Čer 24 2017

12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Publikoval v Hlavní

Dnes slavíme 12. neděli v mezidobí. V 10:45 je mše sv. v Satalicích.

Liturgické památky tohoto týdne

Středa 28. června Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka

Čtvrtek 29. června Slavnost sv. Petra a Pavla

Neděle 2. července 13. neděle v mezidobí

Poznámky

 • Pořad bohoslužeb je v tomto týdnu obvyklý.
 • V neděli 25. června 2017 je tzv. Svatopetrská sbírka na bohoslovce. Děkujeme všem, kdo do této sbírky přispějí.
 • Květinová výzdoba: Děkuji jménem farnosti za dlouholetou službu úklidu a květinové výzdoby Jitce Beníškové. Po ní se ujaly květinové výzdoby Jana Toulcová a Marta Kakušková. Prosíme všechny, kdo mají na svých zahrádkách květiny a chtějí je nabízet k výzdobě našeho kostela, aby si vzali na obě jmenované kontakt a domlouvali se přímo s nimi. Děkuji.
 • Příští sobotu, tj. 1. července, bude probíhat měsíční úklid. Zapisujte se vzadu na připravený arch papíru. Předpokládáme, že se vždy domluví 3 až 4 osoby. Rozpis prací si vyzvedněte u pana kostelníka.
 • Z jednání PR: pouť v Satalicích 30. července a pouť ve Vinoři 17. září. Před ní, v sobotu 16. září, bude brigáda na úklid kostela. Žehnání školákům se koná 3. září. Autobusový farní poutní zájezd je plánován na sobotu 14. října 2017. Navštívíme Číhošť a Želiv.

Neděle 2. července jsou mše svaté:     09:00 Vinoř   10:45 Satalice

No responses yet

Čer 17 2017

11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Publikoval v Hlavní

Dnes slavíme 11. neděli v mezidobí. V 10:45 je mše sv. v Satalicích.

Liturgické památky tohoto týdne

Středa 21. června Památka sv. Aloise Gonzagy

Pátek 23. června Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

Sobota 24. června Slavnost narození sv. Jana Křtitele

Neděle 25. června 12. neděle v mezidobí

Poznámky

 • Pořad bohoslužeb je v tomto týdnu obvyklý.
 • V úterý 20. června 2017 v 17:00 se na naší farní zahradě koná táborák a bleší trh, který pořádají děti a farnost Vinoř. S sebou doporučujeme deku, něco na opékání, pití a dobrou náladu.
 • Ve středu 21. června v 18:45 se na faře koná pastorační rada farnosti.
 • V neděli 25. června 2017 je tzv. Svatopetrská sbírka na bohoslovce. Děkujeme všem, kdo do této sbírky přispějí.
 • Za necelé dva měsíce začíná Celostátní setkání mládeže v Olomouci. Jedná se o mimořádnou příležitost, jak zakusit společenství svých vrstevníků, společenství církve. Obracíme se zvláště na vás mladé, abyste této možnosti využili. Přihlásit se je možné na webu: olomouc2017.signaly.cz.

Neděle 25. června jsou mše svaté:   09:00 Vinoř   10:45 Satalice

No responses yet

Čer 10 2017

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Publikoval v Hlavní

Dnes slavíme slavnost Nejsvětější Trojice. V 10:45 je mše sv. v Satalicích.

Liturgické památky tohoto týdne

Úterý 13. června Památka sv. Antonína z Padovy

Čtvrtek 15. června Slavnost Těla a Krve Páně

Neděle 18. června 11. neděle v mezidobí

 Poznámky

 • Pořad bohoslužeb je v tomto týdnu obvyklý.
 • Děkujeme všem, kdo se minulou neděli podíleli jakýmkoli způsobem na zdárném průběhu dětského dne, kterého se zúčastnilo soutěžících 155 dětí.
 • Děkuji také za zdárný průběh Noci kostelů v tomto našem chrámu. Odhadem se zúčastnilo nejméně 100 lidí.
 • V úterý 20. června 2017 v 17:00 se na naší farní zahradě koná táborák a bleší trh, který pořádají děti a farnost Vinoř. S sebou doporučujeme deku, něco na opékání, pití a dobrou náladu.

Neděle 18. června jsou mše svaté:   09:00 Vinoř   10:45 Satalice

No responses yet

Čer 03 2017

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

Dnes slavíme slavnost Seslání Ducha Svatého. V 10:45 je mše sv. v Satalicích. 

Liturgické památky tohoto týdne

Pondělí 5. června Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

Čtvrtek 8. června Svátek Ježíše Krista, nevyššího a věčného kněze

Neděle 11. června Slavnost Nejsvětější Trojice

Poznámky

 • Pořad bohoslužeb je v tomto týdnu obvyklý.
 • V neděli 4. června od 14:00 do 18:00 jsou zváni nejen děti a jejich rodiče na Dětský den, který za pěkného počasí proběhne na farní zahradě, v opačném případě v místní sokolovně. Jsou připraveny pro děti hry a soutěže. Tuto akci pořádá vinořský Sokol, farnost a mladí z Hnutí fokoláre.
 • Na faře ve středu 7. června v 9:00 bude setkání seniorů.
 • Ve čtvrtek ve 14:00 bude pohřební mše sv. za zemřelého Jana Habáska z Podolanky.
 • V pátek 9. června od 18:00 do 22:00 bude v rámci Noci kostelů pro širokou veřejnost otevřen vinořský kostel. Program je připraven jak pro děti, tak pro dospělé.
 • Speciální číslo Nového Města o panu kardinálu Miloslavu Vlkovi je vzadu mezi tiskovinami. Doporučená cena je 75,- Kč.

 Neděle 11. června jsou mše svaté: 09:00 Vinoř   10:45 Satalice

No responses yet

Kvě 27 2017

SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

Publikoval v Hlavní

Dnes slavíme slavnost Nanebevstoupení Páně. V 10:45 je mše sv. v Satalicích.

Liturgické památky tohoto týdne

Úterý 30. května Památka sv. Zdislavy

Středa 31. května Svátek Navštívení Panny Marie

Čtvrtek 1. června Památka sv. Justina, mučedníka

Sobota 3. června Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků

Neděle 4. června Slavnost Seslání Ducha Svatého

 Poznámky

 • Pořad bohoslužeb je v tomto týdnu obvyklý.
 • Poslední májová pobožnost bude ve středu 31. května po mši sv.
 • V neděli 4. června od 14:00 do 18:00 jsou zváni nejen děti a jejich rodiče na Dětský den, který za pěkného počasí proběhne na farní zahradě, v opačném případě v místní sokolovně. Jsou připraveny pro děti hry a soutěže. Tuto akci pořádá vinořský Sokol, farnost a mladí z Hnutí fokoláre.
 • V pátek 9. června od 18:00 do 22:00 bude v rámci Noci kostelů pro širokou veřejnost otevřen vinořský kostel. Program je připraven jak pro děti, tak pro dospělé.

 Neděle 4. června jsou mše svaté:     09:00 Vinoř   10:45 Satalice

No responses yet

Kvě 27 2017

NOC KOSTELŮ 9. ČERVNA 2017

Publikoval v Hlavní

No responses yet

Kvě 25 2017

FARNÍ ZPRAVODAJ LÉTO 2017

No responses yet

Kvě 20 2017

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Publikoval v Hlavní

Dnes slavíme 6. neděli velikonoční. V 10:45 je mše sv. v Satalicích.

Liturgické památky tohoto týdne

Úterý 23. května Památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka

Pátek 26. května Památka sv. Filipa Neriho, kněze

Neděle 28. května Slavnost Nanebevstoupení Páně

Poznámky

 • Pořad bohoslužeb je v tomto týdnu obvyklý s tím, že z pastoračních důvodů se slavnost Nanebevstoupení Páně překládá ze čtvrtka na neděli.
 • Májové pobožnosti jsou pravidelně v pátek po mši sv.
 • Dnes vychází nové číslo farního zpravodaje.
 • Výtěžek Svatojánské sbírky na arcidiecézi celkem: 5 410,- Kč
  (Vinoř 4 805,- Kč a Satalice 605,- Kč).
 • Dnes v 16:00 v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Praze-Karlíně Nadační fond časopisu Nové město a iniciativa Zlatá Praha pořádají 3. ročník literárně-hudebního podvečera, který je věnovaný kardinálu Miloslavu Vlkovi. Jste srdečně zváni.
 • V rámci oslav 95. výročí založení Sokola ve Vinoři bude dnes v 19:00 v místní Sokolovně divadelní představení Její pastorkyňa. Jste srdečně zváni.
 • Brigáda na úklid kostela a areálu fary před 1. sv. přijímáním bude v sobotu 27. května od 9:00. Prosíme o hojnou účast.
 • První svátost smíření pro děti, které v neděli poprvé přijmou sv. přijímání, se koná v sobotu 27. května od 17:00.
 • První sv. přijímání devíti dětí se uskuteční příští neděli (28. května) při mši sv. v 9:00 ve vinořském kostele, po mši sv. bude agapé v areálu fary. V předsíni kostela je na nástěnce tablo se jmény a fotografiemi dětí. Pamatujme na tyto děti v našich modlitbách.

 Neděle 28. května jsou mše svaté: 09:00 Vinoř      10:45 Satalice

No responses yet

Next »