na biblický apoštolát 900,- Kč.
 • Od ledna 2018 se bude konat příprava na přijetí svátosti biřmování. Prosíme, aby se zájemci zapsali na připravený arch papíru.
 • V neděli 3. 12. od 15 hod. se v Centru Mariapoli koná tradiční Mikulášská nadílka. Více informací je na plakátu nebo u Marie Badaničové a Ludie Diblíkové.
 • V neděli 3. 12. se v 18:30 v rámci Vinořského adventu koná první koncert ve vinořském kostele. Vystoupí děti z místní ZŠ a hosté.
 • V neděli 10. 12. se koná adventní duchovní obnova, kterou povede P. Jan Paseka z Hradce Králové. Zájemci o hlídání dětí a o oběd, ať se zapíší. Děkujeme.
 • V neděli 17. 12. se po mši sv. ve farním centru Betlém koná beseda s promítáním o třináctiletém působení P. Františka Slavíčka v africkém Kamerunu.
 • V pátek 29. 12. a v sobotu 13. 1. se uskuteční farní výlet auty do Ústí nad Orlicí. Odjezd od kostela ráno v 7:30 a předpokládaný návrat v 17:00. Na programu bude prohlídka unikátních malovaných betlémů v kostele i v domácnostech. Zájemci, ať se do 17. 12. zapíší na připravený arch papíru.

Neděle 3. prosince jsou mše svaté:  09:00 Vinoř   10:45 Satalice

No responses yet

Lis 18 2017

33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Publikoval v Hlavní

Dnes slavíme 33. neděli v mezidobí. V 10:45 je mše sv. v Satalicích.

Liturgické památky tohoto týdne

Úterý 21. listopadu Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

Středa 22. listopadu Památka sv. Cecílie, panny a mučednice

Pátek 24. listopadu Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků

Neděle 26. listopadu Slavnost Ježíše Krista Krále

Poznámky

 • Pořad bohoslužeb je v tomto týdnu obvyklý.
 • Dnes je hlavní sbírka na charitní činnost. Budete zároveň moci přispět v rámci Dne bible do označeného košíku na biblický apoštolát.
 • V neděli 19. 11. od 16 hod. se v zasedacím sálu místního úřadu Štefánikova 15, Praha 5 koná v rámci iniciativy Zlatá Praha setkání s názvem Náboženství a tolerance, ideály a skutečnost. O své zkušenosti z třináctiletého působení v Kamerunu se podělí P. František Slavíček. Jste srdečně zváni.
 • V neděli 3. 12. od 15 hod. se v Centru Mariapoli koná tradiční Mikulášská nadílka. Od 14 hod. bude předcházet výtvarná dílnička. Schůzka k přípravě programu bude v úterý 21. 11. od 20 hod. na faře. Jsou zváni všichni, kdo chtějí pomoci. Kdo chce pomoci při přípravě balíčků, v šatně, s přípravou sálu, hlaste se u Marie Badaničové nebo Lucie Diblíkové. Děkujeme.

Neděle 26. listopadu jsou mše svaté:  09:00 Vinoř   10:45 Satalice

No responses yet

Lis 11 2017

32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Publikoval v Hlavní

Dnes slavíme 32. neděli v mezidobí. V 10:45 je mše sv. v Satalicích.

Liturgické památky tohoto týdne

Pondělí 13. listopadu Památka sv. Anežky České, panny

Pátek 17. listopadu Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice

Neděle 19. listopadu 33. neděle v mezidobí

Poznámky

 • Pořad bohoslužeb je v tomto týdnu obvyklý.
 • V neděli 19. 11. bude hlavní sbírka na charitní činnost. Budete zároveň moci přispět v rámci Dne bible do označeného košíku na biblický apoštolát.
 • V neděli 19. 11. od 16 hod. se v zasedacím sálu místního úřadu Štefánikova 15, Praha 5 koná v rámci iniciativy Zlatá Praha setkání s názvem Náboženství a tolerance, ideály a skutečnost. O své zkušenosti z třináctiletého působení v Kamerunu se podělí P. František Slavíček. Jste srdečně zváni.
 • V neděli 3. 12. od 15 hod. se v Centru Mariapoli koná tradiční Mikulášská nadílka. Od 14 hod. bude předcházet výtvarná dílnička. Schůzka k přípravě programu bude v úterý 21. 11. od 20 hod. na faře. Jsou zváni všichni, kdo chtějí pomoci. Kdo chce pomoci při přípravě balíčků, v šatně, s přípravou sálu, hlaste se u Marie Badaničové nebo Lucie Diblíkové. Děkujeme.
 • Z jednání PR: Adventní duchovní obnova se uskuteční v neděli 10. 12. Rorátní mše sv. budou v šest hodin ve Vinoři v úterý a v Satalicích ve čtvrtek. Úterní večerní mše sv. v adventu nebude. Od začátku adventu budeme večerní mše sv. slavit na faře. V lednu 2018 začne příprava zájemců o přijetí svátosti biřmování.

Neděle 19. listopadu jsou mše svaté:  09:00 Vinoř   10:45 Satalice

No responses yet

Lis 04 2017

31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Publikoval v Hlavní

Dnes slavíme 31. neděli v mezidobí. V 10:45 je mše sv. v Satalicích a v 15:00 v Cvrčovicích. V 17:00 je na vinořském hřbitově pobožnost za zemřelé.

Liturgické památky tohoto týdne

Čtvrtek 9. listopadu Svátek Posvěcení lateránské baziliky

Pátek 10. listopadu Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve

Sobota 11. listopadu Památka sv. Martina, biskupa

Neděle 12. listopadu 32. neděle v mezidobí

Poznámky

 • Pořad bohoslužeb je v tomto týdnu obvyklý.
 • Dnes bude v 15:00 mše sv. v Cvrčovicích.
 • Dnes v 17:00 se na vinořském hřbitově koná pobožnost za zemřelé. Jste srdečně zváni.
 • Ve středu 8. listopadu se v 9:00 koná na faře setkání seniorů.
 • Ve středu 8. listopadu se v 18:45 koná jednání pastorační rady farnosti. Členové této rady jsou srdečně zváni.
 • Doporučujeme, abyste si zakoupili a četli Katolický týdeník.

Neděle 12. listopadu jsou mše svaté:  09:00 Vinoř   10:45 Satalice

No responses yet

Next »