Kvě 29 2016

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ

Publikoval v Hlavní

Dnes  je   SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ .

29.května 2016

Z liturgického kalendáře:

31.května – úterý – svátek Navštívení Panny Marie.

1.červana  – středa – památka sv. Justina, mučedníka.

3.června – pátek – slavnost Nejsvětějšího Srdce Páně.

4.června – sobota – Památka Neposkvrněného Srdce Páně.

Od 14h se dnes koná na farní zahradě Dětský den. Jsou zváni všechny děti i s rodiči či prarodiči.

Sraz organizátorů je ve 13h na farním dvoře.

 

Dnes od 17h bude mše svatá v kapli sv. Anny v Satalicích.

 

Bohoslužby tohoto týdne:

 • V úterý ,ve středu,ve čtvrtek a v pátek  bude mše svatá jako obvykle v 18h.
 • Ve středu 1.6. se koná na na faře setkání seniorů od 10h.
 • Příští neděle 5.června je 10. neděle v mezidobí.  Mše sv. bude zde v kostele v 8,30h a v Satalicích, v kapli sv.Anny v 17h. Při ranní mši svaté přijme první svaté přijímání pět dětí z naší farnosti. V motlitbě pamatujme na ně a na jejich rodiny.
 • Další:
 • Po každé nedělní mši sv.zveme na „farní  kafe“ – neformální setkání na faře. Za hezkého počasí se scházíme pod pergolou na farním dvoře.
 • Zapisujte se do lektorské služby.
 • V pátek 10. června pak proběhne Noc kostelů, ke které se připojí jž tradičně i naše farnost.
 • Na úterý je plánován na závěr školního roku táborák s blešákem na farní zahradě.

No responses yet

Kvě 22 2016

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Publikoval v Hlavní

Dnes  je Slavnost Nejsvětější Trojice.

22.května 2016

Z liturgického kalendáře:

26.května – čtvrtek – památka sv.Filipa Neriho, kněze.

27.května – pátek- památka sv.Augustina z Canterbury.

 

 

Dnes od 17h bude mše svatá v kapli sv. Anny v Satalicích.

 

Bohoslužby tohoto týdne:

 • V úterý ,ve středu,ve čtvrtek a v pátek  bude mše svatá jako obvykle v 18h.
 • Příští neděle 22.května osavíme  SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ  eucharistickým průvodem a motlitbou s požehnáním u venkovního oltáře před kostelem.  Mše sv. bude zde v kostele v 8,30h a v Satalicích, v kapli sv.Anny v 17h. Na neděli 29. května je plánován Dětský den od 14h. Sraz organizátorů je ve 13h. Příprava směrových tabulí po mši sv.
 • Další:
 • Po každé nedělní mši sv.zveme na „farní  kafe“ – neformální setkání na faře. Za hezkého počasí se scházíme pod pergolou na farním dvoře.
 • Zapisujte se do lektorské služby.
 • .
 • V neděli 5.června bude první svaté přijímání.
 • V pátek 10. června pak proběhne Noc kostelů, ke které se připojí jž tradičně i naše farnost.
 • Na úterý je plánován na závěr školního roku táborák s blešákem na farní zahradě.

No responses yet

Kvě 16 2016

Dětský den

Publikoval v Přehled akcí

No responses yet

Kvě 15 2016

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

Publikoval v Hlavní

Dnes  je Slavnost Seslání Ducha svatého.Dnes byla sbírka na Arcidiecézi.

15.května 2016

Z liturgického kalendáře:

16.května – pondělí – svátek sv. Jana Nepomuckého,kněze a

mučedníka,hlavního patrona Čech.

19.května – čtvrtek - svátek Ježílše Kristza, věčného veleknfěze.

20.května – pátek – památka sv. Klementa Maria Hofbauera,kněze.

 

 

Dnes od 17h bude mše svatá v kapli sv. Anny v Satalicích.

 

Bohoslužby tohoto týdne:

 • V úterý ,ve středu,ve čtvrtek a v pátek  bude mše svatá jako obvykle v 18h.
 • Příští neděle 22.května je  SLAVNOST NEJSV ĚTĚJŠÍ TROJICE.  Mše sv. bude zde v kostele v 8,30h a v Satalicích, v kapli sv.Anny v 17h. 
 • Další:
 • Po každé nedělní mši sv.zveme na „farní  kafe“ – neformální setkání na faře. Za hezkého počasí se scházíme pod pergolou na farním dvoře.
 • Zapisujte se do lektorské služby.
 • Na neděli 29. května je plánován Dětský den.
 • V neděli 5.června bude první svaté přijímání.
 • V pátek 10. června pak proběhne Noc kostelů, ke které se připojí jž tradičně i naše farnost.
 • Na úterý je plánován na závěr školního roku táborák s blešákem na farní zahradě.

No responses yet

Kvě 08 2016

7.NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Publikoval v Hlavní

Dnes  je 7.neděle velikonoční.

8.května 2016

Z liturgického kalendáře:

12.května – čtvrtek – památka sv.Nerea a Achilea, mučedníků.

12.května – čtvrtek - památka sv. Pankráce, mučedníka.

14.května – pátek – svátek sv. Matěje, apoštola..

 

 

Dnes od 17h bude mše svatá v kapli sv. Anny v Satalicích.

 

Bohoslužby tohoto týdne:

 • V úterý ,ve středu a v pátek  bude mše svatá jako obvykle v 18h. Ve čtvrtek nebude mimořádně mše sv.
 • Příští neděle 15.května je  SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO.  Mše sv. bude zde v kostele v 8,30h a v Satalicích, v kapli sv.Anny v 17h.   Při mši bude sbírka na Arcidiecézi.               Po mši sv. bude krátká schůzka organizátorů Dětského Dne.
 • Další:
 • Po každé nedělní mši sv.zveme na „farní  kafe“ – neformální setkání na faře. Za hezkého počasí se scházíme pod pergolou na farním dvoře.
 • Zapisujte se do lektorské služby.
 • Na neděli 29. května je plánován Dětský den.
 • V neděli 5.června bude první svaté přijímání.
 • V pátek 10. června pak proběhne Noc kostelů, ke které se připojí jž tradičně i naše farnost.
 • Na úterý je plánován na závěr školního roku táborák s blešákem na farní zahradě.

No responses yet

Kvě 08 2016

6.NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Publikoval v Hlavní

Dnes  je 6.neděle velikonoční.

1.května 2016

Z liturgického kalendáře:

3.května – úterý – svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů.

5.května – čtvrtek - Slavnost Nanebevstoupení Páně.

6.května – pátek – památka sv. Jana Sarkandra, mučedníka.

Při sbírce  na Ukrajinu, kterou vyhlásil papež František pro všechny evropské farnosti na minulou neděli, se zde v kostele vybralo 3.157,–Kč.

 

Dnes od 17h bude mše svatá v kapli sv. Anny v Satalicích.

 

Bohoslužby tohoto týdne:

 • V úterý ,ve středu, ve čtvrtek a v pátek  bude mše svatá jako obvykle v 18h.
 • Ve čtvrtek bude na faře pravidelné setkávání nad Biblí od 19h.
 • Příští neděle 8.května je  7.neděle velikonční. Mše sv. bude zde v kostele v 8,30h a v Satalicích, v kapli sv.Anny v 17h.
  Další:
 • Na sobotu 28. května je plánována farní pouť do Sepekova, na Klokoty a do Tábora.  Zájemci se mohou ještě dnes  zapsat do archu na bočním oltáři. Podrobnější program je uveřejněn na vývěsce.
 • Na neděli 29. května je plánován Dětský den.
 • V neděli 5.června bude první svaté přijímání.
 • V pátek 10. června pak proběhne Noc kostelů, ke které se připojí jž tradičně i naše farnost.
 • Na úterý je plánován na závěr školního roku táborák s blešákem na farní zahradě.

No responses yet

Dub 29 2016

Pozvánka na přednášku

Publikoval v Přehled akcí

No responses yet

Dub 23 2016

5.NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Publikoval v Hlavní

Dnes  je 5.neděle velikonoční.

24.dubna 2016

Z liturgického kalendáře:

25.dubna – pondělí – Svátek sv.Marka.

29.dubna – pátek – Svátek sv.Kateřiny Sienské, panny.

Při mši se koná sbírka na Ukrajinu, kterou vyhlásil papež František pro všechny evropské farnosti.

Po mši bude na faře krátká porada se spoluorganizátory Dětského dne a Noci kostelů.

Dnes od 17h bude mše svatá v kapli sv. Anny v Satalicích.

 

Bohoslužby tohoto týdne:

 • V úterý ,ve středu, ve čtvrtek a v pátek  bude mše svatá jako obvykle v 18h.
 • Ve středu bude na faře pravidelné setkávání nad Biblí od 19h.
 • V sobotu ve 14h poděkují při mši svaté manželé Kakuškovi za 40 let společného života.
 • Příští neděle 1.května je  6.neděle velikonční. Mše sv. bude zde v kostele v 8,30h a v Satalicích, v kapli sv.Anny v 17h.
 • Další:
 • Na sobotu 28. května je plánována farní pouť do Sepekova, na Klokoty a do Tábora.  Zájemci se mohou zapsat do archu na bočním oltáři. Podrobnější program bude uveřejněn na vývěsce.
 • Dospělí zájemci o přijetí svátosti křtu a svátosti  biřmování se mohou přihlásit duchovnímu správci. Rovněž se mohou hlásit ti, kteří byli pokřtěni, ale jejich křesťanská formace nijak dál nepokračovala. Ti se mohou  připravit k přijetí svátosti smíření  a svátosti eucharistie. Setkání jsou též vhodná k oživení víry pro ty, kteří z nějakého důvodu přestali tyto svátosti přijímat.
 • Na neděli 29. května je plánován Dětský den.
 • V neděli 5.června bude první svaté přijímání.
 • V pátek 10. června pak proběhne Noc kostelů, ke které se připojí jž tradičně i naše farnost.
 • Na úterý je plánován na závěr školního roku táborák s blešákem na farní zahradě.

No responses yet

Next »