Pro 04 2016

2. NEDĚLE ADVENTNÍ

Publikoval v Hlavní

Dnes slavíme 2. neděli adventní.

V 10:45 je mše sv. v kapli sv. Anny v Satalicích.

 Liturgické památky tohoto týdne:

 • Středa 7. prosince  Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
 • Čtvrtek 8. prosince SLAVNOST PANNY MARIE POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU
 • Neděle 11. prosince  3. neděle adventní

Poznámky:

 • Během adventu kromě obvyklého pořadu bohoslužeb budou ranní rorátní mše, a to ve Vinoři v pondělí a v Satalicích ve čtvrtek od 6:00.
 • Dnešní sbírka je určena na bohoslovce.
 • Na Adopci na dálku se minulou neděli vybralo celkem 7 876,- Kč (Vinoř 6546,- Kč, Satalice 721,- Kč, VinoHra 609,- Kč).
 • V rámci Vinořského adventu v neděli 4. 12. v 18:00 v kostele vystoupí manželé Radovi. Příští neděli (11. 12.) v 18:00 se koná koncert s klasickým repertoárem. Uslyšíme kvalitní soprán doprovázený varhanami a trubkou.
 • Srdečně všechny zveme na Mikulášskou besídku, která se koná v neděli 4. 12. od 15:00 v Centru Mariapoli.
 • S doprovodem varhan máme sobotní a nedělní mše sv. V pátek tento doprovod může zajistit pan varhaník Sklenář, ale je třeba si ho přivézt od kostela v Čakovicích. Bylo by dobře, aby se několik farníků v tomto dovozu varhaníka střídalo. Prosím ty, kdo chtějí s dovozem varhaníka pomoci, aby se přihlásili v sakristii. Děkuji.
 • Ve středu je na faře setkání seniorů od 10h.
 • V pátek 9. 12. v 19:15 bude na faře setkání mladší mládeže.
 • V neděli 11. 12. bude ve Vinoři adventní duchovní obnova, na kterou jste srdečně zváni. Pro účastníky bude připraven jednoduchý oběd. Mohou přijít i ti, kteří se nastačili včas přihlásit.  V případě zájmu bude zajištěno pro malé děti hlídání a pro samostatné děti (školáky i předškoláky) vánoční tvoření.
 • Dále prosíme o zapsání se do rozpisu služby otevření kostela během vánočních dní, a to z důvodu rozdávání Betlémského světla a prohlídky betléma.
 • Neděle 11. 12. – mše svaté:  09:00 Vinoř        10:45 Satalice

No responses yet

Lis 26 2016

1.NEDĚLE ADVENTNÍ

Publikoval v Hlavní

Dnes slavíme 1. neděli adventní.

V 10:45 je mše sv. v kapli sv. Anny v Satalicích.

 

Liturgické památky tohoto týdne:

 

 • Středa 30. listopadu Svátek sv. Ondřeje, apoštola
 • Sobota 3. prosince Památka sv. Františka Xaverského, kněze
 • Neděle 4. prosince 2. neděle adventní

 

Poznámky:

 

 • Kromě obvyklého pořadu bohoslužeb budou v adventu ranní rorátní mše, a to ve Vinoři v pondělí a v Satalicích ve čtvrtek od 6:00.
 • Děkuji všem, kdo se v sobotu 26. 11. účastnili brigády a uklidili kostel a jeho okolí.
 • Dnešní sbírka je určena na Adopci na dálku. Sbírka příští neděle, tj. 4. 12. je určena na bohoslovce.
 • V neděli 27. 11. začíná Vinořský advent: v 17:30 je slavnostní rozsvícení vánočního stromu a v 18:00 koncert dětí z místní ZŠ. V neděli 4. 12. v 18:00 vystoupí manželé Radovi. Více informací je na vyvěšeném plakátu. Tuto neděli proběhne prodej „andělíčků“ na projekt podpory chudých v Ekvádoru.
 • Srdečně všechny zveme na Mikulášskou besídku, která se koná v neděli 4. 12. od 15:00 v Centru Mariapoli. Mikuláš rád všechny děti obdaruje, jen o nich musí vědět. Proto je třeba poslat sms zprávu na tel. číslo 724 520 237, které je uvedeno na plakátu u vchodu do kostela.
 • V neděli 11. 12. bude ve Vinoři adventní duchovní obnova, na kterou jste srdečně zváni. Z praktických důvodů prosíme zájemce, aby se zapsali na připravený arch papíru (počet účastníků, zájem o oběd a o hlídání dětí) vzadu na bočním oltáři do neděle 4. 12.
 • Dále prosíme o zapsání se do rozpisu služby otevření kostela během vánočních dní, a to z důvodu rozdávání Betlémského světla a prohlídky betléma.
 • Neděle 4. 12. – mše svaté:

09:00 Vinoř       10:45 Satalice

No responses yet

Lis 20 2016

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

Publikoval v Hlavní

Dnes slavíme Slavnost Ježíše Krista Krále.

V 10:45 je mše sv. v kapli sv. Anny v Satalicích.

 

Liturgické památky tohoto týdne:

 

 • Pondělí 21. listopadu Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
 • Úterý 22. listopadu Památka sv. Cecílie, panny a mučednice
 • Čtvrtek, 24. listopadu Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků
 • Neděle 27. listopadu 1. neděle adventní

 

Poznámky:

 

 • Pořad bohoslužeb je obvyklý. Ve čtvrtek bude bohoslužba slova.
 • V neděli 20. 11. od 16 do 18 hodin na úřadě MČ Praha-Smíchov se koná setkání „Zlaté Prahy“ s tématy Rok milosrdenství a SDM v Krakově. Hosté: historik Jaroslav Šebek a mladí účastníci SDM.
 • V pátek  od 19.15 bude na faře  katecheze pro mládež / P. Vít/
 • V sobotu 26. 11. v 9:00 bude úklid vinořského kostela a bude-li dobré počasí i jeho okolí. Přineste si hrábě.
 • V neděli 27. 11. se při mši budou žehnat adventní věnce.
 • Při adventních nedělních mších bude adventní aktivita se slůvkem pro děti před promluvou.
 • Roráty, tj. ranní adventní mariánské mše, budou ve Vinoři v pondělí a v Satalicích ve čtvrtek od 6:00.
 • Sbírka příští neděle (27. 11.) je určena na Adopci na dálku.
 • V neděli 27. 11. začíná Vinořský advent: v 15:00 začne adventní trh, v 17:30 slavnostní rozsvícení vánočního stromu a v 18:00 v kostele koncert dětí z místní ZŠ. Více informací je na vyvěšeném plakátu. Zároveň proběhne prodej „andělíčků“ na projekt podpory chudých v Ekvádoru.
 • Srdečně všechny zveme na Mikulášskou besídku, která se koná v neděli 4. 12. od 15:00 v Centru Mariapoli. Mikuláš rád všechny děti obdaruje, jen o nich musí vědět. Proto je třeba poslat sms na tel. číslo 724 520 237, které je uvedeno na plakátu u vchodu do kostela.
 • Adventní duchovní obnova bude v neděli 11.prosince navazovat na mši sv.Podle počtu přihlášených /seznam pro přihlášení je na bočním oltáři/ bude zajištěn prostor, případně program pro děti./Jednoduchý oběd bude zajištěn./
 • Neděle 27. 11. – mše svaté:

09:00 Vinoř     10:45 Satalice

No responses yet

Lis 13 2016

33.NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Publikoval v Hlavní

Dnes slavíme 33. neděli v mezidobí. Dnes v Satalicích mše sv. není.

Liturgické památky tohoto týdne:

 • Čtvrtek 17. listopadu  Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
 • Neděle 20. listopadu  Slavnost Ježíše Krista Krále

Poznámky:

 • Pořad bohoslužeb je obvyklý.
 • Sbírka na Charitu: Vinoř 5 602,- Kč a Satalice 975,- Kč
 • Sbírka na Biblický apoštolát: Vinoř 470,- Kč a Satalice 580,- Kč
 • V pátek 18.11. od 19.15 bude na faře poprvé katecheze pro mládež / P. Vít/.
 • V sobotu 19. 11. v 11:00 bude mše sv., při níž bude pokřtěna Klára Broschová.
 • V sobotu 26. 11. v 9:00 bude úklid vinořského kostela a v případě dobrého počasí i okolí kostela – přineste si hrábě.
 • V neděli 27.11. budou děti naposledy hledat Žužíka. Pro děti bude v následujících nedělích připravena adventní cestička.
 • Neděle 20. 11. – mše svaté:

09:00 Vinoř

10:45 Satalice

No responses yet

Lis 07 2016

Pozor změna

Publikoval v Hlavní

Mše sv. v neděli 13.listopadu ve Vinoři v 9 hodin bude!

No responses yet

Lis 06 2016

32.NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Publikoval v Hlavní

OHLÁŠKY

Dnes slavíme 32. neděli v mezidobí. V 10:45 je mše sv. v kapli sv. Anny v Satalicích.

 

Liturgické památky tohoto týdne:

 

  • Středa 9. listopadu  Svátek Posvěcení lateránské baziliky
  • Čtvrtek 10. listopadu  Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
  • Pátek 11. listopadu  Památka sv. Martina, biskupa
  • Sobota 12. listopadu  Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
  • Neděle 13. listopadu  33. neděle v mezidobí

 

 

Poznámky:

 

 • Pořad bohoslužeb je obvyklý, včetně neděle 13. 11., jen v Satalicích bohoslužba nebude.
 • Dnešní sbírka je určena na charitní činnost v arcidiecézi a druhá, tzv. dveřní, sbírka je v rámci Dne Bible na biblický apoštolát. Všem dárcům děkujeme.
 • Setkání seniorů bude na faře ve středu 9. 11. v 10:00.
 • Setkání pastorační rady farnosti se koná na faře ve středu 9. 11. v 18:45.
 • V sobotu 19. 11. v 11:00 bude mše sv., při níž bude pokřtěna Klára Broschová.
 • Z rozhodnutí papeže se v neděli 13. listopadu skončí svatý rok Božího milosrdenství v místních církvích. Pan kardinál Dominik Duka srdečně zve věřící své arcidiecéze na eucharistickou bohoslužbu do pražské katedrály v neděli 13. 11. 2016 v 10:00, při které budeme děkovat za dobrodiní svatého roku a zároveň si připomeneme naší mocnou přímluvkyni sv. Anežku Českou.
 • Neděle 13. 11. – mše svatá v 9 hodin pouze ve Vinoři.

 

No responses yet

Říj 30 2016

31.NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Publikoval v Hlavní

Dnes slavíme 31. neděli v mezidobí. V kapli sv. Anny v Satalicích bude bohoslužba v 10:45.

 

Liturgické památky tohoto týdne:

 

 • Úterý 1. listopadu Slavnost VŠECH SVATÝCH
 • Středa 2. listopadu VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ
 • Pátek 4. listopadu Památka sv. Karla Boromejského, biskupa
 • Neděle 6. listopadu 32. neděle v mezidobí

 

Poznámky:

 

 • Pořad bohoslužeb je obvyklý.
 • Modlitby za zemřelé na vinořském hřbitově budou v neděli 30. října v 17:00.
 • Sbírka na podporu misií: Vinoř 10 375,- Kč a Satalice 2 811,- Kč. Všem dárcům děkujeme.
 • Setkání seniorů bude až příští úterý 8.října.
 • Setkání pastorační rady farnosti se koná na faře ve středu 9. 11. v 18:45.
 • Příští neděli, tj. 6. listopadu 2016, je sbírka na charitní činnost v pražské arcidiecézi. Zároveň se koná tzv. dveřní, druhá sbírka, na podporu biblického díla v ČR.
 • Z rozhodnutí papeže se v neděli 13. listopadu skončí svatý rok Božího milosrdenství v místních církvích. Pan kardinál Dominik Duka srdečně zve věřící své arcidiecéze na eucharistickou bohoslužbu do pražské katedrály v neděli 13. 11. 2016 v 10:00, při které budeme děkovat za dobrodiní svatého roku a zároveň si připomeneme naší mocnou přímluvkyni sv. Anežku Českou. Bohoslužby ve farnostech nebudou, kromě kostelů, kde byla otevřena Brána milosrdenství a kterou bude sloužit arcibiskupův delegát.Nejbíže nám ve Staré Boleslavi u Panny Marie v 9h.
 • Hnutí fokoláre srdečně zve všechny zájemce na aktuální zprávy ze světa obyčejných lidí a jejich neobyčejných příběhů, které ovlivňují společnost a vyjadřují křesťanskou naději. Promítání těchto zpráv se uskuteční poprvé v sobotu 5. listopadu v 19:00 na sýpce vedle fary.
 • Kdo by se chtěl zapojit do příprav Mikulášské besídky, která bude v neděli 4. prosince v 15:00 v Centru Mariapoli, ať se přihlásí u Marie Badaničové. V příštích dnech se bude konat přípravná schůzka.
 • Příští neděle – mše svaté:

09:00 Vinoř

10:45 Satalice

No responses yet

Říj 23 2016

30.NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Publikoval v Hlavní

Dnes slavíme 30. neděli v mezidobí. V kapli sv. Anny v Satalicích bude bohoslužba v 10:45.

 

Liturgické památky tohoto týdne:

 

 • Pátek 28. října Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
 • Neděle 30. října 31. neděle v mezidobí

 

Poznámky:

 

 • Pořad bohoslužeb je obvyklý. Dnešní sbírka je určena na podporu misií prostřednictvím Papežských misijních děl. Všem dárcům děkujeme.
 • V sobotu 29. října v 15:30 ve Cvrčovicích bude mše svatá s pobožností za zemřelé. Tato pobožnost bude na vinořském hřbitově v neděli 30. října v 17:00.
 • Srdečně zveme do farního centra Betlém na přednášku P. Pavla Budského o Ekvádoru, která se koná dnes v 18:00.
 • Dnes v 16:00 v Centru Mariapoli se koná divadelní představení pro děti i dospělé s názvem Fialky a mejdlíčka.
 • Objednávka kalendářů – lze si je do 23. října objednat vzadu v kostele.
 • Hnutí fokoláre srdečně zve všechny zájemce na aktuální zprávy ze světa obyčejných lidí a jejich neobyčejných příběhů, které ovlivňují společnost a vyjadřují křesťanskou naději. První promítání těchto zpráv se uskuteční poprvé v sobotu 5. listopadu v 19:00 na sýpce vedle fary.
 • Kdo by se chtěl zapojit do příprav Mikulášské besídky, která bude v neděli 4. prosince v 15:00 v Centru Mariapoli, ať se přihlásí u Marie Badaničové. V příštích dnech se bude konat přípravná schůzka.
 • Příští neděle – mše svaté:

09:00 Vinoř

10:45 Satalice

No responses yet

Next »