Lis 18 2018

Farní ohlášky 18. listopadu 2018 – 33. neděle v mezidobí

Publikoval v Hlavní

 • Pořad bohoslužeb v tomto týdnu je stejný jako obvykle
 • Ve středu 21. 11. v 19:00  bude setkání týmu pro pastoraci dětí na faře.
 • Ve čtvrtek 22. 11. z důvodu jiných pastoračních povinností se ruší hodiny farní kanceláře ve Vinoři. Děkuji za pochopení
 • V sobotu 24. 11. v 10:30 se bude konat mše sv. s poděkováním a prosbou o Boží požehnání na další léta pro naši sestru Marii Jelínkovou. Všichni, kdo jí znáte, jste srdečně zváni na tuto bohoslužbu.
 • V neděli  25. 11. bude mše sv. se zaměřením k mladším farníkům – dětem. 
 • V pátek 30. listopadu 2018 se uskuteční Arcidiecézní ples mládeže. Ples bude jako v minulých letech od 19.00 v Kulturním centru Novodvorská. Mládež naší farnosti je srdečně zvána.
 • Žádáme Vás, aby jste si do diáře napsali termín duchovní obnovy, která se bude konat v naší farnosti 9. 12. Začneme mší svatou v 10:30 a následovat bude v betlému duchovní obnova, kterou povede P.Stanislaw, jáhen Jan Rückl- sekretář biskupa Václava Malého a katechetka Marie Nedbalová, autorka knihy „Misálek nejen pro děti“. Předpokládaný konec je v 15:00.
 • Přejeme všem požehnaný týden!

        Svátky v týdnu:

 • Středa 21.11. – Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
 • Čtvrtek 22.11.- sv. Cecílie
 • Neděle 25.11.- Slavnost Ježíše Krista Krále

No responses yet

Lis 14 2018

Oznámení

Publikoval v Hlavní

Z důvodu konání kněžského dne nebudou ve farní kanceláři dne 15.11.2018 úřední hodiny.

 

Omlouváme se.

No responses yet

Lis 10 2018

Farní ohlášky 11. listopadu 2018 – 32. neděle v mezidobí

Publikoval v Hlavní

 • V následujícím týdnu budou bohoslužby ve Vinoři dle obvyklého pořádku Út – Pá mše sv. v 18:00
 • Dnešní nedělní sbírka je určena na potřeby Pražské arcidiecézní charity
 • V úterý 13. 11. srdečně zveme mládež na setkání mladých, které se koná na faře v Čakovicích. Zájemci od 12ti let, nechť čekají v 18:45 před farou, odkud bude zajištěn odvoz.
 • Ve středu 14.11. od 9:00 se koná na faře setkání seniorů
 • Zájemce o přijetí svátosti křtu, případně dalších svátostí, zveme na setkání ve čtvrtek 15.11. od 19:00 na faru v Čakovicích. Tentokrát na téma – Modlitba ve společenství
 • Komu se blíží datumově konec pověření donášení sv. přijímání, nechť se přihlásí u jáhna Aloise Koláčka
 • Vzadu v kostele je možné zdarma rozebrat starší čísla výtisku Katolického týdeníku
 • Přejeme všem požehnaný týden!

         Svátky v týdnu:

 • Pondělí 12.11. – Sv. Josafata
 • Úterý 13.11.- Sv. Anežky České
 • Pátek 16.11. – Sv. Markéty Skotské
 • Sobota 17.11. – Sv. Alžběty Uherské
 • Neděle 11.11. – 33. neděle v mezidobí (Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla)

No responses yet

Lis 03 2018

Farní ohlášky 4. listopadu 2018 – 31. neděle v mezidobí

Publikoval v Hlavní

 • V následujícím týdnu budou bohoslužby ve Vinoři dle obvyklého pořádku Út – Pá  mše sv. v 18:00
 • K získání plnomocných odpustků je potřebné přijmout svátost smíření. Proto vás k této svátosti zveme. Ve Vinoři se bude zpovídat ve středu od 17:30 do 18:00 a v pátek od 17:00 do 17:50 V neděli se ve Vinoři kvůli předchozí mši sv. v Čakovicích zpovídat nebude
 • Zveme všechny mladé dne 10.11. 2018 od 16:00 na odpolední ekumenický program – Večer Důvěry a večerní modlitbu Taizé. Setkání se uskuteční v kostele sv. Terezie, Kobyliské náměstí 1 Praha 8, stanice metra C
 • Modlitba za zemřelé se bude konat dnes odpoledne 4.11. 2018 od 16:00 hodin na vinořském hřbitově
 • Přejeme všem požehnaný týden!

       Svátky v týdnu:

 • Pondělí 5.11. – Svatých Zachariáše a Alžběty
 • Pátek 9.11. – Svátek Posvěcení lateránské baziliky
 • Neděle 11.11. – 32. neděle v mezidobí

No responses yet

Lis 02 2018

Informace k modlitbám za zemřelé

Publikoval v Hlavní

Jak získat odpustky? 

Proč se modlit za zemřelé? 

Co jsou to odpustky?

No responses yet

Říj 27 2018

Farní ohlášky 28. října 2018 – 30. neděle v mezidobí

Publikoval v Hlavní

 • Mládež naší farnosti zveme na setkání 30.10. na faře v Čakovicích. P. Stanislaw nabízí možnost odvozu ve 18:45 z před fary. Po setkání každého z účastníků odveze domů.
 • Ve čtvrtek 1.11. bude slavnost všech svatých a všechny srdečně zveme na slavnostní mši sv. v 18:00 ve Vinoři.
 • V pátek 2.11. bude památka zesnulých, mše sv. obětovaná za všechny kněze, kteří sloužili ve Vinoři, za zesnulé farníky a členy našich rodin se bude konat v 18:00 ve Vinoři.
 • Srdečně zveme též na mši svatou, která se bude konat 3. 11. v 11:00 v sobotu v kostela Stětí sv. Jana Křtitele ve Cvrčovicích za všechny zemřelé a padlé z této obce a za naše příbuzné a přátele. Budeme moc rádi, když my vinořští podpoříme naše sestry a bratry ve Cvrčovicích na této mši svaté.
 • Bohoslužba slova se vzpomínkou na zemřelé se bude konat na vinořském hřbitově 4.11. v 16:00. Bohoslužbu povede jáhen Alois Koláček.
 • Mnohým z nás začíná chybět agapé po nedělní mši svaté. Z důvodu přesunutí mše sv. na pozdější hodinu to teď už není možné. Rádi bychom se scházeli vždy na první neděli v měsíci přede mší svatou od 9 hodin na společnou snídani. Vezměte s sebou to, co byste snídali doma, a přineste na faru ke společnému stolu. Čaj a káva, příp. kakao budou k dispozici. P. Stanislaw přijde také mezi nás-hned po mši sv. v Čakovicích. První farní snídaně bude v neděli 4. listopadu od 9 hodin v Betlémě. Už teď přejeme dobrou chuť všem.
 • Přejeme všem požehnaný týden!

      Svátky v týdnu:

 • Čtvrtek 11. – Slavnost všech Svatých
 • Pátek 2.11. – Památka všech věrných zemřelých
 • Neděle 4.11. – 31. neděle v mezidobí

No responses yet

Říj 20 2018

Farní ohlášky 21. října 2018 – 29. neděle v mezidobí

Publikoval v Hlavní

 • Z důvodu dovolené, kterou má P. Stanislaw od 22.- 30. 10. ve středu 24. 10. v Satalicích bude sloužit mši sv. Jiří Kratochvíl. V pátek 26. 10. se výjimečně ruší mše sv. ve Vinoři, rovněž se výjimečně ruší 27.10. sobotní mše sv. v Satalicích. V neděli 28. 10. bude mši sv. sloužit P. Alan Křišťan, salesián. Ve čtvrtek 25. 10. se ruší i farní úřední hodiny.
 • Ve čtvrtek 1.11. bude slavnost všech svatých a všechny srdečně zveme na slavnostní mši sv. v 18:00 ve Vinoři.
 • V pátek 2.11. bude památka zesnulých, mše sv. obětovaná za všechny kněze, kteří sloužili ve Vinoři, za zesnulé farníky a členy našich rodin se bude konat v 18:00 ve Vinoři.
 • Srdečně zveme též na mši svatou, která se bude konat v sobotu 3. 11. v 11:00  v kostele Stětí sv. Jana Křtitele ve Cvrčovicích za všechny zemřelé a padlé z této obce a za naše příbuzné a přátele. Budeme moc rádi, když my vinořští podpoříme naše sestry a bratry ve Cvrčovicích na této mši svaté.
 • Bohoslužba slova se vzpomínkou na zemřelé se bude konat na vinořském hřbitově 4.11. v 16:00. Bohoslužbu povede jáhen Alois Koláček.
 • Dnešní sbírka byla určena na misie. Moc děkujeme za každý Váš příspěvek.
 • V souvislosti se změnou času, která se bude konat ze soboty na neděli- 28. 10. se mění dnem 3. 10. hodina začátku mše sv. v Satalicích. Místo v 19:00 mše začne v 17:00, jak již bylo avizováno. Tento čas bude platit až do změny času na letní.
 • Mnohým z nás začíná chybět agapé po nedělní mši svaté. Z důvodu přesunutí mše sv. na pozdější hodinu to teď už není možné. Rádi bychom se scházeli vždy na první neděli v měsíci přede mší svatou od 9 hodin na společnou snídani. Vezměte s sebou to, co byste snídali doma, a přineste na faru ke společnému stolu. Čaj a kafe, příp. kakao budou k dispozici. P. Stanislaw přijde také mezi nás-hned po mši sv. v Čakovicích. První farní snídaně bude v neděli 4. listopadu od 9 hodin v Betlémě. Už teď přejeme dobrou chuť všem.

          Svátky v týdnu:

 • Středa 24.10.- sv. Antonína Maria Klereta
 • Neděle 28.10. – 30. neděle v mezidobí (sv.Šimona a Judy)

No responses yet

Říj 13 2018

Farní ohlášky 14. října 2018 – 28. neděle v mezidobí

Publikoval v Hlavní

 • V následujícím týdnu budou bohoslužby podle pravidelného pořádku
 • Výuka náboženství začala v úterý 2.10. Podrobný přehled je na nástěnce, nebo se můžete informovat u katechetky Marie Novákové
 • V úterý 16.10.2018 bude mše sv. obětována za dílo Likvidace Lepry, za všechny, kdo přispívají na toto dílo. Mši sv. bude celebrovat P. Stanislaw, bývalý prezident LL. Od 19:00 bude ve farním centru Betlém následovat přednáška na téma Likvidace lepry
 • Z důvodu přednášky LL se v úterý výjimečně nebude konat setkání mládeže v Čakovicích
 • Příští neděli 21.10.2018 bude rytmická mše sv. se zaměřením k mladším farníkům – dětem
 • Zájemce o přijetí svátosti křtu, případně dalších svátostí zveme na druhé setkání tento čtvrtek 18.10.2018 od 19:00 na faru v Čakovicích. Tentokrát na téma: Co to znamená být křesťanem
 • Připravuje se farní sbírka na opravu vinořských varhan
 • Přejeme všem požehnaný týden

    Svátky v týdnu:

 • Pondělí 15.10. – sv. Terezie od Ježíše
 • Úterý 16.10. – sv. Hedviky, sv. Markéty Marie Alacoque
 • Středa 17.10.- sv. Ignáce Antiochijského
 • Čtvrtek 18.10. – sv. Lukáše ,evangelisty
 • Neděle 21.10. – 29. neděle v mezidobí

No responses yet

Next »

loading