Bře 26 2017

4.NEDĚLE POSTNÍ

Publikoval v Hlavní

Dnes slavíme 4. neděli postní. V 10:45 je mše sv. v Satalicích.

 

Liturgické památky tohoto týdne

Neděle 2. dubna   5. neděle postní

Poznámky

 • Pořad bohoslužeb je obvyklý, kromě čtvrtka, kdy mše sv. ve Vinoři nebude, protože ve čtvrtek 30. března v 17.30 hod. jste zváni na mši svatou do kostela sv. Ignáce na Karlově náměstí v Praze, která bude sloužena k 10. výročí úmrtí P. Karla Pilíka. V úterý bude sloužit mši sv. za své rodiče P. Jaroslav Krajl.
 • Všechny bohoslužby jsou již v kostele.
 • Děkuji všem, kdo dnes přispěli na charitní činnost, a to na projekty Arcidiecézní charity Praha.
 • V postní době jste srdečně zváni na páteční pobožnost křížové cesty, která se koná v 17.30 v kostele.
 • Srdečně zveme na scénické čtení z deníků mladého kněze, který strávil 10 let ve 13 různých vězeních a lágrech s názvem „Pověsíme jenom faráře“, které se koná v Centru Mariapoli ve středu 29. března v 19.00 hod. Více informací najdete na vyvěšených plakátech.
 • Křížová cesta lesem se koná v úterý 4. dubna. Sraz na hrázi mezi rybníky v Obůrkách je v 17.00 hod. Zveme nejen rodiny s dětmi, ale všechny.
 • Úklid kostela a okolí před Velikonocemi bude v sobotu před Květnou nedělí 8. dubna od 9.00 hod. Prosíme o účast i mladší generaci.

 

Neděle 2. dubna   mše svaté:         09:00 Vinoř    10:45 Satalice

No responses yet

Bře 23 2017

DĚKOVNÁ MŠE 26. BŘEZNA 2017

Publikoval v Hlavní

V neděli 26.března v 9:00 hodin bude ve vinořském kostele koncelebrovaná děkovná mše svatá za pana kardinála Miloslava Vlka, za jeho život a za vše, co pro Boha a církev udělal. Účast přislíbil Mons. František Radkovský, emeritní biskup plzeňský.

No responses yet

Bře 20 2017

PARTE KARDINÁL MILOSLAV VLK

Publikoval v Hlavní

No responses yet

Bře 18 2017

3.NEDĚLE POSTNÍ

Publikoval v Hlavní

Dnes slavíme 3. neděli postní. V 10:45 je mše sv. v Satalicích.

 

Liturgické památky tohoto týdne

Pondělí 20. března  Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie

Sobota 25. března   Slavnost Zvěstování Páně

Neděle 26. března   4. neděle postní

Poznámky

 • Pořad bohoslužeb je obvyklý. Výjimečně bude mše sv. v sobotu v 18:00 ze slavnosti Zvěstování Páně, a to v kostele. Ve všední dny se bohoslužby slouží na faře.
 • V neděli 26. března je výtěžek kostelní sbírky určen na pražskou Arcidiecézní charitu.
 • Děkuji všem, kdo se zúčastnili ekumenického setkání. Samozřejmě děkuji těm, kdo připravili a přinesli drobné občerstvení.
 • V postní době je každý pátek v 17:30 v kostele pobožnost křížové cesty. Páteční mše sv. a adorace jsou na faře.

 

Neděle 26. března   mše svaté:       09:00 Vinoř    10:45 Satalice

 

No responses yet

Bře 17 2017

ZMĚNA V POŘADU BOHOSLUŽEB

Publikoval v Hlavní

 •  Sobotní  mše svaté v 18:00 hod. jsou ZRUŠENÉ. 

  Pan farář o sobotách dlouhodobě zastupuje nemocného spolubratra.

  Děkujeme za pochopení.

No responses yet

Bře 10 2017

Ekumenická bohoslužba

Publikoval v Hlavní

Srdečně Vás zveme na ekumenické setkání

v úterý 14. března 2017 v 18 hodin

v kostele Povýšení sv. Kříže, Praha 9 – Vinoř

Hlavní Téma:

 „Smíření – Kristova láska nás nutí“

2 Korintským 5:14

kázáním poslouží Daniel Smetana

Program: bohoslužba v kostele, možnost setkání a rozhovorů v centru Betlém

Těšíme se na setkání s Vámi!

 

                                DANIEL SMETANA, CÍRKEV BRATRSKÁ

                               VÍT HORÁK, ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV

No responses yet

Bře 10 2017

2.NEDĚLE POSTNÍ

Publikoval v Hlavní

Dnes slavíme 2. neděli postní. V 10:45 je mše sv. v Satalicích.

 

Liturgické památky tohoto týdne

 • Neděle 19. března   3. neděle postní

Poznámky

 • Kromě níže uvedených změn je v tomto týdnu pořad bohoslužeb obvyklý. Ve všední dny se bohoslužby slouží na faře.
 • Pravidelné sobotní večerní mše sv. od soboty 18. března nebudou. Toto opatření je prozatímní, a to z důvodu zastupování dlouhodoběji nemocného kolegy P. Miroslava Cútha. Děkujeme za pochopení.
 • V úterý 14. března v 18:00 je ve vinořském kostele ekumenická bohoslužba. Po ní bude možnost setkání a rozhovorů ve farním centru Betlém. Děkujeme za přinesení drobného občerstvení. Jste na tuto mimořádnou bohoslužbu srdečně zváni.
 • V postní době je každý pátek v 17:30 v kostele pobožnost křížové cesty. Páteční mše sv. a adorace jsou na faře.

Neděle 19. března   mše svaté:       09:00 Vinoř    10:45 Satalice

No responses yet

Bře 04 2017

1. NEDĚLE POSTNÍ

Publikoval v Hlavní

OHLÁŠKY

Dnes slavíme 1. neděli postní. V 10:45 je mše sv. v Satalicích.

 Liturgické památky tohoto týdne

 • Neděle 12. března   2. neděle postní

Poznámky

 • V tomto týdnu je pořad bohoslužeb obvyklý. Ve všední dny se bohoslužby slouží na faře.
 • V postní době je každý pátek v 17:30 v kostele pobožnost křížové cesty. Páteční mše sv. a adorace jsou na faře.
 • V úterý 14. března v 18:00 je ve vinořském kostele ekumenická bohoslužba. Jste na ni srdečně zváni.

Neděle 12. března mše svaté:      09:00 Vinoř    10:45 Satalice

No responses yet

Next »