Srp 18 2018

Farní ohlášky 19.srpna 2018 – 20. neděle v mezidobí

Publikoval v Hlavní

 • Zveme k účasti na bohoslužbách dle pravidelného pořádku –  út-pá v 18:00  mši sv. bude ve vinořském kostele celebrovat František Slavíček nebo Jiří Kratochvíl. Nedělní mši sv. v 10:30 bude celebrovat P. Stanislaw Góra
 • V Satalicích bude ve středu Bohoslužba slova – jáhen Alois Koláček a nedělní mši sv. v 10:45 bude celebrovat František Slavíček

 Příležitost ke svátosti smíření:

 • Středa – 17:30-18:00
 • Pátek – 17:30-18:00
 • Neděle -10:00-10:25

Svátky v týdnu:

 • Středa 22.8. – Panny Marie Královny
 • Pátek 24.8. – sv. Bartoloměje, apoštola
 • Neděle 26.8. – 21. neděle v mezidobí

V průběhu prázdnin prosíme farníky a všechny, kteří chtějí žádat o svátosti nebo mají k řešení nějaké administrativní záležitosti, aby kontaktovali faráře ​ na telefonním čísle 737 280 624 nebo e-mailem na adrese: Stanislaw.Gora@knez.cz

Všem, kteří odjíždí na dovolenou, přejeme příjemný odpočinek a šťastný návrat domů.

 

No responses yet

Srp 10 2018

Farní ohlášky 12.srpna 2018 – 19. neděle v mezidobí

Publikoval v Hlavní

 • Zveme k účasti na bohoslužbách dle pravidelného pořádku –  út-pá v 18:00  mši sv. bude ve vinořském kostele celebrovat František Slavíček. Nedělní mši sv. v 10:30 bude celebrovat P. Michael Němeček
 • V Satalicích středeční mši sv. v 18:00 bude celebrovat P. Stanislaw a nedělní mši sv. v 10:45 František Slavíček

 Příležitost ke svátosti smíření:

 • Středa – 17:30-18:00
 • Pátek – 17:30-18:00
 • Neděle -10:00-10:25

 Svátky v týdnu:

 • Úterý 14.8. – sv. Maxmiliána Kolbeho
 • Středa 15.8. – Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
 • Sobota 18.8. – sv. Heleny
 • Neděle 19.8. – 20. neděle v mezidobí

V průběhu prázdnin prosíme farníky a všechny, kteří chtějí žádat o svátosti nebo mají k řešení nějaké administrativní záležitosti, aby kontaktovali faráře ​ na telefonním čísle 737 280 624 nebo e-mailem na adrese: Stanislaw.Gora@knez.cz

Všem, kteří odjíždí na dovolenou, přejeme příjemný odpočinek a šťastný návrat domů.

No responses yet

Srp 04 2018

Ohlášky 18. neděle v mezidobí 5.8.2018

Publikoval v Hlavní

Svátky v týdnu:

Pondělí  6.srpna Svátek proměnění Páně

Středa  8.srpna –  Sv. Dominika

Čtvrtek  9. srpna –  sv.Terezie Benedikty od Kříž

Pátek 10. srpna –   sv. Vavřince jáhna

Sobota 11. srpna  –  sv. Kláry

Neděle 12. srpna –   19. neděle v mezidobí

 

Pořad bohoslužeb v tomto týdnu bude obvyklý.

Út-Pá 18:00 mše sv.

Ne – 10:30 mše sv.

 

Příležitost ke svátosti smíření:

Středa – 17:30-18:00

Pátek  – 17:30-18:00

 Neděle 10:00-10:25

 

V průběhu prázdnin prosíme farníky a všechny, kteří chtějí žádat o svátosti nebo mají k řešení nějaké administrativní záležitosti, aby kontaktovali faráře ​ na telefonním čísle 737 280 624 nebo e-mailem na adrese: Stanislaw.Gora@knez.cz

 

Všem, kteří odjíždí na dovolenou, přejeme příjemný odpočinek a šťastný návrat domů.

No responses yet

Čec 27 2018

Pořad bohoslužeb

Publikoval v Hlavní

Drazí farníci,
při páteční mši sv. 3.8. přivítáme v našem farním společenství P. Stanislava Goru, který dne 1.8.2018 nastupuje jako administrátor vinořské farnosti.
V součastnosti P. Stanislaw bude zastávat i službu faráře Římskokatolické farnosti u kostela sv. Remigia v Čakovicích.
Z tohoto důvodu dojde k následujícím změnám:
 

Pořad bohoslužeb ve Vinoři a Satalicích od 1.8. do 31.8.2018

Pondělí – 18:00 mše sv. v Centru Mariapoli – kněží fokolaríni
Úterý – 18:00 mše sv v kostele  – kněží fokolaríni
Středa – 18:00 mše sv. v kapli – Satalice – P.Stanislaw Gora
Čtvrtek – 18:00 mše sv. v kostele – kněží fokolaríni
Pátek – 18:00 mše sv.v kostele  – P. Stanislaw Gora
Neděle – 10:30 mše sv. v kostele – P. Stanislaw Gora  , 10:45 mše sv. v kapli Satalice

 

Pořad bohoslužeb ve Vinoři a Satalicích od 1.9.2018

Pondělí – 18:00 mše sv. v Centru Mariapoli – kněží fokolaríni
Úterý – 18:00 mše sv v kostele  – kněží fokolaríni
Středa – 18:00 mše sv. v kapli – Satalice – P.Stanislaw Gora
Čtvrtek – 18:00 mše sv. v kostele – kněží fokolaríni
Pátek – 18:00 mše sv.v kostele  – P. Stanislaw Gora
Sobota – 19:00 mše sv. v kapli  – Satalice ( mše sv. s nedělní platností) – P. Stanislaw Gora
Neděle – 10:30 mše sv. v kostele – P. Stanislaw Gora  

Přehled kněží, kteří budou vždy v následujícím týdnu sloužit mši sv., naleznete na nástěnce kostela, případně na webové stránce farnosti.

 Mše sv. kněží fokolarínů zajistí  P.Jiří Kratochvíl a P. František Slavíček.

 Předem se omlouváme, že změny mohou způsobit komplikace. Proto již předem děkujeme za pochopení.

 V průběhu prázdnin prosíme farníky a všechny ostatní, kteří se chtějí spojit s P. Stanislawem Gorou v jakékoliv záležitosti, aby ho kontaktovali na tel. čísle 737 280 624 nebo na e-mail adrese : stanislaw.gora@knez.cz

 Děkujeme.

No responses yet

Čec 21 2018

16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Publikoval v Hlavní

Dnes slavíme 16. neděli v mezidobí. V 10:45 mše sv. v Satalicích odpadá.

Liturgické památky tohoto týdne

Pondělí 23. července Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy

Středa 25. července Svátek sv. Jakuba, apoštola

Čtvrtek 26. července Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie

Neděle 29. července 17. neděle v mezidobí a v Satalicích poutní slavnost ke cti sv. Anny

Poznámky

 • Pořad bohoslužeb je obvyklý.
 • Jste srdečně zváni na rozlučkový přípitek a pohoštění po této mši pod pergolu a do centra Betlém.
 • Závěrečné mše sv. budu sloužit v neděli 29. července jak ve Vinoři, tak v Satalicích, kde se slaví svatoanenská pouť. Při obou těchto bohoslužbách budu děkovat Bohu za dar života a služby ve vinořské farnosti.

Neděle 29. července   mše svaté:      09:00 Vinoř  10:45 Satalice – poutní

No responses yet

Čec 16 2018

Satalice 22. 7. V 10.45 MŠE SV. ODPADÁ

Publikoval v Hlavní

DŮLEŽITÁ INFORMACE

Aby i sataličtí farníci měli možnost se rozloučit s duchovním správcem V. Horákem, bude v neděli 22. července 2018 pouze jedna mše sv., a to v 9.00 hod. ve Vinoři. Po této mši bude rozlučkové setkání na farním dvoře a v centru Betlém. Z tohoto důvodu bohoslužba v satalické kapli sv. Anny v 10.45 hod. odpadá!

No responses yet

Čec 14 2018

15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Publikoval v Hlavní

Dnes slavíme 15. neděli v mezidobí. V 10:45 je mše sv. v Satalicích.

Liturgické památky tohoto týdne

Pondělí 16. července Památka Panny Marie Karmelské

Neděle 22. července 16. neděle v mezidobí

Poznámky

 • Pořad bohoslužeb je obvyklý.
 • P. Vít vás srdečně zve na rozlučkový přípitek a pohoštění v neděli 22. července po ranní vinořské mši pod pergolu a do centra Betlém.
 • Závěrečné mše sv. bude sloužit v neděli 29. července jak ve Vinoři, tak v Satalicích, kde se slaví svatoanenská pouť. Při obou těchto bohoslužbách bude děkovat Bohu za dar života a služby mezi námi.
 • Děkujeme za vaše podpisy pod Petici na podporu manželství. Je ji možné ještě podepsat vzadu v kostele na bočním oltáři.

Neděle 22. července   mše svaté:         09:00 Vinoř 

No responses yet

Čec 07 2018

14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Publikoval v Hlavní

Dnes slavíme 14. neděli v mezidobí. V 10:45 je mše sv. v Satalicích.

Liturgické památky tohoto týdne

Středa 11. července Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy

Neděle 15. července 15. neděle v mezidobí

Poznámky

 • Pořad bohoslužeb je obvyklý.
 • P. Vít se cítí dobře a děkuje za všechny vaše modlitby.
 • Dá-li Pán a bude-li vše pokračovat podle předpokladů lékařů vás P. Vít srdečně zve na rozlučkový přípitek a pohoštění v neděli 22. července po ranní vinořské mši pod pergolu a do centra Betlém.
 • Závěrečné mše sv. bude sloužit v neděli 29. července jak ve Vinoři, tak v Satalicích, kde se slaví svatoanenská pouť. Při obou těchto bohoslužbách bude děkovat Bohu za dvouletý dar života a služby mezi námi.
 • Děkujeme za vaše podpisy pod Petici na podporu manželství. Jde o přijetí ústavního zákona na podporu manželství, které je pojímáno jako trvalý svazek muže a ženy, který je základem rodiny. Arcibiskupství pražské nás prosí o její šíření. Je ji možné mj. podepsat vzadu v kostele na bočním oltáři.

Neděle 15. července   mše svaté:         09:00 Vinoř      10:45 Satalice

No responses yet

Next »