Srp 27 2016

22.NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Publikoval v Hlavní

OHLÁŠKY

Slavíme 22. neděli v mezidobí.

Dnes bude v Satalicích v kapli sv. Anny nedělní bohoslužba v 17:00.


Liturgické památky tohoto týdne:

 • Pondělí 29. srpna památka Umučení svatého Jana Křtitele
 • Sobota 3. září památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
 • Neděle 4. září je 23. neděle v mezidobí.

 

Poznámky:

 • Pořad bohoslužeb v týdnu je beze změn.
 • Kontakt na P. Víta Horáka: tel.: 605 299 124 nebo e-mail: vit.horak@email.cz.
 • Možnost přijmout svátost smíření je před každou mší svatou, zvláště ve středu a v neděli, a to 30 minut předem.
 • Mešní úmysly se přijímají v sakristii, kde se zaznamenají do intenční knihy.
 • V neděli 4. září 2016 v 8:30 se při mši sv. oficiálně rozloučíme s P. Pavlem Budským. Zároveň budeme žehnat školákům a studentům. Lze si přinést aktovky a školní pomůcky.
 • Poutní mše sv. se bude konat 11. září od 9:00. Sloužit ji bude karmelitán, P. Vojtěch Kodet. Poté bude v areálu fary neformální setkání. Pití bude zajištěno. Kdo můžete, přineste malé občerstvení.
 • Začátek  výuky  náboženství v novém školním roce bude včas oznámen.
 • Katolický týdeník – má zajímavý obsah. Je dobře ho využít. Lze si ho zakoupit vzadu v kostele.
 • Prosecká farnost pořádá pouť do Říma od 7. října do 15. října, se více dozvíte na levé nástěnce u dveří.
 • Příští neděle – mše svaté:

08:30 Vinoř

17:00 Satalice

No responses yet

Srp 20 2016

21.NEDĚLE V MEZIDIBÍ

Publikoval v Hlavní

Slavíme 21. neděli v mezidobí.

Dnes bude v Satalicích v kapli sv. Anny nedělní bohoslužba v 17:00.

Liturgické památky tohoto týdne:

 • Pondělí 22. srpna památka Panny Marie Královny
 • Středa 24. srpna svátek sv. Bartoloměje, apoštola
 • Sobota 27. srpna památka sv. Moniky
 • Neděle 28. srpna je 22. neděle v mezidobí.

 Poznámky:

 • Pořad bohoslužeb v týdnu – změny: úterý a čtvrtek v 18:00 bude bohoslužba slova. Další bohoslužby jsou jako obvykle (mše svaté: středa a pátek v 18:00).
 • Kontakt na P. Víta Horáka: tel.: 605 299 124 nebo e-mail: vit.horak@email.cz.
 • Možnost přijmout svátost smíření je před každou mší svatou, zvláště ve středu a v neděli, a to 30 minut předem.
 • Mešní úmysly se přijímají v sakristii u kněze nebo pana kostelníka, kde se zaznamenají do inteční knihy.
 • V sobotu 27. srpna 2016 v 16:00 bude poutní mše sv. v kostele Stětí sv. Jana Křtitele ve Cvrčovicích.
 • V neděli 4. září 2016 v 8:30 bude mše svatá koncelebrovaná. Oficiálně se naše farnost rozloučí s P. Pavlem Budským. Při této mši sv. budeme žehnat školákům a studentům. Lze si přinést aktovky a školní pomůcky.
 • K pozvání prosecké farnosti, která v rámci Svatého roku milosrdenství pořádá pouť do Říma od 7. října do 15. října, se více dozvíte na levé nástěnce u dveří. Je ještě několik míst volných.
 • Příští neděle – mše svaté:

                                                                           8:30 Vinoř

                                                                         17:00 Satalice

No responses yet

Srp 13 2016

20.NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Publikoval v Hlavní

 

OHLÁŠKY

 

Slavíme 20. neděli v mezidobí. Dnes bude v Satalicích v kapli sv. Anny nedělní mše sv. v 17:00.

 

Liturgické památky tohoto týdne:

 • Pondělí 15. srpna slavnost Nanebevzetí Panny Marie
 • Sobota 20. srpna památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
 • Neděle 21. srpna je 21. neděle v mezidobí.

 

Poznámky:

 • Kromě obvyklých bohoslužeb budeme navíc v tomto týdnu slavit mši sv. v pondělí 15. srpna 2016 v 18:00. Ostatní pořad bohoslužeb je beze změny.
 • P. Vít Horák nastoupil do farnosti v pondělí 1. srpna 2016. Je vám všem k dispozici. Doporučuje vám, abyste si s ním domlouvali schůzky předem buď telefonicky: 605 299 124 nebo e-mailem: vit.horak@email.cz.
 • V sobotu 27. srpna 2016 v 16:00 bude poutní mše sv. v kostele Stětí sv. Jana Křtitele ve Cvrčovicích.
 • K pozvání prosecké farnosti, která v rámci Svatého roku milosrdenství pořádá pouť do Říma od 7. října do 15. října, se více dozvíte na levé nástěnce u dveří. Je ještě několik míst volných.
 • Příští neděle – mše svaté:

08:30 Vinoř

17:00 Satalice

 • Jako obvykle jste po této mši sv. srdečně zváni do „Betléma“.

No responses yet

Srp 06 2016

19.NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Publikoval v Hlavní

OHLÁŠKY

 

Dnes je 19. neděle v mezidobí.

Dnes bude v Satalicích v kapli sv. Anny nedělní mše sv. v 17.00.

 

Liturgické památky tohoto týdne:

 • Pondělí 8. srpna památka sv. Dominika, kněze
 • Úterý 9. srpna svátek sv. Terezie Benedikty, panny a mučednice, patronky Evropy
 • Středa 10. srpna svátek sv. Vavřince, mučedníka
 • Čtvrtek 11. srpna památka sv. Kláry, panny
 • Neděle 14. srpna je 20. neděle v mezidobí

 

Poznámky:

 • Pořad bohoslužeb v tomto týdnu je obvyklý.
 • Nový administrátor, P. Vít Horák, nastoupil do farnosti v pondělí 1. srpna 2016. Je vám všem k dispozici. Doporučuje, abyste si s ním domlouvali schůzky předem buď telefonicky: 605 299 124 nebo e-mailem: vit.horak@email.cz.
 • Z důvodu rozloučení v bývalé farnosti zde P. Horák nebude příští neděli.
 • Časy nedělních bohoslužeb budou zatím beze změny. V září se sejde pastorační rada, kde se mimo jiné bude otázka času nedělních bohoslužeb řešit.
 • Příští neděli 14.srpna je 20. neděle v mezidobí. Mše sv. bude zde v kostele v 8.30 h. a v Satalicích, v kapli sv. Anny, v 17 h.
 • Jako obvykle jste po této mši sv. srdečně zváni do „Betléma“.

No responses yet

Čec 10 2016

OZNÁMENÍ NA ČERVENEC A SRPEN

Publikoval v Hlavní

Červenec a srpen 2016

Z liturgického kalendáře:

10.července – pondělí – svátek sv. Benedikta, opata.

23.čevvence – sobota – svátek sv. Brigity,řeholnice.

25.července  – pondělí – svátek sv. Jakuba Staršího, apoštola.

6.srpna – sobota – svátek proměnění Páně.

9.srpna – pondělí – svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže.

10.srpna – úterý – svátek sv. Vavřince, mučedníka.

15.srpna – pondělí – slavnost Nanabevzetí Panny Marie.

24.srpna – středa – svátek sv.Bartoloměje, apoštola.

 

Bohoslužby během prázdnin:

 • Během letních prázdnin zůstává program bohoslužeb nezměněn.
 • V úterý ve středu,ve čtvrtek a v pátek  bude mše svatá jako obvykle v 18h.
 • Neděle: Mše sv. zde v kostele v 8,30h a v Satalicích, v kapli sv.Anny v 17h.
 • Další:
 • Pouť ke sv. Anně v Satalicích bude v neděli 24.července v 17h.
 • Od 1. srpna bude mít farnost nového duchovního správce. Je jím jmenován P.Mgr.Vít Horák. První nedělní mši sv. zde bude sloužit 21. srpna.
 • Oficielní rozloučení s P. Budským bude při mši sv. v neděli 4.září, kdy bude také žehnání školákům.
 • Poutní mše svatá /Povýšení sv. Kříže/ zde v kostele bude v neděli 11.září a bude při ní sbírka na Ekvádor.
 • Zapisujte se do lektorské služby.
 • I v letních měsících se ke čtení doporučuje Katolický týdeník. Každý týden jej najdete na lavici vpravo vzadu v kostele.

No responses yet

Čec 03 2016

14.NEDÉLE V MEZIDOBÍ

Publikoval v Hlavní

Dnes  je  14.NEDĚLE V MEZIDOBÍ .

3.července 2016

Z liturgického kalendáře:

4.července – pondělí – památka sv.Prokopa, opata

5.července  – úterý  – slavnost sv.Cyrila, mnicha a Metoděje,biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy.

6.července – středa –památka sv. Marie Goretti,panny.Připomínka upálení mistra Jana Husa.

Dnes od 17h bude mše svatá v kapli sv. Anny v Satalicích.

 

Bohoslužby tohoto týdne:

 • V úterý zde v kostele nebude večerní mše svatá. Zveme na poutní slavnost do karlínského kostele sv. Cyrila a Metoděje a to buď na ranní mši v 9.30 nebo v 18.30 s uctěním ostatků sv. Cyrila.
 • Ve středu,ve čtvrtek a v pátek  bude mše svatá jako obvykle v 18h.
 • Příští neděle 10.července je 15. neděle v mezidobí.  Mše sv. bude zde v kostele v 8,30h a v Satalicích, v kapli sv.Anny v 17h.
 • Další:
 • Dnes místo farního kafe jsme zváni do Centra Mariapoli na besedu.
 • Během letních prázdnin zůstává program bohoslužeb nezměněn.
 • Od 1.8.převezme naši farnost P. Vít Horák.
 • Oficielní rozloučení s P. Budským bude v neděli 4.září a bude také žehnání školákům.
 • Pouť ke sv. Anně v Satalicích bude v neděli 24.července.
 • Poutní mše svatá zde v kostele bude v neděli 11.září a bude při ní sbírka na Ekvádor.
 • Zapisujte se do lektorské služby.
 • I v letních měsících se ke čtení doporučuje Katolický týdeník. Každý týden jej najdete na lavici vpravo vzadu v kostele.

No responses yet

Čer 25 2016

13.NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Publikoval v Hlavní

Dnes  je  13.NEDĚLE V MEZIDOBÍ .

26.června 2016

Dnešní sbírka je určena na bohoslovce.

Z liturgického kalendáře:

27.června – pondělí – Den památky obětí komunistického režimu. /1950 popravena Milada Horáková/

28.června  – úterý  – památka sv.Ireneje.

29.června – středa – slavnost sv. Petra a Pavla.

Dnes od 17h bude mše svatá v kapli sv. Anny v Satalicích.

 

Bohoslužby tohoto týdne:

 • V úterý ,ve středu,ve čtvrtek a v pátek  bude mše svatá jako obvykle v 18h.
 • V úterý již není náboženství. Začátek náboženství po prázdninách bude včas oznámen.
 • Ve středu od 19h bude na faře schůzka pastorační rady farnosti.
 • V pátek v 15h bude zde v kostele svatba.
 • Příští neděle 3.července je 14. neděle v mezidobí.  Mše sv. bude zde v kostele v 8,30h a v Satalicích, v kapli sv.Anny v 17h.
 • Další:
 • Po každé nedělní mši sv.zveme na „farní  kafe“ – neformální setkání na faře. Za hezkého počasí se scházíme pod pergolou na farním dvoře.
 • Zapisujte se do lektorské služby.
 • Nezapomeňte si odnést z kostela Katolický týdeník, ať tam nezůstává.

No responses yet

Čer 21 2016

Pozvánka na bleší trh

Publikoval v Hlavní

blesak-2016 (1)

No responses yet

Next »