Zář 22 2018

Farní ohlášky 23. září 2018 – 25. neděle v mezidobí

Publikoval v Hlavní

 • V tomto týdnu se výjimečně neuskuteční bohoslužba ve Vinoři 26. a 27. 9. Srdečně zveme 26. 9. v Satalicích v 18:00 a 27. 9. na mši sv. do Čakovic v 18:00.
 • V pátek 28. 9. vás srdečně zveme na mši sv. ke cti sv. Václava v 18:00. Tento den nebude adorace, ale příležitost ke svátosti smíření bude od 17:30 do 18:00.
 • Naše sousední farnost v Čakovicích prožívá 29. 9. posvícení kostela sv. Remigia od 10:00. Podrobnosti najdete na www. stránkách čakovické farnosti.
 • Mše svaté s nedělní platností jsou v Satalicích každou sobotu v 19:00.
 • Výuka náboženství začne v naší farnosti stejně jako v minulých letech od začátku října. Informace ohledně výuky naleznete na nástěnce nebo se můžete informovat přímo u paní katechetky Marie Novákové
 • Prosíme mládež ve věku 12–25 let, která by měla zájem o pravidelné setkávání, ať se přihlásí u otce Stanislawa. Mládež naší farnosti od 12 let do 25 let zveme na první setkání, které se bude konat 2. 10. od 19:00 na faře v Čakovicích. Toto setkání bude společné pro mládež z obou farností, místo se dohodne na tomto prvním setkání. Přihlášení i nepřihlášení zájemci jsou zváni, aby počkali v 18:45 před farou ve Vinoři. Odvoz i přívoz zajištěn.
 • Každý čtvrtek od 19:00 se bude na faře v Čakovicích konat příprava dospělých na svátost křtu a další iniciační svátosti. Prosíme zájemce, aby kontaktovali P. Stanislawa.

    Svátky v týdnu:

 • Středa 9. – sv.Kosmy a Damiána
 • Pátek 28.9. – Slavnost sv.Václava
 • Sobota 29.9. – Svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela, Rafaela
 • Neděle 30.9. – neděle v mezidobí

No responses yet

Zář 16 2018

Farní ohlášky 16. září 2018 – 24. neděle v mezidobí

Publikoval v Hlavní

 • V následujícím týdnu budou bohoslužby dle pravidelného pořádku- út-pá v 18:00 hod. Mši sv. bude ve vinořském kostele celebrovat František Slavíček nebo Jiří Kratochvíl, v pátek P. Stanislaw Góra. Slavnostní nedělní mši sv. v 9:00 bude celebrovat P. Stanislaw Góra .V Satalicích bude ve středu mši sv. celebrovat P. Stanislaw Góra
 • POZOR ZMĚNAod září, tedy již tento týden nebude v Satalicích mše sv. v neděli. Mše sv. bude pravidelně v sobotu v 19:00 hod. s nedělní platností.
 • Všechny pravidelné a pastorační aktivity naší farnosti najdete na nástěnce a webových stránkách naší farnosti
 • Výuka náboženství začne v naší farnosti stejně jako v minulých letech od začátku října. Informace ohledně výuky naleznete na nástěnce nebo se můžete informovat přímo u paní katechetky Marie Novákové
 • Farní kancelář je otevřena každý čtvrtek od 10:30 do 12:00 hodin
 • Prosíme mládež ve věku 12– 25 let, která by měla zájem o pravidelné setkávání, ať se přihlásí u otce Stanislawa. Mládež zveme na první setkání, které se bude konat 2. 10. od 19:00 na faře v Čakovicích. Toto setkání bude společné pro mládež z obou farností, místo se dohodne na tomto prvním setkání. Přihlášení i nepřihlášení zájemci jsou zváni, aby počkali v 18:45 před farou ve Vinoři. Pravidelně každý pátek od 17:00 hod. probíhá v kostele příležitost k adoraci Nejsvětější svátosti, s možností přijetí svátosti smíření
 • Dne 19.09.2018 od 19:00 hod zveme do Centra Mariapoli na přednášku Marka Orko Váchy na téma: Chuť žít. Vstupné je dobrovolné. Bližší informace najdete na nástěnkách.
 • Od 4.10.2018 každý čtvrtek od 19:00 hodin se bude konat příprava dospělých na svátost křtu a dalších iniciačních svátostí. Prosíme zájemce, aby kontaktovali P. Stanislawa po mši sv., případně na tel. čísle 737 280 624, 731 626 033 nebo na e-mail : gora@knez.cz
 • Připomínáme, že v naší farnosti je možnost odebírat katolický týdeník.
 • Všem, kteří se podíleli na oslavách 930 let naší obce svým přímým nasazením, přípravou pohoštění a zpřístupnění kostela pro veřejnost ze srdce děkujeme.

     Svátky v týdnu:

 • Čtvrtek 20.9. – Sv. Ondřeje a jeho druhů
 • Pátek 21.9. – Sv. Matouše
 • Neděle 25. neděle v mezidobí

No responses yet

Zář 12 2018

Přednáška Marka Orko Váchy

Publikoval v Hlavní

Prosím, hlaste se prostřednictvím SMS 775 204 208 – Ing. Mgr. Marie Nováková

Na výslovné přání přednášejícího Marka Orko Váchy nebude na tento seminář vybíráno vstupné.

Případný dobrovolný příspěvek bude použit na pronájem sálu, techniky a příspěvek pro přednášejícího, který hradí jeho náklady a cestovné.

 Za tým organizátorů

Marie a Pavel Novákovi

No responses yet

Zář 08 2018

Farní ohlášky 9. září 2018 – 23. neděle v mezidobí

Publikoval v Hlavní

 • V tomto týdnu budou bohoslužby dle pravidelného pořádku – út-pá v 18:00 hod. Mši sv. bude ve vinořském kostele celebrovat František Slavíček nebo Jiří Kratochvíl, v pátek P. Stanislaw Góra. Slavnostní nedělní mši sv. v 9:00 bude celebrovat P. Stanislaw Góra .V Satalicích bude ve středu mši sv. celebrovat P. Stanislaw Góra
 • POZOR ZMĚNAod září, tedy již tento týden nebude v Satalicích mše sv. v neděli. Mše sv. bude pravidelně v sobotu v 19:00 hod. s nedělní platností.
 • Všechny pravidelné a pastorační aktivity naší farnosti najdete na nástěnce a webových stránkách naší farnosti
 • Výuka náboženství začne v naší farnosti stejně jako v minulých letech od začátku října. Informace ohledně výuky naleznete na nástěnce nebo se můžete informovat přímo u paní katechetky Marie Novákové
 • Farní kancelář bude otevřena každý čtvrtek od 10:30 do 12:00 hodin
 • Prosíme mládež ve věku 12 – 25 let, která by měla zájem o pravidelné setkávání, ať se přihlásí u otce Stanislawa
 • Pravidelně každý pátek, od 7. 9. 2018, bude od 17:00 hod. příležitost k adoraci Nejsvětější svátosti, s možností přijetí svátosti smíření
 • Dne 19.09.2018 od 19:00 hod zveme do Centra Mariapoli na přednášku Marka Orko Váchy na téma: Chuť žít. Vstupné je 100,-Kč..Bližši informace najdete na nástěnkách.
 • Od 4.10.2018 každý čtvrtek od 19:00 hodin se bude konat příprava dospělých na svátost křtu a dalších iniciačních svátostí. Prosíme zájemce, aby kontaktovali P. Stanislawa po mši sv., případně na tel. čísle 737 280 624, 731 626 033 nebo na e-mail : gora@knez.cz
 • Ve středu zveme dříve narozené farníky na setkání seniorů od 9:00 hod ve farním sále
 • V pátek 14.9. je svátek Povýšení sv Kříže – zveme na slavnostní mši sv.
 • Příští neděli bude Poutní mše sv. s připomínkou první písemní zmínky – 930 let o Vinoři. Pěvecky mši sv. doprovodí vršovický pěvecký sbor. POZOR: NĚDĚLNÍ MŠE SV. BUDE MIMOŘÁDNĚ V 9:00 HODIN
 • Po mši sv. bychom poutníky pohostili ve farním Centru Betlém
 • Prosíme farníky, zda by mohli na tuto slavnostní neděli přinést něco dobrého – sladkého či slaného – nejlépe do Betléma před ranní mši sv.(koordinuje slečna Halíková)
 • Ještě jednou děkujeme všem, kteří se zúčastnili pastorační a ekonomické rady farnosti

 

    Svátky v týdnu:

 • Středa 12.9. – Jména Panny Marie
 • Čtvrtek 13.9. – Sv. Jana Zlatoústého
 • Pátek 14.9. – Povýšení svatého Kříže
 • Sobota 15.9. – Panny Marie Bolestné
 • Neděle 23. neděle v mezidobí

 

No responses yet

Zář 02 2018

Farní ohlášky 2. září 2018 – 22. neděle v mezidobí

Publikoval v Hlavní

 • V tomto týdnu budou bohoslužby dle pravidelného pořádku – út-pá v 18:00 hod. Mši sv. bude ve vinořském kostele celebrovat František Slavíček nebo Jiří Kratochvíl, v pátek P. Stanislaw Góra. Nedělní mši sv. v 10:30 bude celebrovat P. Stanislaw Góra .V Satalicích bude ve středu mši sv. celebrovat P. Stanislaw Góra
 • POZOR ZMĚNAod září, tedy již tento týden nebude v Satalicích mše sv. v neděli. Mše sv. bude pravidelně v sobotu v 19:00 hod. s nedělní platností. Mši sv. bude celebrovat Jiří Kratochvíl
 • Zítra, 2.9.2018, začíná nový školní rok. Dětem a studentům vyprošujeme plnost Božích darů, učitelům a pracovníkům ve školství vyprošujeme dar trpělivosti a vnitřní radosti z jejich služby
 • Všechny pravidelné a pastorační aktivity naší farnosti najdete na nástěnce a webových stránkách naší farnosti
 • Výuka náboženství začne v naší farnosti stejně jako v minulých letech od začátku října. Informace ohledně výuky naleznete na nástěnce nebo se můžete informovat přímo u paní katechetky Marie Novákové
 • Farní kancelář bude otevřena každý čtvrtek od 10:30 do 12:00 hodin
 • Prosíme mládež ve věku 12 – 25 let, která by měla zájem o pravidelné setkávání, ať se přihlásí u otce Stanislawa
 • Ve středu 05.09. 2018 se bude konat společná schůze pastorační a ekonomické rady farnosti
 • Pravidelně každý pátek, od 7. 9. 2018, bude od 17:00 hod. příležitost k adoraci Nejsvětější svátosti, s možností přijetí svátosti smíření
 • Dne 19.09.2018 od 19:00 hod zveme do Centra Mariapoli na přednášku Marka Orko Váchy na téma: Chuť žít. Vstupné je 100,-Kč..Bližši informace najdete na nástěnkách.
 • Všem, kteří se zúčastnili včerejší brigády v našem kostele ze srdce děkujeme
 • Od 4.10.2018 každý čtvrtek od 19:00 hodin se bude konat příprava dospělých na svátost křtu a dalších iniciačních svátostí. Prosíme zájemce, aby kontaktovali P. Stanislawa po mši sv., případně na tel. čísle 737 280 624, 731 626 033 nebo na e-mail : stanislav.gora@knez.cz

 

           Svátky v týdnu:

 • Pondělí 3.9. – sv. Řehoře Velikého
 • Středa 5.9. – sv. Terezie z Kalkaty
 • Sobota 8.9. – Narození Panny Marie
 • Neděle 9.9. – 23. neděle v mezidobí

No responses yet

Srp 25 2018

Farní ohlášky 26.srpna 2018 – 21. neděle v mezidobí

Publikoval v Hlavní

 • Zveme k účasti na bohoslužbách dle pravidelného pořádku  – út-pá v 18:00 mši sv. bude ve vinořském kostele celebrovat František Slavíček nebo Jiří Kratochvíl, v pátek P. Stanislaw Góra. Nedělní mši sv. v 10:30 bude celebrovat P. Stanislaw Góra
 • V Satalicích bude ve středu mši sv. celebrovat P. Stanislaw Góra
 • POZOR ZMĚNAod září nebude v Satalicích mše sv. v neděli. Mše sv bude pravidelně v sobotu v 19:00 hod. s nedělní platností.
 • Sobotní večerní mši sv. 1.9. bude celebrovat Jiří Kratochvíl

 

Příležitost ke svátosti smíření:

 • Středa – 17:30-18:00
 • Pátek  – 17:30-18:00
 • Neděle -10:00-10:25

 

 • V sobotu 1.9. od 9:00 se bude ve vinořském kostele konat brigáda. Po brigádě budou ke svačině párky. Prosíme přijďte na párek, hlavně však na brigádu.
 • Ve středu 5.9.2018 se bude od 19:00 hod. konat společná schůze pastorační a ekonomické rady farnosti.
 • Začíná nový školní rok. Z tohoto důvodu prosíme děti, které nastupují do první třídy, aby přinesly školní tašky na nedělní bohoslužbu 2.9. k požehnání.
 • Od 7.9.2018 pravidelně každý pátek od 17:00 hod. bude příležitost k adoraci před Nejsvětější svátostí oltářní s možností Svátosti smíření.
 • Dne 19.9.2018 od 19:00 hod. zveme do Centra Mariapoli na přednášku Marka Orko Váchy na téma : Chuť žít. Vstupné 100,-Kč.

 

Svátky v týdnu:

 • Pondělí 27.8. – sv. Moniky
 • Úterý 28.8. – sv. Augustýna
 • Středa 29.8. – Umučení sv. Jana Křtitele
 • Sobota 1.9. – sv. Jiljí
 • Neděle 2.9. – 22. neděle v mezidobí

Od 6.9.2018 bude farní kancelář otevřená vždy ve čtvrtek od 10:30 do 12:00 hodin

Farníci, kteří chtějí žádat o svátosti nebo mají k řešení nějaké administrativní záležitosti, mohou také kontaktovat pana faráře ​ na telefonním čísle 737 280 624 nebo e-mailem na adrese: Stanislaw.Gora@knez.cz

 

No responses yet

Srp 18 2018

Farní ohlášky 19.srpna 2018 – 20. neděle v mezidobí

Publikoval v Hlavní

 • Zveme k účasti na bohoslužbách dle pravidelného pořádku –  út-pá v 18:00  mši sv. bude ve vinořském kostele celebrovat František Slavíček nebo Jiří Kratochvíl. Nedělní mši sv. v 10:30 bude celebrovat P. Stanislaw Góra
 • V Satalicích bude ve středu Bohoslužba slova – jáhen Alois Koláček a nedělní mši sv. v 10:45 bude celebrovat František Slavíček

 Příležitost ke svátosti smíření:

 • Středa – 17:30-18:00
 • Pátek – 17:30-18:00
 • Neděle -10:00-10:25

Svátky v týdnu:

 • Středa 22.8. – Panny Marie Královny
 • Pátek 24.8. – sv. Bartoloměje, apoštola
 • Neděle 26.8. – 21. neděle v mezidobí

V průběhu prázdnin prosíme farníky a všechny, kteří chtějí žádat o svátosti nebo mají k řešení nějaké administrativní záležitosti, aby kontaktovali faráře ​ na telefonním čísle 737 280 624 nebo e-mailem na adrese: Stanislaw.Gora@knez.cz

Všem, kteří odjíždí na dovolenou, přejeme příjemný odpočinek a šťastný návrat domů.

 

No responses yet

Srp 10 2018

Farní ohlášky 12.srpna 2018 – 19. neděle v mezidobí

Publikoval v Hlavní

 • Zveme k účasti na bohoslužbách dle pravidelného pořádku –  út-pá v 18:00  mši sv. bude ve vinořském kostele celebrovat František Slavíček. Nedělní mši sv. v 10:30 bude celebrovat P. Michael Němeček
 • V Satalicích středeční mši sv. v 18:00 bude celebrovat P. Stanislaw a nedělní mši sv. v 10:45 František Slavíček

 Příležitost ke svátosti smíření:

 • Středa – 17:30-18:00
 • Pátek – 17:30-18:00
 • Neděle -10:00-10:25

 Svátky v týdnu:

 • Úterý 14.8. – sv. Maxmiliána Kolbeho
 • Středa 15.8. – Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
 • Sobota 18.8. – sv. Heleny
 • Neděle 19.8. – 20. neděle v mezidobí

V průběhu prázdnin prosíme farníky a všechny, kteří chtějí žádat o svátosti nebo mají k řešení nějaké administrativní záležitosti, aby kontaktovali faráře ​ na telefonním čísle 737 280 624 nebo e-mailem na adrese: Stanislaw.Gora@knez.cz

Všem, kteří odjíždí na dovolenou, přejeme příjemný odpočinek a šťastný návrat domů.

No responses yet

Next »

loading