Úno 19 2017

7.NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Publikoval v Hlavní

OHLÁŠKY

 

Dnes slavíme 7. neděli v mezidobí. V 10:45 je mše sv. v Satalicích.

Liturgické památky tohoto týdne

 • Středa 22. února  Svátek Stolce sv. apoštola Petra
 • Čtvrtek 23. února  Památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka
 • Neděle 26. února  8. neděle v mezidobí

Poznámky

 • V tomto týdnu je pořad bohoslužeb obvyklý. Ve všední dny se bohoslužby slouží na faře.
 • Dnes je sbírka „Haléř sv. Petra“. Děkujeme všem, kdo do ní přispějí.
 • Uzávěrka farního zpravodaje je 20. února. Příspěvky dodejte paní M. Rytinové.
 • Duchovní obnova na téma „Bůh blízký“, kterou povede P. František Slavíček, bude v neděli 26. února. Začneme mší sv. v 9:00 v kostele, po mši budeme pokračovat ve farním centru Betlém. Předpokládaný závěr je kolem 14:00. Bibli s sebou. Bude zajištěn společný jednoduchý oběd. Příspěvek za oběd bude použit pro misie ve Fontem.

 

Neděle 26. února   mše svaté:   09:00 Vinoř      10:45 Satalice

No responses yet

Úno 11 2017

6.NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Publikoval v Hlavní

OHLÁŠKY

 

Dnes slavíme 6. neděli v mezidobí. V 10:45 je mše sv. v Satalicích.

Liturgické památky tohoto týdne:

 • Neděle 19. února  7. neděle v mezidobí

Poznámky:

 • V tomto týdnu je pořad bohoslužeb obvyklý. V přízemí fary byl vytvořen víceúčelový prostor, mj. pro sloužení bohoslužeb ve všední dny (úterý až sobota).
 • Příští neděli je sbírka „Haléř sv. Petra“. Děkujeme všem, kdo přispějí.
 • V úterý 14. února v 19:00 se v Betlémě koná beseda s promítáním fotek o životě v indickém velkoměstě Pune. Jste srdečně zváni.
 • Ve čtvrtek 16. února v 19:00 se v restauraci U Černínů v rámci Národního týdne manželství koná „společné posezení“. Jste srdečně zváni.
 • V sobotu 18. února v 19:30 se v Sokolovně koná Společenský večer Zlaté Prahy. Vstupenky a více informací u manželů Novákových a Karla Háčka.

Neděle 19. února   mše svaté:   09:00 Vinoř      10:45 Satalice

No responses yet

Úno 05 2017

5. neděle v mezidobí

Publikoval v Hlavní

OHLÁŠKY

 

Dnes slavíme 5. neděli v mezidobí. V 10:45 je mše sv. v Satalicích.

 Liturgické památky tohoto týdne:

 

 • Pondělí 6. února  Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
 • Pátek 10. února  Památka sv. Scholastiky, panny
 • Sobota 11. února  Panny Marie Lurdské
 • Neděle 12. února  6. neděle v mezidobí

 Poznámky: 

 • V tomto týdnu je pořad bohoslužeb obvyklý. Ve čtvrtek bude bohoslužba slova.
 • Výuka náboženství 7. února odpadá. Dětem přejeme hezké prázdniny.
 • V úterý 14. února v 19:00 se v Betlémě koná beseda s promítáním fotek o životě v indickém velkoměstě Pune. Jste srdečně zváni.
 • Ve čtvrtek 16. února v 19:00 se v restauraci U Černínů v rámci Národního týdne manželství koná „společné posezení“. Jste srdečně zváni.
 • V sobotu 18. února v 19:30 se v Sokolovně koná Společenský večer Zlaté Prahy. Vstupenky a více informací u manželů Novákových a Karla Háčka.
 • Pavel Kuneš, který v našem kostele sloužil mše sv. ke svým osmdesátinám uspořádal dvě výstavky svých obrazů z posledních let, kdy se znovu dal do malování.
  Jedna je v kavárně Maňána v Maňákově ulici na Černém mostě. Je to 200 metrů od konečné stanice Černý most. Vyjde-li se zadním východem, pak první ulice vpravo je ona Maňákova. Kavárnu provozují manželé Kádnerovi, kteří založili sdružení Slunečnice a pořádají pravidelná i pracovní setkávání zejm. vozíčkářů. Otevřeno po – pá od 13 do 20 hodin. Od 2. 2. do 30. 3. 2017.
  Druhá výstavka je na faře v Klecanech.
 • Ekumenické setkání se v našem kostele uskuteční 14. března v 18:00. 

Neděle 12. února   mše svaté:  09:00 Vinoř     10:45 Satalice

No responses yet

Led 29 2017

4.NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Publikoval v Hlavní

OHLÁŠKY

 

Dnes slavíme 4. neděli v mezidobí. V 10:45 je mše sv. v Satalicích.

Liturgické památky tohoto týdne:

 • Úterý 31. ledna Památka sv. Jana Boska, kněze
 • Čtvrtek 2. února Svátek uvedení Páně do chrámu
 • Neděle 5. února  5. neděle v mezidobí

Poznámky:

 • V tomto týdnu je pořad bohoslužeb obvyklý.
 • Setkání seniorů se koná na faře ve středu 1. února.
 • Tříkrálová sbírka – výsledek

 

Pokladnička číslo Výtěžek Místo konání TS Celkem
01 9 158,00 Praha 19 Vinoř
02 3 705,00 Praha 19 Vinoř
03 5 425,00 Praha 19 Vinoř
04 0,00 Praha 19 Vinoř
05 2 854,00 Praha 19 Vinoř
06 1 370,00 Praha 19 Vinoř
07 4 060,00 Praha 19 Vinoř
08 3 694,00 Praha 19 Vinoř
8 CELKEM Praha 19 Vinoř 30 266,00

 

Neděle 5. února   mše svaté:     09:00 Vinoř      10:45 Satalice

No responses yet

Led 22 2017

3.NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Publikoval v Hlavní

 

Dnes slavíme 3. neděli v mezidobí. V 10:45 je mše sv. v kapli sv. Anny v Satalicích.

Liturgické památky tohoto týdne:

 • Úterý 24. ledna Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
 • Středa 25. ledna  Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
 • Čtvrtek 26. ledna  Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
 • Sobota 28. ledna  Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
 • Neděle 29. ledna  4. neděle v mezidobí

Poznámky:

 • Pořad bohoslužeb je v tomto týdnu obvyklý.
 • V neděli po mši sv. budeme uklízet v kostele betlém.
 • Neděle 29. ledna mše svaté:       09:00 Vinoř    10:45 Satalice

 

 • Tříkrálová sbírka – výtěžek v ČR
 • 2017: 89 682 762 Kč sečteno  89,5%
 • 2016: 97 651 016 Kč 100%
 • 2015: 89 373 094 Kč 100%

 

No responses yet

Led 15 2017

2.NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Publikoval v Hlavní

Dnes slavíme 2. neděli v mezidobí. V 10:45 je mše sv. v kapli sv. Anny v Satalicích.

Liturgické památky tohoto týdne:

 • Úterý 17. ledna  Památka sv. Antonína, opata
 • Středa 18. ledna  Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
 • Od 18. do 25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů.
 • Sobota 21. ledna  Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice
 • Neděle 22. ledna  3. neděle v mezidobí, lze také slavit mši sv. „Za jednotu křesťanů“.

Poznámky:

 • Pořad bohoslužeb je v tomto týdnu obvyklý. Ve čtvrtek bude bohoslužba slova.
 • V pátek 20. 1. v 19:15 se na faře koná setkání mladší mládeže.
 • Setkání ERF bude na faře v úterý 17. ledna a PRF ve středu 18. ledna, a to vždy od 18:45. Členové obou rad jsou srdečně zváni.
 • Tříkrálová sbírka proběhla 3. 1. až 8. 1. Účastnilo se 10 skupinek, tj. 52 dětí a 15 dospělých. Chodilo se úterý, středa, čtvrtek a neděle. Letos poprvé koledníci navštívili MŠ a čtyři 2. tř. ZŠ Vinoř, tj. v budově u kostela. Pokladničky byly odvezeny hned v pondělí 9. 1. na Charitu. Děkujeme všem, kdo se na letošní TS obětavě podíleli a tím umožnili navštíveným lidem přispět na potřebné podle projektů Charity.
 • Neděle 22. ledna mše svaté: 09:00 Vinoř      10:45 Satalice

 

No responses yet

Led 08 2017

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ

Publikoval v Hlavní

Dnes slavíme Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ. V 10:45 je mše sv. v kapli sv. Anny v Satalicích.

Liturgické památky tohoto týdne:

• Pondělí až pátek – 1. týden v mezidobí
• Neděle 15. ledna – 2. neděle v mezidobí

Poznámky:

• Pořad bohoslužeb v tomto týdnu: úterý 18:00, středa —-, čtvrtek —-, pátek 18:00, sobota 18:00, neděle 9:00. Ve středu a ve čtvrtek tedy mše sv. není.
• V pátek 13. 1. v 19:15 na faře se koná setkání mladší mládeže.
• Vstupujeme do první části liturgického mezidobí, která končí 28. února.
• Tříkrálová sbírka – děkujeme všem, kdo se na ní podílejí, tj. koledujícím i přispívajícím.
• Dnes v 17:00 zde v kostele zazní Česká mše vánoční od J. J. Ryby. Všichni jste srdečně zváni.
• Předem ohlašujeme, že setkání PRF bude na faře ve středu 18. ledna a ERF v úterý 17. ledna, a to vždy od 18:45. Členové obou rad jsou srdečně zváni.
• Objednané a nevyzvednuté kalendáře jsou v sakristii.
• Neděle 15. ledna mše svaté: 09:00 Vinoř 10:45 Satalice

No responses yet

Led 01 2017

SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE

Publikoval v Hlavní

Dnes slavíme Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE.

V 10:45 je mše sv. v kapli sv. Anny v Satalicích.

Liturgické památky tohoto týdne:

 • Pondělí 2. ledna Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve
 • Pátek 6. ledna Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ
 • Neděle 8. ledna Slavnost KŘTU PÁNĚ (končí doba vánoční)

Poznámky:

 • Pořad bohoslužeb je obvyklý.
 • Příští neděli končí doba vánoční. Od pondělí 9. 1. do úterý 8. týdne, tj. 28. 2. budeme prožívat první část liturgického mezidobí.
 • Intence se přijímají v sakristii kostela před nebo po mši sv..
 • Tříkrálová sbírka bude probíhat od úterý 3. ledna do 8. ledna 2017. Žehnání koledníkům bude na faře 3. 1., a to vždy před odchodem tříkrálových skupin a v neděli 8. 1. v kostele při nedělní mši. Stále je nedostatek vedoucích tříkrálových skupin.
 • Ve středu 4.ledna je pravidelné setkání seniorů na faře již od 9h.
 • Příští neděli, 8. 1., v 17:00 zde v kostele zazní Česká mše vánoční od J. J. Ryby. Všichni jste srdečně zváni.
 • Objednané kalendáře jsou k dostání v sakristii.
 • Neděle 8. ledna končí doba vánoční; mše svaté:
 • 09:00 Vinoř     10:45 Satalice

No responses yet

Next »